kraks vejviser 1940 handelskalender

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — VII: Fag-Register - VIII: Island - IX: Udlandet Export Directory of Denmark

Afdeling VII

1. Bind indeholder:

Afd. I: Kort og Planer

II: Gade-og Hus-Register

— Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

X

Fag-Register for Danmark

Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen saint andre næringsdrivende Erhverv i hele Landet.

Fag- og Vare fortegnelse — paa blaat Papir — med Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fag-Overskrifter. Fag-Register over Virksomheder fra hele Landet, de københavnske anført først, dernæst det øv ­ rige Land stedvis ordnet, for enkelte større Fags Vedkommende dog landsdelsvis. Enhver selvstændig Virksomhed optages gratis mindst et Sted med Navn, Adresse og Telefon. Tillæg — paa lysegrønt Papir Færøerne Grønland

Under each trade heading København (Copenhagen) is always mentioned first. The toivn named above the firms in every trade is always the postal address. English, French, German, and Spanish translations of the most important trades are to be found al the beginning of this Trade Register (Blue Paper).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker