kraks vejviser 1940 handelskalender

Kolding — Køge

VI — 2871

Firma-Register: B. Købstæderne

Fischer Harald, Korsør. Indeh. H Fischer og H C Fischer. Fiskenet, Akts. Bestyrelse : Sagf. W S Hauerslev, Gross. W M Steidtmann, Ham ­ burg, og Prokurist H J Christoffersen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af et Bestyrelsesmedl. iForen. med en Prokurist, eller afdenadm. Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller en Prokurist. Prok.: H J Christof ­ fersen. Aktk. 81,200 Kr. Groesmeyer ’ s P C V Emballagefabrik, Akts, i Likvidation. Likvidatorer : Overrets ­ sagf. C J F Sven, Kbhvn., og Temmerhdl. A F F Aubertin, Kbhvn., der i Foren, tegner Frm. Guldmann ’ s Julius Eftf. Indeh. T Fischor. Prok.: H Fischer. Hadsund Gødningskalkfabrik ved H J Henriksen & G Kåhler. Indeh. Entrepr. II J Henriksen Kbhvn., og Ing. G E A Kahler, der i Foren, tegner Frm. Prok.: G E A Kahler. Halskov Herremagasin ved Aage M Jørgensen. Indeh. A M Jørgonsen. Halskov Margarinofabrik, Akts. Undor dette Firma drives tillige Virksomhed af Korsør Margarinefabrik, Akts [so dette]. Halskov Materialhandel ved Jens Sødring. Indeh. Jens K II Sodring. Hansen Søstrene ved A M Hansen & E II Hansen. Indeh. Frk. A M Hansen og Frk. E II Hansen. Hansen Valdemar. Indeh. V Hansen. Prok.: J K Hansen. Henriksen H J & G Kilhler. Indeh. G E A Kåhler og Fru Camilla Henriksen, Kbhvn., sidstn. med Lavværgo Gross. Holger Andersen, Kbhvn. Frm. tegnes af Indeh. i Foren. Henriksen & Kahler, Akts. Bestyrelse: Ing. G E A Kahler, Konstruktør U F K Henriksen, Kbhvn., Gross. H P Andersen, Hell., og Ing. O V Kahler, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 80,000 Kr. Installatørernes Fællessalg ved C Jepsen, Chr. Wottendorff & V Thygosen. Indeh. C. V. C Jepsen, Chr. Wettendorff og J V C Thygesen, der i Foren, tegner Frm. Jørgensen P & Co. Indeh. J U Jepsen. Korsør Auto Depot ved A Dahlberg Hansen. Indeh. A Dahlberg Hansen, Skælskor. Korsor Bayersk- & Hvidtols Bryggeri Fortuna ved A Reinbach. Indeh. A Rein- bach. Korsor Brødfabrik ved J Thers. Indeh. J Thers. Korsør Dampvaskeri, Akts. Bestyrelse: Færgerestauratør K V Jensen (Direktør), Fru S A Jensen og Prokurist J K Bjørn Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrel- • sesmedl. i Foron. eller af Direktøren alene. Aktk. 25,000 Kr. Korsør Elektricitetsværk i Likvidation, Akts. Likvidatorer: Ing. O V Kahler, Gross. Th. Fischer og Stadsing. Hj. Ørnholt, der to i Foren, tegner Frm. Korsør Glasværk, Akts., Dansk Vinduesglasværk. Bestyrelse: Ing. Knud Højgaard (For ­ mand),Hel)., Ing. Otto Kiorulff, Gjent., Dir. Henry P Lading, Charlottl., og Ing. IJE Christensen, Gjent. Direktion: Ing. Poul Schmidt. Frm. tegnes af Formanden, eller en Direktør i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 2 Mill. Kr. Korsør Haandværker-, Handels- & Landbobank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer N S Sørensen, Neble, Entreprenør C C 0 Svare, Købmd. N M R Aaby, Manufakturhdl. N C Grogersen og Fisker J Jensen. Direktør: Bankdir. G J F Johansen. Prokurist: C F O Hansen. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller en Prokurist eller af Direktoren i Foren, med on Prokurist. Aktk. 300,000 Kr. Korsør Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. N Chr. Hansen og Dir. Ch. V E Friis (Direktion) samt Konsul E V Hansen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. iForen. Aktk. 270,000 Kr. Korsør kontante Manufakturforretning ved Albin Maaetoft. Indeh. Albin K W S Maaotoft, f. T. Silkeborg. Korsør Materialhandel ved Carl Larsen. Indeh. Carl C J Larsen. Korsør Mineralvandsfabrik ved C Petersen. Indeh. C Petersen. Korsør Møbelfabrik & Maskinsnedkeri ved J & E Mogensen. Indeh. E C J R Mogensen. Korsør Nattevagt Akts. (Akts. De Forenede Vagtselskaber). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Korsør Rørfabrik vod Harald Fischer. Indeh. H Fischer. Korsør Stenforretning ved H I Henriksen og V Kåhler. Indeh. G E A Kahler og Fru Camilla Henriksen, Kbhvn., sidstn. med Lav værge Gross. Holger An ­ dersen, Kbhvn. Frm. tegnes af Indeh. i Foren. Korsor Vin-Import Akts. Bestyrelse: Dir. C A Michelson (Direktør), Kobmd. Harald Fischer og Købmd. Halfdan Fischer. Frm. tegnes af Bestyrelsens Medl. hvor for sig olier af Direktøren alene. Aktk. 20,000 Kr. Kåhler & Breum. Indeh. V N H J Kåhler og J Breum. Kkhlers Teglværk ved G & V Kabler. Indeh. G E A Kåhler og O V Kilhler. Mathiesen ’ s Planteskole. Indeh. H J Mathiesen, AV Mathiesen og G H Mathiesen. Nielsen A K & C S Nielsen. Indeh. A K Nielsen, Slagelse, og C S Nielsen. Rasmusen ’ s Th. Sønner. Indeh. C E Rasmusen og K Rasmusen. Prok.: H C Hansen. Rasmusen ’ s Th. Trælastforretning m. m. Indeh. E C J R Mogensen. Rogina ved A B Jensen. Indeh. A B Jensen. Saltbækvig Andelsselskabet, Akts. Bestyrelse: Ing. Gustav Kilhler (Formand), Gross. H P Andersen (Næstformand), Hell., pg Ing. O V Kåhler. Frm. tegnes af Formanden olier Næstformd. i Foren, mod et Bestyrelsesmodl. Aktk. 100, OOOKr. Skibsværftet Lilleø ved A Niolsen & Th. Olsen. Indeh. Th. P Olsen. Sparekassen for Korsor og Omegn. Bestyrelsen bestaar af en Direktion,: -Konsul Thorvald Rasmusen, Kobmd. 11 L Qvistgaard, Boghdl.N Zachariasson og Propr. J P N Pedersen, Hulby Møllegaard, samt et Tilsynsraad: Redaktør I Mortensen, St ationsforst. M Nathansen, Færgerestauratør C V Jensen, Fabrikleder C V E Friis, Gaardejer OS Petersen, Vemmelov, Murerm. J P Bergmann, Kapt. AT L Jensen, Sognef. J G Olsen, Tjæreby, Sognof. 11 Albreclitsen, Ormidslev, Fisker J C Jensen, Speditør H P Krogh Lund, Apoteker 11 J Otterstrøm, Konsul H Fischer, Slagterm. A II Schrøder og Entrepr. A Andersen. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller at en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Ølsted Kalksandstensfabrik ved II J Henriksen & G Kåhler. Indeh. G E A Kåhler og Fru Camilla Henriksen, Kbhvn., sidstn. mod Lavværgo Gross. Holger Andersen, Kbhvn. Frm. tegnes af Indeh. i Foren. Prok.: G E A Kåhler. Ørbech Th. & Søn. Indeh. H P ørbech. Køge. Arbejdernos Fællosbageri i Kjote, Akts. Bestyrelse: Typograf N C Petersen (For ­ mand), Arbejdsmd. N PN Jørgensen, Gravor NPHansen, Skomagerm. J 6 Baggo, Savskærer O II Andorsen, Beftyrer Jens Jørgensen og Savskærer L K Knudsen. Frm. tognes af Forrotningsf. i Foren, med Formandon eller med to Bo tj - sesmedl. Forretningsfører: N L Albrektsen, der liar I rok. i Fore . Bestyrelsesmodl. Aktk. 6105 Kr. Billigheden ved Hans Christian Clsen. Indeh. H C Olsen. Breum Vald., Bog- og Papirhandel, Køge. .Jndeh. V Breum. Brittisk Sports-Import, Koge, ved II Langkilde. Indeh.II Langkilde. riATnmfinHAn ’ s F C Eftf. Akts. Béftyrelse: Gross. A A Nielsen (Direktør), Lands- G rets^ rgf F G Christoffersen og Gross. .1 Rud. Thomsen. Frm. tegnes af to Besty ­ relsesmodl. i Foron. eller af er. Direktør i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Discont'o- 1 ’ og^Imanebanken for Køge og Omegn, Akts. Bestyrelse: Købmd. AC Kiel Købmd. C T VLarsen, Apoteker N Aabliøg Thomsen og Sagf. A L Bruun, Direktør: O V Schmidt. Bogholder: O H Jensen. Kasserer : P T Jensen. Frm. tegnes af Direktoren i Foren, med Bogholderen eller Kassereren eller af en af do nævnte i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 200,000 Kr. Fabriken Pollux ved Jeppesen & Frederiksen, cand. pharm. Indeh. H. Jeppesen o

Sydjydsk Kreatur-Eksportforening. Bestyrelse : Gaardejer N M Sørensen (For ­ mand), Vejen, Gaardejer N J Jacobsen, Alminde, Propr. M Thomsen, Langholt- gaard, og Propr. C A Froderiksen, Kollerup, der i Foren, tegner Frm. Sydjydsk Kul-Import, Akts. Indoh. Akts. Kolding Kulkompagni [se dette]. Sydjydsk Landbrugsmaskinfabr., Akts. Bestyrelse: K J Thomsen (Formand og Direktør), Prokurist S II Frandsen, Gaardejerne S A Søronsen, 1. Veiling, og II Jepsen, Soest, samt Propr. R P Juhl, Varmarkgaard, Propr. J P H Krag, Hejis, og Propr. A A Daugaard, S-Vildstrup. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med to Bestyrelsesmedl. eller af fire Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : S H Frandsen i Foron. med Direktøren eller en at disse i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 52 000 Kr. Sydjysk Olie Depot ved Brøchner Nielsen & Tonnesen. Indeh. H. Brøchner Niel ­ sen og P Aa. Tønnesen. Sydjydsk Produktforretning ved M Stagis. Indeh. M L Stagis. Sydjydsk Skiltefabrik ved Alfred Ravn. Indeh. C A Ravn. Sydjydsk Sækkehandel ved H Hoyer. Indeh. H H Hoyer. Sydjydsk Trælasthandel, C F Miiller ’ s Eftf., Akts. Bestyrelse: Sagf. N C Hove (Formand), N P Nielsen (Diroktor), Gaardejer S J Parbo, Alminde, Savværks ­ ejer N J A Juhl og Gross. E W Schmedes, Gentofte. Frm. tegnes af Direk ­ tøren eller af Formanden hver for sig. Aktk. 280,000 Kr. Sydjydsk Ægeksport vod O Clausen & Co. Indeh. P Koch, Vonsild, der tegner Frm., og Fru M Kruse, S-Vang. Sydjydske Sodafabrikker ved II Chr. Petersen. Indeh. II C Petersen. Sydøstjydske Teglværkers Kontor ved Akts. I A Hansen, N J Juhl & L Schmidt, Interessentskab, Kolding. Bestyrelse: Dir. H M P Hansen, (Formand), Fabr. N J A Juhl og Konsul J Skyum, Odense. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Forretningsføreren: A K Andersen eller af on af disse i Foren, med et Besty- relsesmedl. Sygekassen for Kongeriget Danmark. Bestyrelse: Dir. P T Vandt, Vonsild (For ­ mand), Bogholder J P J Vandt, Vonsild (Næstformd.) og Gaardejer II Hansen, Belling. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Prok.: Direktøren. Sønderbros Kiosk ved N Nørgaard, Kolding. Indeh. N Nørgaard. Søndergades Lillebil-Station ved M Chr. Høj. Indeh. M C Hej. Sorensen II & Th. Rasch. Indeh. II C F Sorensen og Th. C Rasch, Fredericia. Sorenson ’ s N C Isoleringsforretning, Kolding. Indeh. N C Sørensen. Sorensen Ole & Co., Akts. Bestyrelse: Højestoretssagf. E Harboe, Kbhvn., Bank- fuldm. Il M Nielsen, Kbhvn., og Propr. J J Tvedegaard, Slimminge. Direktion: N J W Schmidt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, øller af en Direktør i Foron. med et Bestyrelsesmedl. Prok.: H Nielsen i Foren, med en Direktør. Aktk. 1,200,000 Kr. Sørensen Olo & Co., Agricco, Akts. Indoh. Olo Søronsen & Co., Akts, [se dotte]. Technical Brushmaking Machine Co. ved Brødr. Nielsen. Indeh. A Th. Nielsen, L R Nielson og H II Niolsen. Prok.: L II Nielsen. Thuges David Eftf., Indehavor II Stæhr Jonson. Indeh. N II Stæhr Jensen. Thøgersen Thorvald, Kolding. Indeh. Thorvald Thøgersen. Prok.: II Senderaa i Foren, mod G L llepworth. Tobakshusot vod M Ryborg. Indeh. M Ryborg. Tjærekompagniet Akts. Bestyrelse: Købmd. 11 S P Schultz, Murerm. M Thomsen Stett, Aalborg og Fru Margareta (Grotchen) Schultz Frm. tegnes afen Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok. : II S P Schultz. Aktk. 11,200 Kr. Torntoft ’ s Kontantforretning. Indeh. A A J J B Torntoft. Trikotage-Lageret ved R Højland. Indeh. R J Højland. Prok.: R C Højland. Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane-Akts. Bestyrelse: Sogneraadsformd. K P Christof ­ fersen, Hustedgaard pr. Verst, Købmd. II II Soli og Købmd. J P Jensen, Grindstod (Bestyrelsesudvalg), der hver for sig tegner Frm., Lærer J C J Dige, Bække, Gaardejerne J J Scheldo, Korsvang, J C Bendixen, Gesten, J C Madsen, Skovsende, og K T Kjeldsen, Skærlund, Planter J M Kristensen, Heinsvig, Amtsraadsmedl. J Chr. Jensen, Vejen, Overportør M K Sørensen, Vejon, Sogneraadsformændone C A Christensen, Slauggaard og P Hauge, Vej ­ en, Mejoribest. J D Jørgensen, S-Felding, samt Red. K Hansen. Driftsbestyrer: II I P.Stonsballo, der har Prok Aktk. 8,519,005 Kr. 71 øre. Trævarefabrikken Holmsminde, Akts. Bestyrelse: fh. General dir. TAndersen Alstrup, Kbhvn., Dir. R Faurschou, Hinnerup, Fabr. J P Jacobsen, Rungsted, Ovor- retssagf. A Simonsen, Gentofte. Gross. J P M Christensen, Gjent., Vekselerer, M J Rasmusson, Kbhvn., og Gross. K G J Oltved, Kbhvn., der to i Foren ’ tegner Frm. Diroktør: H C Mehr, der har Prok. Aktk. 100,000 Kr. Tusindting ved P Petersen. Indeh. P Petersen. Tendering Brødr. Indeh. J K Tøndering og P J Tendering, der i Foren, tegner Frm. Utzon M L & Søn. Indeh. N G Utzon. Vagner P II, Akts., Kolding. Bostyrelse: Fabr. P H Vagner (Formand og Direktør), Gross. Carl Bechgaard, Charlottl., og Dir. S G Bechgaard, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Prok.: P H Vagiter.. Aktk. 210.000 Kr. Vandt Th. & Co. Indoh. P T Vandt og J P J Vandt, bøggo af Vonsild Sogn. Vang's Th. Eftf. ved Albert Constantin Hansen. Indeh. ACM Hansen. Wichmann ’ s Kafferisteri, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. S P Niolsen, Kbhvn., Fru A P E K Wichmann og Forretningsf. V E Andersen. Forretningsforer: V E Andersen. Frm. tegnes af Forretningsf. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den samlede Bestyrelse. Prok.: V E Andorson og Fru A P E K Wichmann. Aktk. 10,000 Kr. Winklers S Eftf., Akts. Bestyrelse: Dir. V Thorning Petersen (Direktør), Fabr. A V Toustrup-Andørsen, Landsretssagf. C B Christoffersen, Kbhvn., og Sagf. N C Hovo. Frm. tognos af to Bostyrolsesmodl. i Foren, eller af Direktoren alene. Aktk. 300,000 Kr. Viola ved Anna Sørensen. Indeh. Fru Anna M Sorenson. Volkert ’ s Bredr. Fabrikker, Akts. Bestyrelse: Fabr. ND H Volkert (Direktør), Bankdir. V Tarp og Gross. P II Nielsen, Kbhvn. Frm. tegnes af on Direktør eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 720,000 Kr. Vollesen & Poulsen, Kolding. Indeh. H B R Vollesen og K K S Poulsen. Østergades Varehus ved P J Schultz ’ s Eftf. Indehavere Benno Schultz og E A Schultz. Indoh. Bonno P Schultz og E A Schultz. Korinth. Haagorup Handelsetablissement, J J Hansen. Indeh. J J Hansen. Kisel-Emallie. Akts, se u. Faaborg. Korinth Savværk, Akts. Bostyrolse: Dir. V H Niolsen (Formand), Odense, Grove C L von Haugwitz-Hardonberg-Reventlow, Brahotrolleborg pr. Korinth, og Bank- fuldm. Alfr. Madsen, Odonso. Direktion: O L Jonsen. Frm. tognos af to Bosty ­ rolsesmedl. i Foren ellor af Direktøren i Foren, mod et Bestyrelsesmodi. Prok.: O L Jonsen. Aktk. 200,000 Kr. Korsør. Aaberg & Nisson. Frm. er traadt i Likvidation. Likvidator: J Poulsen, der teg ­ ner Frm. Andersen & Svare. Indeh. A Andersen og C C O Svare. Dampskibssolskabet Activ, Akts. Bestyrelso: Ing. J K Rasmuson (adm. Direktør), Propr. G Rasmusen, Flinterupgaard, Dir. Thorvald J E Rasmusen, Forp. N G Rasmuson, Spjellerupgaard. og Proprietær H Q Rasmusen, Værslevgaard. Frm. tegnes af den adm. Dir. alene olier af to Bestyrelsesmodl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Ekspres ved M Jensen. Indeh. M Jenson. EUermann Chr. & II P Lund. Indeh. II P Lund. Fischer Halfdan, Kolonial on gros, Akts. Bestyrelse: Købmd. Halfdan Fischer (Di ­ rektør), Købmd. Harald Fischor og Ing. Vald. Kahler. Frm. tøsnes af et Besty- relsesmedl. oli. af Direktøren. Aktk. 150.000 Kr.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker