kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: C. Landet østfyens Landbrugsbank, Akts., Hesselager, Filial af Akts. Odense Privatbank under Likvidation. Indeh. Akts. Odense Privatbank under Likvidation, Odense [se dette]. østjydske Bagermestres Brødfabrik, Akts., Malling. Bestyrelse: Bagermestrene C C A Schulz, Solbjerg, Th. C Sørensen, Gylling, Andr. Fischer, Gjedved, A K Thomsen, Højbjerg og G D F Petersen, Hornslet. Forretningsfører: K Aa. Bering Nielsen. Fim.tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Forret ­ ningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmdl. Aktk. 10,000 Kr.

VI — 2919

østf — østo østmøens Cementvarefabrikker, Akts., Nyborre pr. Borre. Bestyrelse: Gaardejerne P E Nielsen og C L Hansen, Magleby, samt Rentier N P Rasmussen, Mandø- mark, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 28,000 Kr. østofte Andelsmejeri pr. Nørreballe. Bestyrelsen bestaar af 7 Medl., hvoraf en er Formand og Kasserer, for Tiden Gaardejerne A 0 Jørgensen, Urtemosegaard, H J Hovmand, østofte, H C M Mikkelsen, Erikstrup, A P Wermer, Sørup, L A Han ­ sen, Reersnæs og Chr. Sørensen, Paarup, samt Parcellist H F H Frost, Koholt Selsk. forpligtes af den samlede Bestyrelse. Medl. er fuldt solidarisk ansvarlige

Er De Køber

af Vejviseren

kan De altid gennem

Vejviserens Oplysningskontor

faa Besked om

\

Ændringer Flytninger, Dødsfald, Embedsudnævnelser, Ejendomssalg, Firmaanmeldelser, Etable ­ ring af nye Forretninger eller Foreninger - som foranlediger Rettelser eller Tilføjelser i Vejviserens Stof. Se nærmere herom sidst i Bind I.

I Oplysningerne gives under Forbehold af, at de er bestemt til Brug for Forespørgeren selv og ikke til Offentliggørelse eller Salg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker