kraks vejviser 1940 handelskalender

FAG- OG VAREFORTEGNELSE til Vejviserens Fag-Register

En alfabetisk Fortegnelse over Fag-Registrets Overskrifter med Angivelse af Sidetal. Paa alfabetisk Plads er indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag.

Mølleriprodukter

Kontorartikler og -inventar Landbrugsmaskiner og-red- Olier skaber Ovne

Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler

Assurance Belysning Brændsel

Produktforretninger Skibsrederier Skolemateriel Slagteriprodukter Spinderier og Rebslage ­ rier

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller Motorer Musik-Instrumenter

Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter Isolerings- og Tætningsma ­ teriale

Transport Trikotage Undervisning V æverier

An English translation of the most important trades, see page 2945. A more detailed list of articles which besides selling on the Danish market are also exported will be found in the Export Directory at the end of this volume between sections „List of Firms" and „List of Products". Une traduction fran^aise des professions les plus importantes, voir page 2949. Une liste plus spécialisée de marchandises qui, outre d ’ interesser le marché intérieur, sont aussi l ’ objet d ’ exportation, se trouve dans l ’ Annuaire de l ’ Exportation a la fin de ce volume entre les sections „List of Firms “ et „List of Products". Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-tyherschriften, siehe Seite 2953. Ein ein- zeln angeffihrtes Verzeichnis fiber Waren, die ausser flir den einheimischen Markt, zu- gleich ifir die Ausfuhr Interesse haben, findet sich im Export-Ad ressbuch am Ende dieses Bandes zwischen den Abschnitten „List of Firms" und „List of Products". Una traduccion espanola de las profesiones mas importantes, véase pagina 2957 Un catålogo mas detallado de mercaderias, que ademas de tener interés para el mercado doméstico son objeto de exportacidn, se puede encontrar en la Guia de Exportation al fin de este tomo entré las secciones de „List of Firms" y „List of Products".

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

BLANKET TIL OPTAGELSE

AF FIRMAER 1 VEJVISERENS FAG-REGISTER OG ØVRIGE REGISTRE FINDES SIDE 4095 I DETTE BIND

II 34

II 34

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker