kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag- og Varefortegnelse til Vejviserens Fag-Register.

Side

Sido

Side Genforsikring .................... 3332 Glasforsikring ................. 3338 Grundejerforsikring. . . . 3363 Haglskadeforsikring . . . 3375 Hesteforsikring ............... 3389 Hussvamp-Forsikring . . . 3408 Hypotekforsikring ............ 3409 Indbrudsforsikring .... 3418 Invaliditetsforsikring. . . 3427 Kautionsforsikring .... 3462 Kreaturforsikring ............ 3505 Krigsforsikring ................. 3507 Livsforsikring ................. 3560 Lovpligtig Ulykkesforsik ­ ring,se Ulykkesforsikring 4038 Maskinskadeforsikring . . 3634 Pensionsforsikring .... 3742 Plantageforsikring ............ 3745 Ran- og Røveriforsikring 3763 Rejseforsikring ............ 3767 Rejsegodsforsikring. . . . 3767 Stormskadeforsikring. . . 3933 Sygeforsikring .................. 3945 Søforsikring .................... 3957 Ulykkesforsikring ............ 4038 Vandklosetassurance . . . 4054 Vandskadeforsikring . . . 4055 Assurance (Færøerne) .... 4151 Assuranceforretninger. . . . 2988 Auktionsholdere .................. 2991 Auktionsledere .................... 2992 Autogenskæring .................... 2992 Aut.ogén-Svejseapparater . . 2992 Autogénsvejsning ............... 2992 (Artikler f. Autogénsvojs- ning) ................................. . 2993 Automater ........................... 2993 Automobil dragter, se Skind ­ beklædning ....................... 3827 Automobildroskekørseljse Au- tomobilkørsel, 1 ............... 3002 Automobiler 1. Automobilfabr ............. 2993 (Paahængsvogne til Auto ­ mobiler). . . .................. 2994 2. Automobilforhandlere . 2994 3. Automobiler en gros & Automobilekspdrt. . . . 2998 (Artikler f. Automobilfabr.) 2998 Automob il financiering .... 2998 Automobilforhandlere (Fær ­ øerne) ............................... 4151 Automobilforsikring 1. Indenlandske Selskaber 2998 2. Udenlandske Selskaber 2999 3. Repræsentanter ............ 2999 Automobilgarager ...... 2999 (Artikler for Automobil ­ garager) ............................ 2999 Automobilgummi ................. 2999 Automobilkarosserier .... 3000 (Artikler f. Automobilka- rosserifabr.) ....................... 3001 Automobilkølere ................. 3001 Automobilkøreskoler ............ 3001 Automobilkørsel 1. Automobildroske- og Lillebilkorsel .............. 3002 2. Turistautomobilkørsel . 3004 3. Varekørsel .................... 3004 4. Udlejning af Automobi ­ ler uden Fører . 3007 Automobillakerere ..... 3007 (Artikler f. Automobil ­ lakerere) ............................ 3008 Automobilolie ................... .• 3008 Automobilophugning . 3008 Automobilreparation .... 3008 (Artikler til Automobilre ­ paration) ........................... 3013 Automobilringe, se Automo ­ bilgummi .......................... 2999 Automobilsadelmagere. . . . 3013 (Automobilsadelmageriar- tikler) ............................... 3013

Side

Automobiltilbehør og Reserve ­ dele ................ ;...... 3013 Automobiludlejning, se Auto ­ mobilkørsel 4 .................... 3007 Avanceforsikring ................. 3016 Avmbureauer, se Bladcentraler 3086 Aviser og Tidsskrifter 1. Dagblade ....................... 3016 (Udenlandske Dagblade med FiLalkontor i København) 3017 2. Andre Aviser .............. 3022 3 FagbladeogTidsskrifter 3023 (Artikler'for Aviser og Tids ­ skrifter) ................................ 3032 Aviser og Tidsskrifter (Fær ­ øerne) ............................... 4151 Aviskorrespondance, se Tele ­ grambureauer ................... 3979 Avismakulatur .................... 3032 Avisudklip .......................... 3032 Baadebyggcrier (Færøerne) . 4151 Baadebyggerier .................... 3032 (Artikler for Baadebygge ­ rier) .................................. 3033 Baadmotorer ........................ 3033 Baand ................................... 3033 Babyudstyr, se Børneudstyr 3153 Badeanstalter ....................... 3034 (Søbadeanstalter) ............ 3035 Badeapparater .................... 3035 Badeartikler ........................ 3035 Badehoteller, se Bade- og Sommerhoteller ............... 3035 Badeinstallering .................. 3035 Badekar ................................ 3035 Badeovne . . . ................. . j 3035 Bade- og Sommerhoteller . • 3035 Bade- og Sommerpensionater 3037 Badminton-Artikler ............ 3037 Bageovne ............................. 3038 Bagepulver ........................... 3038 Bagere .................................. 3038 (Bageri-Artikler, -Maskiner og -Inventar) .................... 3056 Bagere (Færøerne) .............. 4151 Bakelite — o.l. presstøbte Ar ­ tikler ................................ 3056 (Artikler og Maskiner til Fremstilling af Bakelite- o. 1. presstøbte Artikler) . . 3057 Balloner, se Gasballoner . . 3327 Bal- og Selskabsmusik . . . 3057 Balusterrør ............................ 3057 Bambus .................................. 3057 Bambusmøbler ..................... 3057 Bananer en gros .................. 3057 Bandager ............................. 3058 Banker ................................... 3058 (Artikler for Banker) . . . 3074 Banker (Færøerne) .............. 4151 Bankiers .............. 3075 Bank-Incasso, se Incasso . . 3414 Barberer og Frisører .... 3075 (Barber- og Frisør-Artikl.) 3077 Barberer ogFrisører(Færøerne)4151 Barbermaskiner og Barber ­ blade 1. Fabrikker . . . ............ 3077 2. Import og en gros . . . 3078 Bar ’ er, se Vinstuer og Bar ’ er 4076 Barnemøbler ....................... 3078 Barnevogne, Fabr. og Udsalg 3078 (Artikler til Barnevogne). 3079 Barometre, se Instrumentma ­ gere ................................... 3426 Bast (Raffia) 1. Udsalg .......................... 3079 2. Bast en gros ............... 3079 Bastbaand ...................... 3079 BastmaAter, se Sække, nye og brugte .......................... 3955

A arbøger ........................ 2961 Aarer ........................................ 2962 Acetylénbelysning ......... 2962 Acetyléndissous ............ 2963 Additionsmaskiner, se Regne ­ maskiner .......................... 3764 Adresseboger (Færøerne) . . 4151 Adressering .................... 2963 Adresseringsmaskiner .... 2963 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer . 3623 Afsvampningsmidler ...... 2963 Agentur- og Kommissionsfor ­ retninger ........................... 2963 Agentur- og K ommissionsfor- reminger (Færoerne) . . . 4151 Agurker og Asier ................. 2969 Akkumulatorer ..................... 21'69 Akkumulatorsyre ............... 2970 Akvarier .............................. 2970 Akvavit ................................. 2970 Alabastvarer ....................... 2970 Albums ................................ 2970 Alkoholfri Drikke ............... 2970 Alkoholfri Restaurationer. . 2970 Aluminium .......................... 2970 Aluminiumfolie .................... 2971 Aluminiumsvarer ................. 2971 Ammoniak .......................... 2971 Ammunition ........................ 2971 Analytisk-kemiske Labora ­ torier, se Laboratorier, ana ­ lytisk-kemiske ................. 3541 Andelsslagterier, se Svine ­ slagterier .......................... 3939 Anilinfarver ....................... 2971 Ankere og Kæder ............... 2971 Anlægsgartnere .................... 2971 Annoncebureauer .................. 2973 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i Hjemmet .......................... 3817 Ansigt8pleje,se Skønhedspleje 3862 Ansjoser ......................... 2975 Ansvarsforsikring 1. Indenlandske Selskaber 2975 2. Udenlandske Selskaber 2975 3. Repræsentanter ............ 2975 Antikvarboghandlere ............ 2975 Antikvitetshandlere ............ 2976 Antikvitetsrestaurerere . . . 2977 Apoteker ............................. 2977 (Apotekervarer en gros) . 2979 (Apotek-Artikler og -In ­ ventar) ............................. 2980 Apoteker (Færøerne) ............... 4151 Arbejdsanvisning ................. 2980 Arbejdshandsker ................. 2981 Arbejdstøj ........................... 2981 (Artikler til Arbejdstøj). . 2982 Arkitekter ............................. 2982 (Artikler for Arkitekter) 2986 Arkitekter (Færøerne). . . . 4151 Armaturforretninger ............ 2987 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu ­ reauer ............................. 3974 Asbest ................................... 2987 Asfalt 1. Asfalteringsvirksomheder 2987 2. Asfaltfabrikker og Asfalt en gros ............................. 2988 (Artikler for Asfaltfabrikker) 2988 Assurance. Ansvarsforsikring ............ 2975 Assuranceforretninger. . . 2988 Assurance (Færøerne). . . 4151 Automobilforsikring . . . 2993 Avanceforsikring .................. 3016 Begravelsesforsikring . . . 3080 Brandforsikring ............... 3124 Cykletyveriforsikring . . . 3192 Driftstabsforsikring .... 3211 Elektromotorforsikring . . 3239 Færdselsforsikring ........... 3304

Bedemandsforretningerne Be ­ gravelsesbesørgelse og Be ­ demandsforretninger. . . . 3080 Befragtningsagenter ............ 3079 Beg ........................................ 3080 Begravelsesbesørgelse og Be ­ demandsforretninger. . . . 3080 Begravelsesforsikring ........... 3080 Beholdere ............................ 3U8O Belysning Acetylénbelysning ............ 2962 Belysningsartikler ............ 3080 Benzin ................................ 3080 Garbid ................................ 3157 Elektricitetsværker, i Køb ­ stæder og større Stations ­ byer er optagne i Afd. IV foran vedk. Bys Forret ­ ninger, — i Kbhvn. i Afd. V u. Belysningsvæsen. Elektrisk Lysinstallation 3225 Elektriske Belysningsanlæg 3234 Elektriske Belysningsart. 3234 Gasglødenet .................... 3327 Gas- og Vandinstallatører. 3328 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er op- tagnei Afd.IV foranvedk. By8 Forretninger, — i Kbhvn. i Afd. V u. Be­ lysningsvæsen. Glødelamper .............. i . 3339 Glødenet ............................. 3339 Lampeglas ....................... 3545 Lamper ............................. 3545 Lampeskærme .................. 3545 Lygter ................................ 3564 Lysekroner ........................ 3565 Lysestøbere .................... 3565 Metaltraadslamper ............ 3661 Petroleum .......................... 3742 Skibslanterner .................. 3824 Stearinlys ........................ 3928 Ben en gros ........................... , 3080 Benmelsfabr., se Kød- og Benmel ............................. 3537 Benzin .................................. 3080 Benzinpumper ....................... 3081 Benzin-Tankanlæg ............... 3081 (Artikler til Benzin-Tank ­ anlæg) .................... 3081 Benzol .................................... 3081 Beskyttelsesrum, Anlæg af og Tilbehør til ....................... 3081 Beslagsmede ....................... 3081 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler .... 3944 Beton, færdigblandet ............ 3081 Betonblandemaskiner .... 3081 BetonglaB og Prismeglas . . 3081 Betonjern ............................... 3082 Betonstøberier .................... 3082 Betonveje ............................. 3082 (Artikler til Betonveje) . 3082 Biavlsredskaber .................. 3082 Bijouteri varer ....................... 3082 (Artikler for Bijouterivarer) 3082 Bijouterivarer (Færøerne). . 4153 Billarder og Billardartikler 3083 Billedhuggere ....................... 3083 Billedindramning .................. 3084 Billedskærere ....................... 3084 Billetforretninger, se Teater ­ billetter ................. .... 3974 Billetsystemer, se , Kontrol ­ billetter ............................. 3496 Billettromler .............. 3085 Bindegarn en gros ............... 3085 Biografteatre ....................... 3085 (ArtiklerforBiografteatre) 3085 Biografteatre (Færøorne) . . 4153 Biscuit 1. Biscuitfabrikker ........... 3085 2. Import & en gros . . . 3086

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker