kraks vejviser 1940 handelskalender

Firma-Register: B. Købstæderne

Aalborg — Aarhus

VI — 2838

Aarhus Eddikebryggeri ved H P Finsen. Indeh. H P Finsen. Aarhus Eddikebryggeri & Sennepsfabriker vod H P Finsen. Indeh. II P Finsen. Aarhus Emballagefabrik, Akts. Bestyrelse: Ing. J R Fanger (Formand), Ing. S Aa. Fanger (D'rektor), Fabr. A Amstrup Pedersen (kaldet Amstrup), Dir. R Fanrschou, Hinnerup, og Fabr. F Aa. Madsen, Malling. Frm. tegnes af Forman ­ den i Foren, med et BestyTølsesmedl. Prok.: S Aa. Fanger Aktk. 143,250 Kr. Aarhus Fiskeeksport ved A Espersen. Indeh. K V Larsen. Aarhus Fiskefil et-Fabrik ved A Esperson. Indeh. J P A Espersen. Aarhus Fiskeforsyning ved Kjeld Mikkelsen. Indeh. Kjeld Mikkelsen. Aaihus Flæskehal ved M. Storgaard & G Howitz. Indeh. M Storgaard og G E Howitat Risskov. Prok.; Grethe E W Aggergren. Aarhus Forniklings- & Forchromnings-Anstalt vod Th. Nielson. Indoh. N Th. Nielsen. Aarhus Forretnings- Bureau ved II J Hansen. Indeh H. J Hansen. Aarhus Fourageforretning ved N Sørensen. Indeh. N Sørenson. Aarhus Fragtmandscentral, Akts. Bestyrelse: Vognmændene J 0 Simonsen. Odder, J Larsen, Horsens, A P Isaksen, J Christensen, Herning og R P Kiis Rasmus ­ sen, Silkeborg. Frm. tegnos af to Bestyrelsesmodi, i Foren, eller af et Be- styrelscsmedl, i Foren, med en Prokurist. Aktk. 15,000 Kr. Aarhus Frimærkehandel ved Harry Poulsen. Indeh. Harry O Poulsen. Aarhus Fuglehandel ved P Jensen. Indeh. P Jensen. Aarhus Galanteri- & Legetøjs Magasin, Børnenes Paradis, Jenny Smith. Indeh. Jonny J Smith. Aarhus Galvaniseringsanstalt ved M Seest. Indeh. M SoeBt og M P Drescher, Risskov. Aarhus Gas Service ved Sommer Jonsen. Indeh. F Sommer Jensen. Aarhus Gas- & Vandmesterforretning ved Johs. Rasmussen & Co. Indeh. Johs. Ras ­ mussen. Aarhus Glasslibøri ved Christian Jacobsen. Indeh. C Jacobsen. Aarhus Guldrammefabrik ved L Jørgensen. Indeh. L Jorgenson. Aarhus Gummivarefabrik, Akts. Bestyrelse: Købmand M E Westphall (Direktør), Prokurist II J Westphall, Musiker V J C Vestphall, Aalborg, og Savværksejer Jobs. Johansen, Mar agergaard, Mariager. Frm. tegnos af I)irok ‘ øren eller af den samlede Bostyrclso Prok.: II J Westphall. Aktk. 80,000 Kr. Aarhus Gær- & Spritfabrikker, Akts, (se u. Frm.-Reg. A., Kbhvn.]. Aarhus Gørtleri ved Chrisiqnson & Koch. Indeh. H Christensen ogJ P L Koch. Aarhus-Ilallen, Aktieselskabet. Bestyrelse: llojestoretssagf. Andreas Christensen (Formand), Kreditforeningsdir. M N Bak, Konsul Niels Barnow, Dir. S T Nymark, Dir. Aage Christensen, Kbhvn. Borgmester II P Christensen og Ing. J R Fanger, der to i Foren, tegner Frm. Forretn'ngsfører: A Vestergaard Hansen, der har Prok. i Foren, med Formanden. Aktk. 470.000 Kr. Aarhus-Hammel-Thorse Jernbaneselskab, Akts. Bestyrelse : Overretssagf. A L Eriksen (Formand), Hammel, og Amtsraadsmedl P KAN Porse, Galten (Næst- formd.), der hver for sig tegnor Frm., Folketingsmd. J K Jensen, Lillering, Fabr. J Olesen, Hammel, Landsretssagf. C H Knudson, Folketingsmd. P Kammersgaard Jensen, Hasselager, Amtsraadsmedl. M Jensen, Ormslev, Arbejdsmd. A Bitsch, Lærer A Jonsen. Hammel, samt Gaardejerno R P Lundgaard, Herskind. A B An ­ dersen, Edslev, J M Byriel, Lyngby, og J M Jensen, Tovstrup. Driftbestyrer: H II Buttenschon, der har Prok. i Foren, med Formanden eller Næstformd. Aktk. 2,600.829 Kr. 30 Øro. Aarhus Handskefabrik ved Mary Teglgaard. Indeh. Fru Mary Emilie Teglgaard. Aarhus Handskemagasin, Akts. Bestyrelse: Fru C A Bertelsen (Formand), Enkefru E Christenson (kaldet Kjær) og Frk. G M C Lundum Poderson,Kbhvn. Frm. tegnos af Formanden i Foren, mod et Bestyrolsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Aarhus Hustelefon- & Installationsforretning ved E Jonson. Indoh. N E Jonsen. Prok.: 0 E F Thykjær. Aarhus Hørkramlager ved E Christensen. Indeh. E H L Christenson. Aarhus Installationsforretning ved H C Hansen & Sønnor. Indoh. II C Hansen, der tegner Frm., K B Hansen og E G Hansen. Aarhus Jern-, Staal- & Maskinl'orretning, Akts. Indeh. Brodrone Kier Akts. Aarhus Tse dotto], Aarhus Kaffobrænderi ved J Carl Hansen. Indeh. J Carl Hansen. Aarhus Kaffe Kompagni ved Robert Hjorth & Alfred Hansen. Indeh. A Hansen. Aarhus Kaffe-Risteri Akts, i Likvidation. Likvidator: Repr. N O Davidsen, der tegner Frm. Aarhus Kalkværk. Indeh. H A Langballe. Aarhus Karossorifabrik vod Richardt Hansen & Visti Jakobson. Indeh. Richardt Hansen og Visti K Jakobsen. Aarhus kemiske Tøjrensnings-Etabl. ved Trauels Erichsen. Indeh. T Erichsen. Aarhus Kioskselskab, Akts. Bestyrelse : Landsrotssagf. C Holst-Knudsen (For ­ mand), Dir. C A Kansing, Postkontrolør L G II von Linstow og Frk. M S C Hansen. Direktion : C A Kansing. Frm. tegnes af to Bestyrolsosmedl. i Fqren. eller af et Bestyrolsesmedl. i Foren, mod on Direktør. Aktk. 72,000 Kr. Aarhus Kjolefabrik ved Asel Kristiansen. Indeh. Axel Kristiansen. Aarhus Klædohandel Akts. Bestyrelso: Snodkerm. R P Pedersen, Fru T E Poder ­ sen og Ekspedient K P F Podorson, allo af Risskov, der i Foron. tegnor Frm. Prok.: R P Pedersen. Aktk. 10,000 Kr. Aarhus Koloniailager, Akts. Bestyrolse: Kobmd. J J Rosenstrom (Forretningsfører) Købmd. N C Laursen og Fru K Rosenstrom. Frm. tegnes af Forretningsføreren alono eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Aktk. 50(0 Kr. Aarhus Kontorforsyning ved Chr. Weggerby. Indeh. C C Weggorby. - Aarhus Korsetfabrik ved J Rugaard. Indoh. Fru E Rugaard. Aarhus Kul- & Koks-Import ved S Warror. Indoh. S Warrer. Aarhus Kul-Kompagni, Akts. Bestyrelso: Gross. J AChristensen (Formand), Dir. 0 Madsen (Direktør) og Gross. V S Christensen. Frm. tegnes af Formandon alene eller af to Bestyrelsosmedl. i Foren. Prok.: O Madsen. Aktk. 2 Mill. Kr. Aarhus Kunstbod ved, Wilhelm Mobes. Indeh. Wilholm F Mobes. Aarhus Kuustglarmesteri ved Ejnar Christensen. Indeh. N M E Christensen. Aarhus Ladestation, Akts. Bestyrelse: Forretningsf. A L Jonsen (Forretnings ­ fører), Elektromokaniker J 0 S Duo og Elektromekanikor J C Andersen. Frm. tognes af Forretningsf. i Foron. med ot Bostyrelsesmedl. Aktk. 5000 Kr. Aarhus Lervarefabrik ved M Nielsen. Indoh. Fru M K Nielsen. Prok.: H Madsen Aarhus Losnings- & Takhusforrotning ved Emil Gado. Indeh. Emil Gado. Aarhus Lys-

Worning ’ s Lauritz Eftf. Olaf Jensen & Ulf Nielsen. Indeh. Aa Bjørn Jensen og H U Nielsen. Vulkan ved A Anderson. Indeh. AS TR Andersen. Zinck J. Indeh. MAS Brinkmann Orsnés ’ P Enke & Søn, Akts. Bestyrelse: Overretssagf. K L Grunwald, Repr. II S Bjerre, Fredericia, og Købmd. JCN Rutzebeck, der to i Foren, tegnor Frm. Adm. Direktør: Guldsmed G Bjerregaard, der har Prok. Aktk. 110.000 Kr. østerbro Apothok, Pharmacie internationale, Aalborg, vod C Lanning. Indeh. C Lanning. Østerbros Material- & Farvehandel Akts. I Likvidation. Likvidator: Landsrets ­ sagf. II 0 Utoft Hansen, der tegner Frm. Aalestrup Land hobank, Akts. Bestyrelse: Kreatureksportør P Jepsen, Gaardejer K Laustsen og Købmd. M L Sørensen, Hvam. Bestyrelsessuppleant: Barberm. A Rinds. Direktion: JMP Abildgaard og Gaardejer SN Therkildsen, Baandruplund. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, olier af en Direktør i Foren, med et Bank- raadsmedl. Prok.: P Petersen i Foren, med en Direktør. Aktk. 300,000 Kr. Aalestrup og Omegns Sparekasse. Bestyrelsen bestaar af et Tilsynsraad: H C An ­ dersen, Torup (Formand), II P Højbjerg, Guldager, A Bach, Knudstrup, N N Bak, Testrup, P Bech, N Ottosen, Hvam, A Gundersen, Gsterbølle, T Oster ­ gaard, Bygum, P Nielsen, A Bisgaard, Fjolsø, P P Nørgaard, Klotrup og K Olesen, Simested, samt en Direktion: V Jensen. Frm. tegnes af to Di ­ rektører i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. eller af Formanden i Foren, med et Tilsynsraadsmedl. Garantikapital 75.000 Kr. Aalestrup Smede & Maskinværksted ved K V Kristiansen. Indeh. K V Kristiansen. Aalestrup Trælasthandel Akts. (Aalestrup Tømmerhandel Akts.). Under dotte Firma drives tillige Virksomhed af Aalostrup Tømmerhandel Akts |so dette]. Aalestrup Tømmerhandel Akts. Bestyrelse: Tommerhdl. II R Nielsen (Formand), Silkeborg, Dir. Aa. Chr. Christiansen (Direktør) og Prokurist A Sorensen, Silke ­ borg. Frm. tegnes af Formanden. Prok.: Aa. Chr. Christiansen. Aktk. 25.000 Kr. Cykle- & Ringfabrikken Jvden, Akts., Aalestrup. Bestyrelse: Sparekassedir. G R V Holm Jensen, Købmd. J Larsen,Østrup, og D ! r. P Andersen, der to i Foren, teg ­ ner Frm. Diroktion: P Andersen og N Anderson. Prok.: N Andersen, P An ­ dersen og G C Aalbæk, to i Foion. Aktk. 200.000 Kr. Filtenborg ’ sCMEfterf.Aktieselskab. Bestyrelse: Bankdir. J M PAbildgaard, Kon ­ sul P E Rutzebeck, Hassoris, Konsul L C Sommer Larsen, Aalborg og Dir. COE Gunvald, Aalborg. Direktion : Dir. N J Andorson. Frm. tegnes af to Bestyrelses- medl. i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 30,000 Kr. Aalestrup. Aalestrup Boghandel ved Anna Dragheim. Indeh. Anna K J Dragheim. Aarhus Amtstidende, Akts. Bestyrelse : Højesterotssagf. Andreas Christensen (For ­ mand), Gaardejer J M Jenson, Toustrup, Sognef. N Kr. Nielsen, Tranbjerg, Sognof. HI Jensen, Haar, og Gaardejer A P Pederson, Tved. Direktør: Rod. J P Martin. Frm. tegnes af Formanden i Foren, mod et Bestyrolsesmedl. Prok. J P Martin i Foren, med ot Bestyrolsesmedl. Aktk. 300.000 Kr. Aarhus Annoncobureau vod R 0 Løvschall. Indeh. R O Løvschall. Aarhus Antikvariat ved Chr. Anderson. Indeh. C Anderson. Aarhus Artoi Renseri ved A Holmsted Møller. Indeh. J P A Holmsted Møllor. Aarhus Assuranceagentur ved Sigvald Bostrup & Børge Buch. Indeh. Sigvald Bøstrup & Børgo Buch. Aarhus Auto-Lager, Viktor Christopherson Akts. Bestyrelse: Kobmd. V V Chri- stophørsen (Formand og Direktør), Aabyhøj, Prokurist C C Brincker, Vejle, og Manufakturist K P Christopherson. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmodi, eller af Direktøren alene. Aktk. 50,000 Kr. Aarhus Automobillakereri ved V M Riis. Indeh. V B M Riis. Aarhus Auto-Servico vod Andorsen, Friis & Hanson. Indoh. V 'B Andorsen, S O Friis og R K V Hanson, dor to i Foren, tegnor Frm. Aarhus Badmintonhal, Akts. Bestyrelse: Frk. A Tofft, Overretssagf. EDA Richter, Kbhvn. Fru A K Brammer, Bankassist. T Hjelmer og Assist. F M Riis- Hansen. Frm. tegnes af tro Bestyrflsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bostyrelsesmedl. Aktk. 25,000 Kr. Aarhus Befragtningsforretning ved Bruno Schacht. Indeh. Bruno Schacht. Aarhus Betonfabrik, Akts. Bostyrelse: Dir. H A C Nielsen, Maskininsp. GCH Niel ­ sen,. Kbhvn., Ing. K Hindhede, Kbhvn., og Ing. Harry Schrøder, Hell., der tre i Foren, tegner Frm.-Prok.: A M Petersen i Foren, med et Bestyrelsosmedl. Aktk. 100,000 Kr. Aarhus billigsto Møbelmagasin ved Akton Pedorsen. Indeh. Akton E Pedersen. Aarhus Bladkompagni Akts, [se u. Frm.-Reg. A., Kbhvn. 1, Aarhus Boghandel ved Helene Andorsen. Indeh. Helene E Andersen. Aarhus Bogtrykkeri ved A M Jensen. Indoh. A M Jenson. Aarhus Brillospecialist ved Marius Nielsen. Indeh. Marius J C Nielsen. Aarhus Broderi- & Linnodmagasin ved Fru M Christoffersen. Indeh. Fru M C Chri ­ stoffersen. Se Fag-Registret under : Broderi en gros, Manufaktur en gros. Aarhus Brændsols Compagni, Fil. at Akts. Kbhvns Brændsels Kompagni. Indeh. Akts. Kbhvns Brændsels Kompagni (Copenhagen Fuel Company) [se dettol. Prok.; 0 II J Skytte og C T Hollesen i Foren. Aarhus Byggecentral ved Tage Madsen. Indeh. Tage S Madsen. Aarhus Cementvarefabrik, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af. Jydsk Gibs- & Cementstøberi, Akts., Aarhus [se dette]. Aarhus Chrom-Indnstri ved Egon Burdé. Indeh. Carl Egon Burdé. Aarhus Chrom-Teknik ved Agnes Johnsen. Indoh. Fru Agnes Johnsen. Prok.: K Johnsen. Aarhus Cykle Æ Bliklakerori vod II Nic. Grouloff. Indoh. H Nic. Grouleff. Aarhus Dampdrejori ved N P Nielsen. Indeh. N P Nielsen. Aarhus Dampmølle, Akts. Bestyrelse: K H Blicher (Direktør), Skibsmægler Kristensen Risskov, Fru E Rasmussen (kaldet Knudsen), Kbhvn., Læge R T .. Beckor Svendborg og Sagf. R C Poulsen, Svendborg, der to i Foren, tegner Frm Prok.: K H Blicher. Aktk. 600,000 Kr. Aarhus Dampsennepsfabrik ved N Krarup Nielsen. Indeh. N Krarup H Nielsen. Aarhus Damp-Trædrejeri- og Sojlefabrik ved Peter Andersen. Indeh. Fru M K K Aarhus^Dampvaskeri & Jens Andersen ’ s Garderobofarveri, Akts. Bestyrelse: G II L Elmquist (Formand), dør tegner Frm., Dir. F Elm quiet og Fru G D Permin. Direktører: G H L Elmquist og F Elmquist. Aktk. 100,000 Kr. Aarhus Dampvæveri, Akts. Bestyrelse: Fru I A Marcusson Direktør C P Ander ­ sen Alstrup, Esbjerg, og Overretssagf. J C Hald. Direktion: S A Marenssen. Frm. tegnes af Direktoren alene eller af to Bestyrelsesmdl. i Foren. Aktk. 60 000 Kr Aarhus Discontobank, Akts. Bestyrelse: Murerm. C E Mikkelsen (Formand), Isenkr. L P Kok og Sporvejsdir. M K Falk. Bestyrelsessuppleant: Dir. b C Over- gaard, Aabyhøj. Direktion: O G Falsing. Bogholder: P F Budtz. Kasserer: K B Rasmussen. Frm. tegnes af et Bestyrelsosmedl. i Foren, med en Diroktør. Bog­ holderen eller Kassereren, eller af en Direktør i Foren, mød Bogholderen el ­ ler Kassereren. Aktk. 500,000 Kr. « m .™ ol >, b ,rik ved C A Moineche. Indeh. CAT Meineche. dette i.-?.™ 1'* m rermestrenes Damp- Save- og Høvleværk). Under Hevlev^ Akts. Tømrermestrenes Damp-Save- og I Aid. vi optages kun de til Aktieselskabs A R W Aarhus. Aaba-Polering ved Alfred Hjarsbæk. Indoh. Alfred Hjarsbæk. Aagaard V V Indeh. K S Aagaard. Akorlund C. Indeh. C C G Akorlund. Aarhus Aadarol Renseri ved A Daugaard. Indeh. A J Daugaard.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker