kraks vejviser 1940 handelskalender

Helsingør — Herning

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2859

Dreyer K Aktieselskab. Bestyrelse: Farvehdl. K L Dreyer, Fru T Dreyer og Repr. E Hansen, Kbhvn. Direktør : K L Dreyer Frm. tegnes af Direktøren alene

Margarinefabrikken Kronborg, Helsinger, Akts. Bestyrelse: Margarinefabr. P Knudsen, Norre Aaby (Formand), Driftsleder NAN Sorensen og Ing. A K A Knudsen, Nørre Aaby. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med Direktøren. Direk ­ tør: NAN Sørensen, der har Prok. Aktk. 100.000 Kr. Marienlyst Kur- & Søbad, Akts. Bestyrelse: C C Klestrup(Formand og Direktør) Kbhvn , Fru B K SI H Klestrup, Kbhvn., og Overretssagf. O Fode, Kbhvn. Frm, tegnes af Formanden eller af to Bestyrelsesmodi, i Foren. Prok.: C C Klostrup. Aktk. 1,250,000 Kr. Marstrand ’ s Eftf. K F. Indeh. Konsul P V Svendsen. Maskinsnedkeriet Godthaab ved R Andersen. Indeh. R Andersen. Mathiasen ’ s M Eftf. ved P Eiberg. Indeh. P H G Eiberg. Mikkelsen & Hansen. Indeh. P C M Andersen. Prok. : S C Hansen. Monopol ved Johs. Pedersen. Indeh. Johs. Pedersen. . Musik-Centralen ved Sv. Olsen. Indeh. Sv. G Olsen. Møllers Jens Boghandel, Indehaver A Dalgaard. Indeh. V A Dalgaard. Nationale Friluftsscene, Den, Akts. Bestyrelse: Borgmester Peder Christensen (Formand), Teaterd'r. Einar L'nden, Kbhvn., Gross. J Brunnich, Kbhvn., Turist ­ chef Mogens L ’ chtenberg, Kbhvn., Ekspeditionssekr. i Indonrigsm'n. Ove Larsen, Kbhvn., Restaurator O L Ilalberg, Konsul V E A Lund og Landsretssagf. N F Hansen. D'rektion: E Linden og J Brunnich. Frm. tegnes af to Bestyrelses ­ modi. i Foren, eller af Formanden i Foren, mod onten et Bestyrelsesmedl. eller en D ’ rektør eller af to D'rektøror i Foren. Aktk. 37,000 Kr. Nichum ’ s E Papir- og Papvaroforretning, Aktieselskab, tidl. Helsingør Papirpose ­ fabrik, Akts. Bestyrelse: Dir. E Nichum (Direktør), Enkefru A M Mauritson. Christiansmindo pr. Humlebæk, og Fru A J Krogonberg Nichum. Frm.. tegnes at to Bestyrelsesmedl. i Foron. eller af Diroktorøn alene. Aktk. 40,000 Kr. Nielson's Albert Kulimport, Akts. Bestyrelse: Dir. AJT Nielsen (Direktør), Gross. E V Froy, Kbhvn., og Prokurist S G Folkmann, Kbhvn. Frm. tegnes af to Be- styrelsosmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 35,000 Kr. Nielsen & Schmiegelow. Indeh. H A Nielsen og C II Schmiegelow. Nordisk Rammofabrik ved Hugo Hansen. Indeh. II Hansen [Navneforandring til Helbeg). Pariser-Bazaren ved V Burgwaldt. Indeh. V Burgwaldt. Petersen Edvard. Indeh. P Petersen og E T C J Petersen. Petersen I C & Co. Indeh. J C Petersen og F Andres, Hellebæk. Petersen N J & Søn. Indeh. J II Petersen. Pharmaceutisk Matorialhandel ved J F Greiffenberg. Indeh. J F Greiffenbørg. Poulsen Georg & Søn. Indeh. P B C Poulson. Qvistgaard ’ s A Efterfølgere, Hollandsko Mølle. Indeh. V B Qvistgaard og C J F M Kallenbach. Radio-Børsen ved P Petersen. Indeh. P V Petersen. Rasmussen ’ s Sophus Eftf. ved P Svendsen. Indeh. P V Svendsen. Rusch's Fritz E Eftf., Emanuel Hay. Indeh. J " " Schierbeck ’ s senere Eftf., Chr., Indehaver P Svendsen. Sparekassen for Helsingør og Omegn. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: Dom ­ mer E Olrik, Konditor FAT Mellor, Sogneraadsformd. R C Petersen, Plejelt, Dommerfuldm. M P Ilerløw, Tømrerm. PL Søegaard, Skibsbygger Kai L ’ ndberg og P V Svendsen samt en Direktør: II F V Olsen. Frm. tegnes af to Tilsyns- raadsmedl. eller af et Tilsynsraadsmedl. og Direktøren. Prok.: Bogholder, Frk P D Backe i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Stengades Apotek, Pharmacie internationale, Helsingør, vod M S Krog. Indoh. M S S Krog. Stengades Lædorhandel ved O Christiansen. Indeh. O Christiansen. Strømberg Ebba. Indeh. Fru E Møller. Stiirup C & Co. ’ sEftf., Akts. Bestyrelse: Overpostinsp. Niels Teisen, Gross. HKE Teisen, og Fru J H E Teison, alle af Kbhvn Direktion: II K E Teisen. Frm. tegnos af en Diroktør alene eller af to Bestyrelsesmod!, i Foren. Prok.: Hay. Svendsen. Indeh. Konsul P V E V E Selmann. Seidenfaden Viggo. Indeh. V S Soidenfaden. Selmann M & Søn. Indeh. H M Selmann og M Skotøjshusot ved Andersen. Indeh. Fru A Andersen. Traadfabrikken Øresund, Akts. Bestyrelse: Dir. J L F Dornonvillede la Cour, Hel ­ singborg, Ovorrolssagf. V E Mortensen og E Gerlach (Direktør), Kbhvn. Frm. tegnes af to Bostyrolsøsmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Troest's Efterfølger ved Einar Bruun. Indeh. Einar N T Bruun. Tvede A, Akts. Bestyrelse : Maskinm. P J Potersen (Direktør), Bagerm. H P E Wittenkamp, Kbhvn., og Metalstober L Larsen, Hillerød, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 35,000 Kr. Uhritzen Jens. Indeh. J Uhritzen. Unna Simon & Co. ’ s Eftf. Hdl. Indeh. Fru I Mathiesen. Prok.: Cbr. Kaarup og Frk. Axy Jørgensen i Foren. Walhegn * Borgosen. Indoh. K K Bergesen. Varehuset Tulle ved N E Lund. Indeh. N E Lund. Wiibroes Brewery Akts. (C Wiibroes Bryggeri, Heise m. ti. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroes Bryggeri, Heiso in. fl. [se dette]. Wiibroes Bryggeri Akts. (C Wiibroos Bryggeri, Heise m. fl. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. [se dette]. Wiibroo C Akts. (C Wiibroes Bryggeri, Iléise m. fl. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroes Bryggeri, Heiso m. fl. [se dette]. Wiibroes C Brewery Akts. (C Wiibroos Bryggeri, Heise m. fl. Akts.) Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroos Bryggeri, Heise m. fl. [se dette]. . Wiibroes C Bryggeri Akts. (C Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af AktB. C Wiibroes Bryggori, Heise m. fl. [se dette], • Wiibroe ’ s C Bryggeri, Heise m. fl.. Akts. Bestyrelse: Dir. K Parkov, Stadsing. A Th. Jorgensen, Landsretssagf. A B Gjessing, Holl., og Landsretssagf. L Hammerich, Kbhvn. Direktion: Dir. K Parkov og Brygger I C Wiibroe. Frm. tegnes af en Direktør og et Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk 400,000 Kr. Wiibroes C Mineralvandsfabrik Akts. (C Wiibroos Bryggeri, Heise m. fl. Akts.) Under dotte Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C. Wiibroes Bryggeri, Heiso m. fl. [so detto]. Wiibroes Mineralvandsfabrik Akts. (C Wiibroes Bryggeri, Heise m. fl. Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. C Wiibroes Bryggeri, Heise m.fl. [so dette]. Wright Major & Co., Helsingørs Bunkerkul Forsyning, Akts. Bestyrelse: Dir. II P Christenson, Dir. J A Kørbing, Charlottonlund, og Dir. L O Normann, Kbhvn. Direktor: Konsul J M Larsen. Frm. tegnes af Direktoren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Wright & Svendsen. Indeh. P C M Andersen. Prok.: K Madsen. Zeiner-Lasson ’ s A Planteskoler. Indeh. H J Borch. Prok.: S Dithmer. Herning. Abildtrup J Husted & Co. Indeh. J II Abildtrup og J B Hagelskjær, Ikast. Andersen ’ s Marius Boghandel. Indeh. M Andersen. Askholt I U. Indeh. 1 U Askholt. Avanti ved A A Wounlund. Indoh. A A Wounlund. / Christensen & Pedersen. Indeh. J Christensen og P Pedersen. Cooperative Wholesale Socioty Herning Svineslagteri. Filial af Cooperative Wholesale Society limited (Kontor i Kbhvn.). Filialbestyrer: TJA Madsen, der pr. prok. tegner Filialen. NAN Moller og E Bang i Foren. Aktk. 100.000 Kr. Tailor ved Arnold Petersen. Indoh. Arnold Petorsen. Tekstilfabrikken ved Joh. Pedersen. Indeh. G Pedersen.

eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 10.000 Kr. Elko ved Laurids Knudsen. Indeh. Laurids L Knudsen.

Elm Interessentsk. ved Johan Dyg Petersen. Inteiessonter: Johan Dyg Potersen, der tegner Frm., R K P Borregaard, A N Andersen, Chr. P Bjerregrav og J Chr. L Bjerregrav. Engelbredt C & Søn. Indeh. C Engelbrodtog A C Engelbredt. Engelsk Beklædnings Magasin ved Julius Petersen. Indeh. Julius Petersen. Erichsen ’ s Henrik Boghandel, Indehaver: .1 C Andersen. Indeh. J C Andersen. Folkebanken for Herning og Omegn, Akts. Bestyrelse : Fabr. N P Mortensen (Formand), Sognefoged T F Bækgaard, Tanderupkær, Gaardejer J M J Kjær- sig.Assing, Gaardejer J C Frølund. Gjellerup, og Murerm. L M Ottesen, Diroktør K Nielsen. Bogholder: S A Holst. Kasserer: E M Christensen. Frm. tegnes afto Direktører i Foren, eller at on Diroktør i Foren, med Bogholderen, Kassereren eller et Bestyrelsesmedl. eller af Bogholderen eller Kassereren i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 200,000 Kr. Forenede midtjydske Teglværker i Herning, De, Akts. Bestyrelse: Murerm. O P K Pedersen, Tandlæge L J Rud, Dir. R A Rasmussen, Dij;. S G Dejgaard og Sagf. R M Jørgensen, Mariager, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: O L J Rud. Aktk. 125,000 Kr. Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse, Herning. Bestyrelsen bestaar af en Diroktion: N Kyed samt et Tilsynsraad paa 27 Modi. Forretningsudvalg: Gaardejerne 11 Overgaard, Gullestrup, J O Birk, Helstrup og J Merrild, Lind pr. Herning, Købind. S Kjærgaard, Formand J M Jensen, Købmd. N C Thøger- sen og Købmd. K C Sneftrup, Sunds (stationsby. Frm. tegnos af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Forretningsudvalgsmedl. Prok.: Kasserer II V Jensen og Bogholder HRChr. Kaae i Foren, eller hver af dem i Foren, med Tilsynsraadets Formand: Gaardejer II Overgaard, Gullestrup, eller med Dir. N Kyed. Hansen N K. Indeh. N K Hansen. Prok.: P II Hansen. Hansen ’ s Sander Trælasthandel, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. J A Dejgaard, Fru B G M Hansen og Dir. S G Dejgaard. Direktion: P J Winthor og S G Dejgaard. Frm. tegnes af Direktørerne i Foron. eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 160,000 Kr. Hebsgaard S Indeh. S L Ilebsgaard og A L Hobsgaard. Hebsgaard S Tricotagefabnk ved S & Aksel Hebsgaard. Indeh. S L Hebsgaard Aksel L Hebsgaard. Herna vod R S Amstrup. Indeh. R S Amstrup. Herning Avis af 1935, Akts. Bestyrelse: Tandlæge L J Rud (Formand), Folke- tingsmd. A Vostorager (Næstformd.), Remmorhus. Vorgod, Købmd. J C Ildsvad, Snejbjerg, Fabr. Il Jenson, Ikast Stationsby, Købmd. J P Jensen, Fabr. C L Jenson og Sognepræst J E A G Nielsen-Vrads, Gjellerup pr. Ham „erurn. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foron. med et Bestyrelsosmedl. Prok. H P G Tassov. Aktk. 44.300 Kr. Herning Brødfabrik, Akts. Bestyrelse: Mejeriejer JC Ærthøj (Forretningsfører), Bagerm. N M Mikaelson og Mejerist N C Frederiksen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 53,000 Kr. Herning Fjerkræslagteri ved E Wittrup. Indeh. E Wittrup. Herning Handele- og Landbrugsbank, Akts. Bestyrelse: Købmd. N K Hansen, Sogneraadsformd. J K Bækgaard, Havnstrup, og Dir.SChristonson. Bestyrelses ­ suppleant: Fabr. 1 L Stampe, Hammorum. Repræsentantskabet Formand: Kobmd. N K Hansen. Direktion: T Jacobsen og H M Thomsen, der i Foren, tegner Frm. Prok.: H R M Axelson, S Olesen, K E S J Brodlund, L L Thomsen og J C P Hansen-Solevad, hver i Foren, med en Direkter. Aktk. 1 Mill. Kr. Herning Hede- & Diskontobank, Akts. Bestyrelse: Borgm. II J Kampmann (For ­ mand), Isenkr. A Samuolsen, Gaardejer N C Truelsen, Vesterholm, Pastor P H E Castrup, Møltrup, og Gaardejer J F Hagelskjær, Brankærgaard. Direktion: Dir. AN Guldager. Frm. tegnes af ot Bestyrelsosmedl. i Foren, mod en Direkter eller en Prokurist eller af en Direktør i Foren, mod en anden Direkter eller en Pro ­ kurist. Prok.: Hansine F Nielsen, H N F Bergesen og Ejnar Jenson, to i Foren, eller hver af dem i Foren, med ot Bestyrelsesmedl. eller en Direktør. Aktk. 600,000 Kr. Herning Jern- & Staalforretning ved S C Sørensen. Indeh. S C Sørensen, Randers. Herning Kafleristeri ved Michael Kjær. Indeh. Fru A M T Kjær.Prok.: N C Kjær. Herning Kjolefabrik ved Carl F Nielsen. Indeh. Carl F Nielsen. Herning Klædefabrik ved Johs. Jespersen. Indeh. Johannes Jespersen. Herning Korn- & Foderstotforretning, Akts. Under detto Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Randers Korn- & Foderstofforretning, Randers [se dette], Herning Linnedvarefabrik ved C J Kildsgaard. Indeh. C J Kildsgaard. Herning Læderhandel ved Ludv. J Dittmann. Indeh. Ludv. J Dittmann. Horning Malervare- & Tapethandel ved Otto Jensen. Indeh. 0 C M Jensen. Herning Maskinfabrik ved A Flensborg. Indeh. A K Flensborg. Herning mekaniske Væveri, Akts. Bestyrelse: Fabr. S Larsen, Hebsgaard (For ­ mand), Kobmd. S Kjærgaard, Sagf. C W J Valeur, Købmd. S Christensen og Manufakturhdl. A Maibom. Direktion: S Christensen. Frm. tegnes af Formanden alene eller af en Direktor alene eller af to Bestyrelsesmodi, i Foren. Aktk. 350,000 Kr. Herning Motor Compagni, Akts. Bostyrelse: Dir. C Madsen. (Direktør), Fabr. Aa. F O Philipsen, Viborg, og Landsretssagf. J S Andersen. Frm tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Diroktøren alene eller af et Bestyrelsesmedl. i Fpien, med en Prokurist. Aktk. 115,000 Kr. Herning Nattovagt Akts. (Akts. De Forenede Vagtselskaber). Under dotte Firma drives tilHgo Virksomhed af Akts. Do Forenedo Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Herning ny Bogtrykkeri ved Th. Boye. Indeh. R T Boye. Herning & Omegns Eksportsamlestald Akts. Forretningsudvalg: Propr. LC Jensen, Norholm, Lands, etssagf. J Smodegaard Andersen og Gaardejer J F Hagelskjær, lls^ov. Frm. tegnes at' to Forretningsudvalgsmedl. i Foren, eller af ét For- retningsudvalgsmedl. i Foren, med en Prokurist. Aktk. 45,000 Kr. Herning Ostelager ved N Jørgensen. Indoh. N Jørgensen. Herning Pengeskabsfabrik ved F Hansen. Indeh. F P Hansen. Herning Produktforretning ved Brdr. Hansen. Indeh. E Hansen, og J Hansen. Herning Skiltefabrik ved Karlo Andersen. Indeh. Karlo Andersen. Herning Skotøjsfabrik ved Aagaard Jensen. Indeh. J N A Jensen. Herning Svineslagteri. Indeh. Co-operative Wholesale Society Limited ved Dir. Thomas Johan Adolf Madsen (Ardeling af et engelsk Andelsselsk. af samtno Navn). Svineslagteriets Leder: Dir. Thomas Johan Adolf Madsen, der tegner Frm. Den i Herning Svineslagteri anbragte Kapital andragor 225,000 Kr. Herning Trikotagefabrik ved Chr. Stefanson & Co. Indoh. G C Stefansen og J H V Nielsen, der i Foren, tegner Frm. ure Herning Trælasthandel, Aktu. Bestyrelse: Købmd. N K Hansen, Tømrerm. ma Bjerre (Forretningsudvalg), Tømrerm. C Olson og Sagf. J S Andersen. - tion: R A Rasmussen og K M F Lind-Jensen. Frm. tegnes at to ? ‘ rekt ®^ r i Foren, eller af en Direktor eller en Prokurist i Foren, medl et medl. eller af et Forretningsudvalgsmedl. 1 Foren, med et andet Medl. af Be ­ styrelsen. Aktk. 210,000 Kr Importforretningen From ved N C Nielsen. Indeh. N C Nielsen. Jacobsen ’ s J Boghar del. Indehaver B W Fusager. Indeh. B W Fusager. Jacobsen J Boghandel ved B W Fusager. Indeh. B W Fusager. Jensen Axel, J Jungets Eftf. Indeh. Axel Jensen. . Jensen Boni & Rønhave ved Magnus Bom Jensen* Jens Nicolai Rønhave. Indeh. Magnus Boni Jensen og Jens Nicolai Rønhave. Jensen Erik. Indeh. Erik Jensen. Jensen K Fjellerup. Indeh. K K Jensen. Prok.: H Bertelsen. Jensen Møller (Hans Dynesen ’ s Eftf.) Indeh. M Jensen. Prok.: M Juuel. Johansen ’ s W Enkes Maskinfabrik ved Marie Johansen. Indeh. Enkefru K M Johansen. Prok.: C G Johansen. Johansens W Maskinfabrik ved Marie Johansen. Indeh. Fru K M Johansen. Prok ' C G Johansen.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker