kraks vejviser 1940 handelskalender

Esbjerg

VI — 2849

Firma-Eegister: B. Købstæderne

Hansen Just & Co. Indeh. J A Hansen og H M Pederken, Jerne. Hansen ’ s M Korn- og Foderstofforretning, Akts. Bestyrelse: Landsretssagf. Poul Jæger (Formand), Konsul J S Brinch og Konsul Vald. Thygesen, Hell. Direk ­ tør: J Selvejer. Frm. tegnes af et Bestyrelsesmedl. i Foren, med Direktøren eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Hansen & Skou Petersen. Indeh. H 0 Hansen og S 0 Skou Petersen. Harborg Bredr. Indeh. S Harborg og M B Harborg. Hedegaard N. Indeh. E S Hedogaard og 0 S Hedegaard. Henriksen Jobs. Brink & Co. Indeh. Johs. Brink Henriksen og J Kristiansen. Herremagasin London vod Alfred Larsen. Indeh. Alfrod Larsen. Herre-Søronsen (Torvegades Herremagasin) ved G Sørensen. Indeh. G C Sørensen. Hoffmann Carl B. Indeh. C B Hoffmann. Prok.: A C Helligsee. Hotel Spangsberg, Akts. Bestyrelse: Slagterm. A Hansen, Dir. M Hansen og Købmd. A Rehkopff, der to i Foren, tegner Frm. Direktør: M Hansen. **" 50.000 Kr. Iversen Søstrene. Indeh. Maria Agnete Iversen og Ane Kathrine Iversen. Aktk. Jensen Harald. Esbjerg Jernlager. Indeh. Harald J Jensen, Kolding. Jensen & Lauridsen ’ s Skibsbyggeri, Akts. Bestyrelse: Skibsbygger J N (Formand) eg Skibsbygger P C Lauridsen (Næstformd.), der i Foren. Frm., samt Fru M V Lauridson. Aktk. 6000 Kr. Jenson ’ s Laust Rønn Fiskeexport. Aktiesolskab. Bestyrelse: Fiskeeksportør II Steen (Formand), Dir. G L II Ron Jensen (kaldet Ronn) og Fru K L Rønn Samsoe. Diroktor: GLH Røn Jensen (kaldet Ronn). Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 15,000 Kr. Jensen & Nielsen. Indoh. G Jensen og S K Nielsen. Jensen Tarben P. Indeh. Fru O Jensen, Boldesager, ogIN II Andersen. Jepsen Brødrene. Pacharzina ’ s Efterfølgere. Indoh. B Jepsen og W Jepsen. Jepsen Jørgen & Son. Indeh. Jeppo Jørgen Jopsen og Halvor Jepsen. Jerne Formsand ved Brdr. Jensen, Jerne. Indeh. T G Jensen, Boldesagør, og N Chr. Ch. Jensen. Jutland Butter Export ved V Stilling-Andersen. Indeh. V Stilling-Andersen, Kbhvn. Jydsk Børnekonfektion vod Otilie Jensen. Indoh. Otilio Jensen. Jydsk Petroleums-Kompagni, Akts., Esbjerg. Under dette Firma drives tillig« Virksomhed af Akts. Rorkær-Christensen, Esbjerg, [se dette], Jørgensen Christino. Indeh. Enkefru C M I ’ alludan, Varde. Jørgens*n ’ s Ingeman Fiskeeksport. Akts. Bestyrelse: Fiskeeksportør, Ingeman Jørgensen (Direktør), Fru M C Jorgenson og Fiskeeksportør J C Jørgensen. Frm. tognes af Direktøren alene eller af don samledo Bestyrolse. Aktk. 30,000 Kr. Jørgensen & Møller. Indeh. A Møller. Karensmølles Oplag. Indehaver'.Konrad Jensen, Esbjerg. Indeh. Konrad M E Jensen. Kiosken Nye Ilavn, Akts., Esbjorg. Bestyrelse: Fru KLRønSamsoo, Fru E M Ren Steen og Fru P K Jensen, Vrist, der i Foren, togner Frm. Prok.: Fru K L Ren Samsoe. Aktk. 10,000 Kr. Kjolemanden ved E Winckler. Indeh. E F Winckler. Klavsen & Splid Andersen ved Klavs Klavsen & T Splid Andersen. Indeh. Klavs Klavsen og T Splid Anderson, der i Foren, tegner Frm. Knudsen Bang, Akts. Bestyrelse: Kobmd. R Bang Knudsen og Dir. L Bang Knud ­ sen (Direktoror) samt Prokurist II Bang Knudsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af don simlodo Bestyrelse. Prok.: II Bang Knudsen. Aktk. 125,000 Kr. Knudsen Ch. Dichmann & A Chr. Knudsen. Indeh. Charles Dichmann Knudsen og A Chr. Knudsen. Kontantforretningen ved M R Jørgensen. Indoh. M R Jørgensen. Kontant-Jergensen ved M R Jørgensen. Indeh. M R Jørgensen. Kontorforsyningen ved H Matthesen. Indeh. II L Matthesen. Konvolutfabrikken Kurér, Esbjerg i Likvidation, Aktieselskabet. Likvidatorer: Landsretssagf. Bjørn Bjørnbak, Landsretssagf. Poul Jæger og Papirhdl. J P Chr. Frøkjær, dor to i Foren, tegner Frm. Kromann's kemiske Fabrikker. Indeh. N M Kromann. Kuranstalten Vestjylland, Akts. Bestyrelse: Baukassist. H F M Wolthers (Di ­ rektør), Entreprenør K Sørensen, Boldosager og Gross. K 0 Lippmann, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Prok.: H F M Wolthers. Aktk. 16,000 Kr. Kohler ’ s Fritz Efterfølgere. Indeh. A F Thomassen og E K Wieghorst. Laboratoriet Jota, Akts. Bestyrolse: Dir. O S Hedegaard (Direktor), Fru I A Loren ­ zen, Kbhvn., og Fuldm. J J Lorenzen, Vejen. Frm. tegnes af den adm. Dir. i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 5000 Kr. Lassens Carl Efterfølgere. Indeh. N P M N Sjorup, Boldesager, og K Aa. Nielsen, Tobol. Lauridsen & Co., Kommanditsolsk. Ansv. Delt. H P Lauridsen, Jerne. Lauridsen & Sogaard. Indoh. J P Lauridsen og O Søgaard. Lauritzen ’ s J Kulforretning, Akts. Bestyrelse: Dir. S Christoffersen. (Direktør), Dir. V S Christensen, Kbhvn., og Sekr. A II N Rahr Christensen, Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøron i Foron. med et Bestyrelsesmeul. eller af to Bestyrelses- Lund ’ s C Teglværk, Akts. Bestyrelse: Konsul J Villemoes (Formand og Direk ­ tør). der tegner Frm., Fabr. J Villemoes og Fuldm. J de Molade. Aktk. 350,000 Kr. Lund N M & E. Indoh. N M C Lund og Elise K C Lund. Lyon ved H Poulsen. Indeh. II C B Poulsen. Leve-Materialhandelen ved Anton Rehkopff. Indeh. A Rehkopff. Madsen H & Son. Indeh. M N Madsen. Madsens J P Eftf., Munkgaard & Co., Kommanditselsk. Ansv. Delt. Laust Munk- gaard. Prok.: Kr. Mandal. Mathiasens Brd. Eftfl. Indehaver: Il Mathiasen. Indeh. H T Mathiasen. Mathiasen C J. Indeh. M N Mathiasen. Mojeriet Klovholm ved Brdr. Lykke Thomsen. Indeh. T P Lykke Thomsen og HPT Lykke Thomsen. Mejeriet Treklover, Akts., Boldesager pr. Esbjerg. Bestyrolso: Gaardejør J L Kir- kebyo Hansen, V-Nebel, Gross. E S Lund, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 16,000 Kr. Melsen & Hansen. Indeh. F Melson og Fru A M N Hansen. Mikkelsen's Struer Fiskeeksport. Indehaver Oscar Wilhelmsen. . Mineralvandsfabrikken Jyden ved L II Kristensen. Indeh. L H Kristonsen, Boldesager. . Mineralvandsfabrikken Tropil ved V Jogindø. Indeh. V L Jegindø. Modeforretningen Ici ved Addy Friis. Indeh. Addy r rns Modemagasinet City vod K Andersen. Indeh. Frk. E Andersen. Mortensen Ludvig & Co. ved L V M Mortensen & M A Jensen. Indeh. Ludvig V M Mortensen og M A Jens® ” . , Møbelmagasinet Ostend ved W Stockler. Indeh. WD Stockier. Moller ’ s Varehus. Indeh. J C Moller. Nielsen ’ s Leopold Stobogodshandel. Indeh. L M Nielsen. Nielsen Morten & Co., Akts. Bestyrelse: Dir. O C Græsboll (Formand og Di ­ rektør), Landsretssagf. G Alstrup og Fru A M M Græsbøll.Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af en Direktor alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af to Prokurister i Foren. Aktk. 30,000 Kr. Nielsen N Hartvig (fh. Gyldendalske Boghandel). Indeh. N H Nielsen. Nielsen ’ s N N Maskinfabrik. Indeh. II P Rasmussen og E N Nielsen. Nissen Brodr. Indeh. II Nissen. Prok.: A Nissen. Jensen tegner Klindt Christian Albert. Indeh. C A KlindL Knudsen A & Son. Indeh. Åago Knudsen. medl. i Foren. Prok.: Direktøren. Aktk. 500,000 Kr. Leervad Bredr. Indeh. J V Leervad og F I Leervad. Linobil-Compagniet ved K P Egholm. Indeh. K P Egholm. Linoløumshuset ved V Nielsen. Indeh. V Nielsen. Jansen Bredr. Indeh. H G Jansen, Frdbg. Jensen Anker. Indeh. Anker P Jensen. Jensen Anton. Indoh. Arthur C V Jensen. Jensens Carl, Eftf. Indeh. L K Rasmussen.

Esbjerg Ligkistemagasin ved Bredr. Larsen. Indeh. H V C Larsen og A Larsen. Esbjerg litografiske Etablissement & Stentrykkeri, Akts. Bestyrelse: Gross. J C Jersø, (Formand), Boldesager, Gross. C J Christensen (Direktør) og Litograf C Henriksen. Frm. tegnes af Formanden eller af Direktøren. Aktk. 14,000 Kr. Esbjerg Materialhandel ved Viggo Mai. Indeh. V K Mai. Esbjerg Metalstøberi ved N Chr. Nielsen. Indeh. N Chr. Nielsen. Esbjerg Motorlager ved Johannes Verner Jensen & Chr. ■Øllgaard Christensen. Indeh. Johannes Verner Jensen og Chr. Gllgaard Christensen, der i Foren, tegner Frm. Esbjerg Mælkeforsyning, Akts. Bestyrelse: Fru A C Haaning, (Direktør) samt Meje ­ riejerne J C Haaning, Dybvad, og K Haaning, Torup pr. Dronninglund. Frm. tegnes af Diroktøren alene olier af den samlede Bestyrelse. Aktk. 60,000 Kr. Esbjerg Møbellakei eri ved Niels Olesen. Indeh. N A 1 Olesen Esbjerg Nafta-, Benzin-, & Petroleums-Kompagni, Akts., Esbjerg. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Rørkær-Christensen, Esbjerg [se dette]. Esbjerg Nattevagt Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. De Forenede Vagtselskaber, Kbhvn. [se dette]. Esbjerg ny Andelsmejeri, Selsk. m. begr. Ansv. Bestyrelse: L Lambertsen (For ­ mand), Brøndum, M Sørensen, Brøndum, T II Thuesen, Gjesing, I J Hansen, Tjæreborg, J T Jensen, Tjæreborg, 11 N Hansen, Forum, E Jensen, Andrup, K Alstrup og P S Pedersen, Sjælborg. Prok.: N O Johansen i Foren, med Forman ­ den. Der er ingen Kapital indskudt i Selsk. Medl. hæfter solidarisk for Selsk. ’ s Forpi. Esbjerg ny Kontantforretning ved Eduard Iversen. Indeh. E C V Iversen. Esbjerg Omnibiler, Akts. Bestyrelse: Fabr. T E Bundgaard, Gross. J E L Tranberg og Mejeribest. M J B Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Esbjerg Orgelbyggeri ved Emil Nielsen & Co. Indeh. Emil C G Nielsen og Harriet N Thomsen. Esbjerg Osteforsyning ved M P Hansen. Indeh. M P Hansen. Esbjerg Pakhus-Kompagni ved C Hansen. Indeh. C II C Hansen. Esbjerg Pakkassefabrik ved A Vedsted-Hanson. Indeh. A P Vedsted-Hansen. Prok.: Fru M Tinsfeldt. Esbjerg Paladshotel, Akts. Bestyrelse: Rentier O D Clausen, (Formand og Direk ­ tør), der tegner Frm., Fabr. C F Clausen, Silkeborg, og Fru E Thomsen, Aarhus. Aktk. 120,000 Kr. Esbjcrg-Posten ved L V Jensen. Indeh. L V Jensen. Esbjerg Produktforretning & Sækkelager ved Christensen & Stage. Indeh. Chr. Chri ­ stensen og M S Stage. Esbjerg Salt- & Cinders Fabrikker, Akts. Bestyrelse : Dir. A B T Thaulow, Kbhvn., Sagf. P A Gudsoø, Fredericia, og Konsul P S Boalth, Fredericia, der to i Foren, tegner Frm. Prok.: V C Juhl i Foren, mod et Bestyre ’ .sesmedl. Aktk. 30,000 Kr. Esbjerg Senge- & Møbelfabrik Akts. Bestyrelse: Fabr. A Jørgensen (Formand), Dir. P F Wiberg Jørgensen (adm. Direktør), Bryggeriejer Poder Holm Pedersen (kaldet Pedor Holm) og Tandlæge O A Jorgenson, Kolding. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsosmedl. Prok.: P F Wiberg Jørgensen. Aktk. 50,000 Kr. Esbjerg Skibsbyggeri ved N Itaun Byberg. Indeh. N R Byborg. Esbjorg Skibshandel vtd Jørgen Steffensen. Indoh. Jørgen Steffensen. Esbjerg Svineslagteri, Akts. Bestyrolse: Dir. G B Gregorsen, (Diroktor), Randers, Landsrotssagf. E Jorgonson, Randers, og Sagf. IIG Bang, der i Foren, tegner Frm. Prok. : G B Grogerson. Aktk. 250,000 Kr. Esbjorg Sølv- & Guldsmodio ved Ernst Rogli. Indeh. Ernst A Regli. Esbjerg Tapot- & Farvehandel vod Oluf V Nielsen. Indeh. Oluf V Nielsen. Esbjerg Teglværk, Akts. Bostyrolso: Konsul J Villomoos (Formand), Maskinfabr. J Villemoos (Direktør) og Fabr. L L Villømoes, Ulfborg. Frm. tognos af For ­ manden i Foren, med et Bestyrelsesmødl. Aktk. 200,000 Kr. Esbjerg Tovværkfabrik, Akts. Bostyrelso: Dir. M A Broegaard (Direktør) samt Skibsrederne I Lauritzen og K Lauritzen, beggo af Kbhvn. Frm. tegnes af Direktøren aleno eller af don samlede Bestyrelse. Prok.: M A Broegaard alene eller M Mikkelsen i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. J / 2 Mill. Kr. Esbjerg Trælasthandel ved L Hansen. Indeh. L P Hansen, Tjæreborg. ” Esbjerg Varehandel ved Mads Herman Theodor Nielsen. Indeh. Fru A D Nielsen. Esbjerg Vejviser ved K Rosendahl. Indeh. K Rosendahl. Esbjerg Vulkaniseringanstalt vod Laurits Th. Nielsen. Indeh. L T Nielsen. Esbjerg Ægeksport, Akts. Bestyrelse: Gross. II Chr. Holm, (Formand), Kbhvn., > Dir. J II Schumann, Kbhvn., og Gross. H II Holm, Hellerup. Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. fFaarup & Sonderby, Akts. Bestyrelso : Gross. J P Jensen, Grindsted (Formand), Gross. T K øhlenschlæger og Dir. H C Reger, Vejle. Direktion: H C Reger og G E Nordby Nielsen. Frm. tegnes af en Diroktor i Foren, med et Bestyrelses ­ modi. eller af Formanden i Foren, mod et Bestyrelsesmod!. Prok.: HC Reger, G E Nordby Nielsen og K Glud Jensen, to i Foren. Aktk. 150,000 Kr. Fabrikken Curosin, Akts. Bostyrelse: Købmd. V Groth-Ilanson, Fru B E Groth- Hansen og Gross. R R Groth-Hansen, der to i Foron. tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Fabrikkon Kosmos, Akts. Bestyrelse: Fuldm. 0 S Hedegaard, Fuldm. E S lledegaard og Dir. E Iversen, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsforer: E Iversen, dor har Prok. Aktk. 20,000 Kr. Fabrikkernes Udsalg ved S Chr. Pedersen. Indeh. SCPoderBen. Faktum ved Edith Møller. Indeh. Anna Edith Moller. Feerup Carl Akts. Bestyrelse: Købmd. Carl J J Feerup, Bogholder og Kommis Kr. M Jensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i af et Eestyrelsesmedl. i Foren, med on Prokurist. Aktk. 25,000 Kr. Forenede Isværkor, De, Akts. Bostyrolse: Bjergningsentrepr. Claus Gross. J E L Tranborg (Diroktorei) samt Ing. J M Larsen, Kbhvn. af en Direktor eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 500,000 Kr. Forsikringsselskabet Fribo, Akts. Bestyrolse: Fabr. A Jørgensen (Formand), Kbhvn., Dir. P F Wiberg Jorgensen (Direktør) og Trafikassistent II C II Lange. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren i Foren med ot Be ­ styrelsosmedl. Prok.: Anna Margrethe Nielsen i Foren, med Direktøren. Aktk. 100,000 Kr. (Forsikrings-Registret). Frederikshavns Isværk, Akts. Bostyrelso: Entrepr. Klaus Sørensen (Formand og Direktor), der tegner Frm., Gross. .1 E L Tranberg, Købmd. A P Conradsen, Frodorikshavn, og Stewedoro J E Sørensen, Frederikshavn. Aktk. 1-0,000 Kr. Friis & Mathison. Indeh. A J Friis og K Mathison. Frokjær ’ s J P Papirhandel. Indeh. J P C Frøkjær. Frøkjær J P ved Jons Peder Christian Frøkjær. Indeh. Jens Peder »Christian Frøkjær. Galvanisk Industri ved Viggo Nielsen. Indeh. O V Nielsen. •Gartnernes Salgsforening i Esbjerg (G. S. E.), Selsk. med begr. Ansv. Bestyrelse: S C Sorensen (Formand), H Nissen (Kasserer), SES Loklindt, Fovrfeldt, II J Rasmussen, Boldesagør, og N Uldahl, Skads, der i Foren, tegner Frm. Prok.: L V Petorsen i Foren, med Formanden eller med Kassereren. Der er ikke i Selsk. indsk. nogen Kapital. Modi, hæftor for Selsk. ’ s Forpligtolser i Forhold til deros Andel i SolskJs Omsætning efter de i Vedtægterne indeholdte nær- mero Regler. Oodsexpeditionen Vestkyston, Esbjerg, ved C Hanson &E Jorgensen, Interesontsk. Interessenter: C H C Hansen og E Jørgensen. Graff C, Esbjerg. Indoh. C V Graff. Groig David. Indeh. I) Greig, London. Prok. : M Rand. Handelsbanken i Esbjerg, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank. Indeh. Akts. Kbhvns Handelsbank [so dette]. Filialdirektør: AOMetzlaff. Kontrasignatarer: K L Handberg, II A Soronsen, B A Olsen og N C Brinck. Filialen tegnes af Filialdirektøren i Foren, med en Kontrasignatar. Handelshuset Chicago ved II Lauridsen. Indoh. H Lauridsen. Hansen Brødrene. Indoh. N Hansen og A B Hansen. Hansens Carl Patentnet. Akts. Bestyrelso : Entreprenør K Sørensen (Forretnings ­ fører), Købmd. P S Ankersen og Vogmand N T Andersen. Frm. tognes af For ­ retningsf. alene eller af den samledo Bostyrolse. Aktk. 20,500 Kr. TI 29 A R Feerup Foren, eller Sorensen og Frm. tegnes

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

II 29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker