kraks vejviser 1940 handelskalender

Aalborg

Firma-Register: B. Købstæderne

VI — 2837

Ribana ved E Thomsen. Indeh. Edith Thomsen. Riekehr II & Søn. Indeh. II C L Riekebr og H Riekehr. Rytter ved Ane Jensen. Indeh. Fru Ane Jensen. Røde Hus, Det, K Sørensen. Indeh. E S Sørensen, Hasseris. Rerbeck Carl & Co. Indeh. 0 A H P Schmidt. Sandnæshage Sten- & Gruskompagni ved Berg Bach & Egmose Hansen, Interes ­ sentsk. Indeh. Berg Peter Bach og Kjeld Egmose Hansen. Schockerts Thomas Eftf. ved Elisabeth Scockert. Indeh. Elisabeth C Schockert. Schou ’ s A L Eftf. ved Aug. Thomsen. Indeh. P A Thomsen. Schultz Marinus M. Indeh. M Schultz. Silkomagasinet Mirza Akts. Bestyrelse: Købmd. II J Sørensen (Formand og Di ­ rektør), pens. Politibetj. M D Sørensen, Nørresundby, og Fru G N Sørensen. Frm. tegnes af Formandon alene eller af Direktøren alene. Aktk. 25,000 Kr. Simoni Chr. Indeh. J C N Riitzebeck og P E Riitzebeck. Simoni M. Indeh. N E Christensen, O M Christensen, Viborg, og P KlChristonsen. Skipper Clements Magasin ved Ras. Rasmussen. Indeh. Ras. Rasmussen. Skipper S & Co. Indeh. S Muller, Hasseris, og N M II Muller. Skotøjskælderen ved V A Jensen. Indeh. V A Jensen. Skotøjsmagasinet City ved P Lind. Indeh. P C L Lind. Skov Peder. Indeh. P P Skov. Skytte Brødr. Jensen. Indeh. HEJ Skytte og J C J Skytte. Slagteripatron-Centralen ved Johs. Pedersen. Indeh. Johs. Pedersen og C M Wil ­ helmsen. Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværksteder, De, Akts. Bestyrelse: Over- rotssagf. KL Griinwald, Ing. T C Thomsen, og Gross. P E Riitzebeck. Direk ­ tør: Ing. P E Egenfoldt. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: Olo Bjorn Mathiasen i Foren, med Direktøren eller med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 360,000 Kr. Special ved Astrid Kamp, Bornoudstyrsmagasin. Indeh. Astrid M Kamp. Sportsmagasinet vod J Schmidt Larsen. Indeh. J Schmidt Larsen. Springborg ’ s II P Trævarefabrik. Akts. Bestyrelse: Gross. A Aa. E Springborg, Hasseris, Dir. J E Rasmussen, Hjørring, og Sekretær Allan Rise, Hell. Direk ­ tion: Ing. W E H Horni), Kærby pr. Aalborg, og Dir. T E P Buch. Frm. teg ­ nes af to Direktører i Foren, eller af en Direktor i Foren, med et Bestyrel- sesmedl. Prok.: Elvine Nørgaard i Foren, mod ot Bestyrelsesmedl.eller meden Direktor. Aktk. 325,000 Kr. Springborg Th. ved Theodor Gotfred Springborg & Kai Viggo Christian Spring ­ borg. Indeh. K V C Springborg. Standard Monsterforretning ved O Faurboø. Indeh. O H H Faurboe. Staun Wilhelm, Akts. Bestyrelse: Gross. H Klitgaard, Kbhvn., Gross. V Klit ­ gaard, Ovorrotssagf. G C Rendbeck og Købmd. S C Tonsgaard, Hellerup. Adm. Direktør: Gross. V Klitgaard. Frm. tegnes af don adm. Direktør eller af to Bestyrolsesmedl. i Foren. Prok.: A II Larsen og Mary J Peterson i Foren. Aktk. 100,000 Kr. Steen P J & Søn. Indeh. E J Steen. Steen Thorvald. Indeh. T E J Steen. Stecnberg & Larsen. Indeh. H H P Steenberg og E A Larsen, ’ der i Foren, tegner Frm. Steensen Stoon, Akts, i Likvidation. Likvidatorer: LandsretssagforerneH R Bro- cker, Skivo og Viggo Kleisby, dor i Foren, tegner Frm. Steensen ’ s Steen Eftf. Akts. (Brødr Justesen, Aalborg, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Brodr. Justeson. Aalborg, Akts, [so detto]. Stonstrop S Chr. & Son. Indeh. S Chr. Stenstrop og C P T Stenstrop. Stentoft & Pedersen. Indeh. E Pedersen og S Podersen - Æro. Strompehuset ved P O Sorensen. Indeh. P O Sørensen. Streyberg N K & Co. Indeh. K Strøyberg og H AF Pedersen, Hasseris. Svendson & Christensen. Indoh. T S G Svendsen og II W Christensen, Nørre Tranders, der i Foren, tegner Frm. Svendsen Chr. Rich. Indeh. Chr. Rich. M Svendson. Prok.: II R Jonsson i Foren, med Frk. M K D Kjær. fh. Sød ring £ Co. ’ s Eftf., Arnold Sørensen. Indeh. J C A Søronsen. Sødring Malthe. Indeh. M Sødring. Sorensen Brødrene, Akts., Varehuset B. S. Bestyrelse: Gross. E II Sorensen og Gross. A II Søronsen, begge af Hasseris, samt Frk. R Andersen-Rostrup (kaldet Rostrupi,. Esbjerg. Frm. tegnes af to Bestyrolsesmedl. i Foren, eller af to Di ­ rektorer i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 48,000 Kr. Prok.: G Klagenberg. M Sørensen. Sorenson Chr. P E. Indeh. Chr. P E Sørensen, Hasseris. Sorensen S £ Søn. Indeh. L M L Sorensen. Sørensen Søstrene. Indeh. Frk. A C Sørensen og Frk. E Tekno-Film ved J A Kirkegaard. Indeh. J A Kirkegaard. Tidy ved S Pedersen. Indeh. S S Pedersen. Tip-Top vod Georg Stolpe. Indeh. Georg G Stolpe. Toftgaard Brødrene. Indeh. S T Toftgaard. Prok. :» K N Toftgaard og Frk. H Christiansen. Transportable Kokken ved J Hoff Kjeldsen. Indeh. J Hoff Kjeldsen. Trikotageforretningen Makko ved Gurli Christensen. Indeh Fru Gurli Christonsen, N-Tranders. Tricotagehuset Bob ved Heitry Christensen £ Knud Jakobsen. Indeh..Henry Chri ­ stensen og Knud Jakobsen, Hobro. Tricotagobuset City, Aalborg, Akts. Bestyrelse: Kobmd. K P Moller, Fru V J M Moller og Ovehetssagf. J C J Andersen, der i Foren, tegner Frm. Prok: Kr P Moller. Aktk. 25,000 Kr. Trikotage Magasinet ved Jens Ottesen. Indoh. Jens C M Ottesen. Prok.: N C 0 ttesen. Tøjhuset vod Axel Pedersen. Indeh. Axel M Pedersen. Tomrernes Andelsselskab m. b. A., Selsk. uden solidarisk Ansv. Bestyrelse: J P Jonson, N B Jensen, Vejgaard, S Karlsen, Nørresundby, J K Agerbak, Nørre ­ sundby og Aa. 1 Christenson, der i Foren, tegner Frm. Den i Selsk. indskudto' Kapital 2575 Kr. hæfter for Solsk. ’ s Forpligtelser. Uhrotablissomontet Turban ved M Jenson. Indeh. P M Jonsen. Ussing C £ Co. Indoh. H Andersen. Valentin £ Pedersen. Indeh. A C Valentin og A C J M Pedersen. Vangs Tegl £ Kalkværk, Niels Bonnesen. Indeh. Fru C E Bonnøsen og P B Bang. Varehuset, Bispensgade, M Mesenborg ’ s Eftf. ved II P Knotz-n Indeh. H P Knutzen. Varehuset Borgporton Akts. Bestyrelse: Disponent M K Gamborg (Formand), Aarhus, Købmd. J C Davidsen (Direktor), Forretningsf. F H Pederson, Kbhvn., og Landsrotssagf. Viggo Kleisby. Frm. tegnes af Formandon aleno ellor ar Direktøren i Foren, mod Bestyrelsens Formand. Aktk. 100,000 Kr. •Weile P £ Søn. Indeh. N M H Muller og S Muller. Prok.: Frk. H K Raaberg. Weirum J Christensen. Indeh. C G C Weirum. . Vejgaard Kodforsyning ved Ad. Eiebling. Indeh. . H h A Juebling. Vejgaard Trævarefabrik ved N Podorson. Indeh. N P®^® r ®® n V V ®J ga h E ik A Vejviser for Aalborg og Nørresundby vod Emanuel Schohn £ Co. Indeh. Enk A Schelin, O K Burmester og F C Christonsen. Westa Aa c 'o Vestorgaard Andersen. Indeh. Aage Vestergaard Andersen. Vesterbros" Sygeplojo- £ Materialhandel, N J Mangolson. Indeh. N J Mangolsen. ^stjvskVrikoUg^rro^ng ved sS? Svendsen. Indoh. S P Svendsen. Wetek Akts. .Bestyrelse: Ing. H K Wright, Ing T C Thomsen og Ing. O F R Kier, Riisskov, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 90,000 Kr. Vett og Wessels Udsalg ved Mouritsen £ Bisgaard. Indeh. M N Mouritsen. Viadukt Garagen ved J L Studstrup. Indeh. J L Studstrup. Vidmar £ Berntsen. Indeh. C H L Vidmar, Hasseris og O Berntsen. Wiener Magasinet ved Ove Kristensen. Indeh. O Kristensen. Wind Johan £ Søn. Indeh. II M Wind. Winther £ Jensen. Indeh. E A Winther og S N Jensen. Vorbeck ’ s M A Eftf. ved Andreas Schæbel. Indeh. A Scbæbel.

Nordjysk Bank, Akts. Bestyrelse: Gaardejer S Madsen, Vaarst, Købind. M Chr. Davidsen og Dir. P Grum Pedersen. Bestyrelsessuppleant: N P C Nielsen. Direktion: P M H Bofitius. Frm. tegnes af to Direktører i Foren, eller af hver af dem i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Prok.: C G V Ejorskov, Aa. Alkert, P E Axo og P M Chr. Poulsen hver i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller med en Direktør eller C G V Ejerskov i Foren, mod enten Aa. Alkert eller P E Axo eller P M Chr. Poulsen. Aktk. 1 Mill. Kr. Nordjydsk Elektro ved AM Jensen. Indeh. Agnes Marie Jensen. Nordjydsk Fjerkræslagteri & Vildtcentral ved Laurits Madsen. Indeh. Laurits P Madsen. Nordjydsk Hanomag ved Olesen & Jensen. Indeh. S A Olesen ogF P Jensen, S- Tranders. Nordjydsk Isoleringsforretning ved A Lundby Jensen. Indeh. A Lundby Jensen. Nordjysk Karosserifabrik' ved P Gunderson. Indeh. P K K Gundersen. Nordjydsk Ovnlakering & Staffeeranstalt ved Søren R Sørensen, Vejgaard pr. Aal ­ borg. Indeh. S R Sorensen. Nordjysk Skjortefabrik ved Chr. A Christensen. Indeh. C A Christensen. Nordjysk Tidende Akts. Bestyrelse: Propr. II Beck (Formand), Thise Ladegaard, Gaardejer A A J Bindgaard (Næstformd.), Dollerup, Gaardejer NSogaard. Støv ­ ring, Gaardejer MTChristensen, Vejgaard, Propr. V E B Hjorth, Randrup, Uddeler CM Vestergaard, Skovsgaard, og Ilusmd. N J Bang, Tingstrup, der to i Foren, tegner Frm. Forretningsfører: Aa. II A Lindcnmayer, der har Prok. i Foron. med Formanden eller Næstformd. Aktk. 50,000 Kr. Nordjydsk Ægeksport, Akts. Bestyrelse: Gross. H C Holrr (Formand), Hellerup, Dir. J II Schurmann, Kbhvn., og Gross. H H Ilolm, Hellerup. Frm. tegnes åf Formanden alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Nordjydske Kalkværker ved C Christiansen. Indeh. C Christiansen. Nordjyllands Bogtrykkeri, Carl Schølins Eftflg. ved O lliisgaard Mortensen. Indeh. 0 L Riisgaard Mortenson. Prok.: Fru II A L Mortensen. Nordjyllands Dampvaskori ved K Moller Christenson. Indeh. K Moller Christensen Nordjyllands Frugtimport ved Magda Johansen. Indoh. Fru Magda Johansen. Prok. J C F Johansen. Nordjyllands Kaffehandel Aug. Brandts Eftf., S Christensen. Indeh. S II Chri ­ stensen, Hasseris. Nordjyllands kemisk-tel-nisk Fabrik ved K Nielsen. Indeh. K K E Nielsen, Hasseris. Nordjyllands Papirposefabrik N Mouritsen, Akts. Bestyrelse: Ing. E deNeorgaard. Hørsholm, Dir. C Fabricius, Kbhvn., ogOverrotssagf. Albert Helweg-Larsen, Kbhvn., der to i Foren, tegner Frm. Direktion: S. Aa. Hornsyld, Kbhvn. Prok.: S. Aa. Hornsyld, P F G Hoyer og T B Fabricius. to i Foren. Aktk. 200,000 Kr. Nordjyllands Rodninpskorps, Akts. Bestyrelse:Dir. A B Hansen (Form:.nd), Fabr. K J Kragelund (Næstformd.), Ing N H Andersen, Gross. K O Lippmann, Kbhvn., Overretssagf. VFalbe-Hansen, Kbhvn., Dir H A Falck, Svendborg, og Dir. Wil ­ liam Falck, Ornegaarden, Gjentofto, der to i Foron. tegner Frm. Direktor: H Fruonsgaard. Prok.: II Fruensgaard i Foren, med Formanden ellor Næst ­ formd. Aktk. 130,000 Kr. Nutrient, Akts. Indeh. Aktieselskabet-Aalborg Margarinøfabrik [se dottel. Nytorvs Farvehandel ved Hans Larsen & Poul Jensen. Indeh. Poul C Jensen. Norgaard ’ s A K Eftf., C Madsen. Indeh. C C Madsen. Prok.: O H. Madsen. Nørregades Varehus ved L Ludvigsen. Indeh. L C Ludvigsen. Nørrejysk Patentbureau, Aalborg Patentkontor, Akts. Bestyrolso: Frk. A K G Lendler, Randors, Assistent M R T Lenler og Ing. J F J Lenlor (Direktør). Frm. tegnes af en Direktor ellor af to Bostyrelsosmodl. i Foren. Aktk. 25.000 Kr. Nørresundby Portland Cementfabrik, Akts. (AkVeselskabet Aalborg Portland Ce ­ ment-Fabrik). Under detto F'rma drives tilligo Virksomhed af Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik [se detto]. Obel C W, Aktieselskab. Bestyrelse: Fru A Obol (Formand)., Hell., Godsejer E Obel, Haxholm pr. Lavrbjerg, Højesteretssagf. Frits Biilow, Kbhvn., og Konsul Fr'tz Madson, lloll. D ’ rektion: Fabr. Frederik Obel, Fabr. Carl Frode Obel, Konsul K E M Marcusson og Dir. A C Oliver, Kbhvn. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med en Direktor eller af to Direktorer i Foren, eller af en Direktor i Foren, med to Bestyrelsesmedl. Prok.: A J Foss-Pedersen, F A Almind og A M Andersen, to i Foren. Aktk. 6,500,000 Kr. Obel C W, Aktieselskab, Aalborg Oplag. F'lial af C W Obel, Aktieselskab, Aalborg [se detto . FTialen tegnes pr. Prok. af Aa. M Olsen. Ohlsen ’ s 1 E Enke, Aalborg Filial. Indeh. Frm. I E Ohlsons Enko, Kbhvn. [se dette]. Filialens Bestyrer: Aa. Borch, dør tegner Filialens Firma pr. prok. Orth ’ s Knud Efter ølgcr vod Michael Myrhøj. Indeh. Michael Myrhøj. Olesen Chr. H. Indoh. Chr. H. Oleson og F Chr. Olesen. Olson C V, Akts. Bestyrolso: Sparekassodir. C V Olsen (Formand) og Dir. A Steenfoldt (Næstformd. og Direktør), der hver for sig tegner Frm., samt Assist. E steenfoldt, Kbhvn. Aktk. 75.100 Kr. Overgaard Tage, Anthon Risom ’ s Eftf. Indoh. T K Overgaard. Pallo L C. Indeh. L C Palle. Pedersen Chr. II & Søn. Indeh. Chr. II Pederson og E F Pedersen. Pedersen I P & Borge Jansen. Indeh. I P Pedersen. Pedersen P C Indeh. Fru O Pederson, Hasseris. Prok. J Hoyer, Hasseris. Pedersen P Chr. £-Co., Bageri, Hasseris. Indeh. P Chr. Pedersen og M T Staus- holm. Pedersen Thorvald, Aalborg, Akts. Bostyrelse: Gross. Thorvald Pedersen (For ­ mand), Odense, Forretningsf. A Pedersen (Næ ’ tformd.) og Hdlsfuldm. G H V Pedersen. Direktion: A Podersen,Frm. tegnes af Formanden eller Næstformd. i Foren, mod ot Bestyrelsesmedl. eller af Direktoren alene. Prok.: G H VPederson Aktk. 330.000 Kr. Pedersen & Wil holmsen. Indeh. J Pedersen og C M Wilhelmsen. Ported vod Møller Madson. Indoh. P K R Moller Madsen. Petersen J Chr. Indeh. J C Petersen. Petersen Sophus, Stebegodsforretning, Akts. Bestyrolso: Djr. Il S Dahl, Gjen- tofte, K S Pedersen (Petersen) (Direktor) og Fru M M P C Petersen. Frm. teg ­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: O S Pe ­ tersen. Aktk. 50,000 hr. Pii Rasmus. Akts. Bestyrelse: Gross. E la Cour Bentzon (Formand), Hel!., Dir. Rasmus Jonson Pn (Direktør) og Repr. C J Bøndixen, Charlottl. Frm. tegnes af to Bestyrelsosmodl. i Foren, eller af Formanden alene. Prok.: Rasmus Jensen Pii. Aktk. 20.000 Kr. Plougmand, Karl Joh., Vejgaard Tommerhandel. Indeh. Karl Joh. Plougaard, Vejgaard. Poitland-Cement.fabrikken Danmark, Aktieselskabet (Aktieselskabet Aalborg I ’ ortr land-Cement Fabrik). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Aktiosel skabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik so dette], Poulsen N & -Søn. Indoh. N Poulson og A Poulsen, der i Foren, tognor Frm Poulsen & Thorup. Indeh. O J P Poulsen og E F Thorup. Preisler Eg. Indoh. E B Preisler. Pressejernet ved J Chr. Jensen. Indoh. J Chr. Jensen. Prince of Wales ved Gunner Kurstein. Indoh. Gunner K Kurstein, Hasseris. Pyros, Akts. Bestyrolso: Fru E G Hansen, Fabr. N P Ryo og Dir. I C W Hansen. Direktion: N P Ryø og I C W Hansen. Frm. tegnes af Direktørerne i Foren, eller af den samlodo Bestyrelse. Aktk. 10,000 Kr. Rafn's C Fabrikkor, Akts. Bestyrelse: Landsrotssagf. PHD Svanholm, Fab K J J Kragelund og Dir. K Stroyberg, der i Foren, tegner Frm. Prok.: K J J Kragelund. Aktk. 85,(100 Kr. Rasmussen Jons & Sønner. Indeh. R C Rasmussen og A E Rasmussen, der i Foren, tegner Frm. Raupach & Co. Indeh. K F B Raupach og S Cordos, der i Foren, tegner Frm. Heberbanegades Slagteri-Udsalg ved M Normander. Indeh. Fru K M J Normander. Rechnitzer, Thomson & Co.'s Eftf. Norman Hansen. Indeh. Norman II Hansen. Prok.: ,j m ViUadsen, Nørresundby. . . Revisions- & Forvaltnings-Institutet, Akts., Aalborg-Afdelingen. Indeh. Kevisions- & Forvaltnings-Institutet, Akts., Kbhvn. [so dette]. Prok.: J Jensen 1 Foren, med Administrator eller et Medlom af Revisorraadet.

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker