kraks vejviser 1940 handelskalender

Maga — Marg

VI — 2785

Firma-Register: A. København Magasin Ona ved M Larsen, Hdl. Indeh. Fru MV Larsen. Magasin Rex Akts. (S Albertsen Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af S Albertsen Akts, [se dette]. Magasin Set. Jørgen, Vesterbrogade 16, Akts., Hdl. og Fabr. Bestyrelse : Revisor Aa. J Borg ­ lin, Landsretssagf. All Pedersen, MC Jacobsen, Dir. J Chr. Jensen og stud. jur. JC Jacobsen. Direktion : O Schiønning. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af c.. Foren, med et Bestyrelsesmedl. Kr. Magasin Smaalann, Haandv. Indeh. El lann [er senere død]. Magasin Tip Top. Emma Nielsen. Magasin Wales Akts. (S der dette Firma drives __ _ S Albertsen Akts, [se dette]. Magasin Vesterbro, Joh. Havemann. Hdl. Indgh. Joh. Havemann. Magasin Vestervold Akts. Bestyrelse : Lands ­ retssagf. K Juul (Formand), der tegner Frm., Fru HEM Angcl, Bierremark pr. Tønder, og Fabr. RIILC Nielsen. Prok..: Rosa SG Chri ­ stiansen. Aktk. 10,000 Kr. Magasin Wicnna vod Axel Andersen, Hdl. og Haandv. Indeh. Axel V Andersen. (Kbhvn. og Frdbg.). Magasin Windsor, Akts., ndl. Bestyrelse: For ­ retningsf. S Aa. Simonsen. Prokurist A Wal ­ ther og Fru IP Walther, der hver for sig teg ­ ner Frm. Aktk. 10,000 Kr Magasin York Akts. (S Albertsen Akts.). Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af 5 Albertsen Akts, [se dette]. Magasinet Absalon, Dame- og Herrekonfektion vod Abramovitsch og S Garbarsch, Haandv. Indeh. SS Garbarsch. Magdeborger Brandforsikrings-Selskab af Mag- deborg, for Akts., Gencralagenturet for Dan ­ mark. Generalagentur for Magdeburger Feuer- versicherungs-Gesellschaft, Magdeburg. Genoral- agenturets Formaal : Brandforsikring. General ­ agenturet bestyres og tegnes af Frm. Hellesen 6 Malmstrem [so dette]. (Forsikrings-Regi ­ stret). Magnafon, Akts., Hdl. og Fabr. af olektr Art m. m. Bestyrelse: Bankassist. SNG Jensen (Formand), Stationsforst. CF Jensen og For ­ retningsf. ONG Jensen. Frm. tegnes af For ­ manden alene eller af to Bestyrelsesmedl i Foren, eller af Direktøren alene. Prok • ONG Jensen. Aktk. 12,000 Kr. " Magnesiastøn-Industri, Akts. Bestyrelse Frm. tegnes af en Direktør i Foren me

Mammen & Drescher, Spedition. Indeh. AW Mammen og MP Drescher, Aarhus. Prok..: JH Mammen. Mammen Knud A. Hdl. Indeh. Knud A Mam ­ men Mammuth-Reklamen i Likvidation, Akts. Un ­ der dette Firma drives tillige Akts. Dansk Vagtkompagni i dette]. Man ’ s Shop ved L Brun, Hdl. Brun. Manchtiriske Sibiriske Kompagni, Det. (The Manchurian Siberian Company. Limited), Akts. Indeh. Nordisk Pelskompagni, Akts, [se dette], Mandorf & Co., Haandv. Indeh. JRM Mandorf. Prok.: FL Nielsen. Maneto ved Mandsfelt Eriksen, Haandv. Indeh. OL Mandsfelt Eriksen. Manfak ved RH Jensen & Rasmus Horne. Mangaard D & L Hapsen Indeh. Fru DK Mangaard sen, der i Foren, tegner Frm. Mango ved Edvin Magnusson, Haandv. Indoh. Edvin SP Magnusson. Mannicho & Hartmann, Akts. (Alea, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Alea, Akts, [se dette]. Manon ved Christian Willert. Haandv. Indeh. C COR Willert. Manua, Akts., ndl. m. Manufakturvarer. Besty ­ relse: Gross. HPJ Søgaard (Direktør), — Dis ­ ponent II Aa. II Nielsen og Overretssagf. J IIvid-Møllcr. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af den samlede Bestyrelse. Aktk. 30,000 Kr. Manufakturs, Akts., Hdl. m. Trikotagevarer, Ma- *-■'- ----- o; r andre Varer samt Deltagelse Virksomhed af Likvidation [6e Indeh. Fru LD Co.. Hdl. Indeh. Søstrene, Haandv. og Fru LA Han- Manufacture Nationalo de Porcelaines de Co- penhague, La, S. A. (Den kgl. I ’ orcelainsfa- brik og Fajancefabriken Aluminia, Akts.). Under dette Firma drives tillige Virksomhed afDen kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefa ­ briken Aluminia, Akts, [se dette]. Manufacture Royale de Porcelaines de Copen- hague, S. A. (Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Aluminia, Akts.). Under det ­ te Firma drives tilligo Virksomhed af Den kgl. Porcelainsfabrik og Fajancefabriken Alu ­ minia, Akts, [se dette]. Manufakturforretningen Britta J Bjergskov Niel ­ sen. Indeh. JV Bjergskov Nielsen. Manufakturforretningen Karo ved Christensen & Gøtko. Indeh. AJH Christensen og OL Gøtke. Manufakturforretningen Leo ved Leo Andersen. Indeh. EH Leo Andersen. (Frdbg.). Manufakturforretningen Mette ved Abbo Kur ­ land, Haandv. Indeh. Abbo Kurland. Manufakturforretningen Myreu ved Verner Myh ­ re Jensen. Indeh. Verner Mylire Jensen. Manufakturforretningen Rollo PA Prejler. Indeh. PA Prejler og CGF Tetzlaff. Manufakturhuset Ekko ved Sv. Bokkenheuser, Indeh. Sv. L Bokkenheuser. Manufakturhuset Evo. V Frandsen, Hdl. Indoh. VIIA Frandsen. Manufakturhuset Ilella ved Helmer Larsen, Udi. Indeh. Helmer Larsen. Manufakturhuset Trio, llilmar Mitldgaard, Hdl. Indeh. Hilmar R Muldgaard. Manufaktur-importøren ved C Hansen, Hdl. In ­ deh. JC Hansen. Manufakturindustrien Edgar Levin, Industridrift Indeh. Edgar Levin. Manufaktur-Messen ved B Roager. Hdl. Indeh. BCH Roager. Manufaktur- & Trikotageforretningen Tempo ved Viggo Clausen. Indeh. Viggo Clausen. Manufakturvarehuset Bøge ved JL Bøgo og Aage Jensen,Hdl. Indeh. Fru IA Jonsen. Prok. : Margoth Stensgaard og Chr. A Hansen i Foren. Marcus & Co., Hdl. Indeh. Fru S Marcus og Margarinefabriken Bona, Akts. Under detteFir ­ ma drives tillige Virksomhed af Solofabriken Akts, [se dette]. , Margarinefabriken Credin, Akts. (Danske Ba ­ geres Industri- & Handelsaktiesclskab). Un ­ der dette Firma drives tillige Virksomhed af Danske Bageres Industri- & Handelsaktie- selskab [se dette], Ma.'garinefabriken Danmark ved KA Knudsen. Industridrift. Indeh. KA Knudsen. Margarinefabriken Juno, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Solofabriken Akts, [se dette]. Margarinefabrikken Kronen ved KA Knudsen Indeh. KA Knudsen. Margarinefabriken Manna Akts. Bestyrelse : Gross. SCS Ilshøj, Gross. P Ilshøj og Fuldm. Virksomheder. . Bestyrelse : Fru Fabr. M Erteschik og Dekoratør der i Foren, tegner Frm. Aktk. nufakturvarer i andre lign. EEC Clausen, KW Petersen, 10,000 Kr.

Maison Henna ved Sigvard Jensen. Haandv. og Fabr. Indeh. JPS Jensen. Maison Henny ved Henriette Petersen, Hdl. Indeh. Sophie Henriette Petersen. Prok. : Astrid Petersen. Maison Hjalmar Gregersen & Co., Haandv. In ­ deh. Hjalmar FAH Gregersen og Erwin FG Student. Maison Issio Louise NK Maison Jane, bild (Formand og Forretningsf.), der ___ . .. Maison La Marque. Akts., Hdl. Bestyrelse: Forretningsf. II Chr. Lynggaard, Frk. AL Lassen og Overretssagf. A Sunning, der to i Foren, tegner Frm._Aktk. 10.000 Kr. Maison Leja ved R Knudsen. Mai,son Lida ved Fru Gerda KM Maison Magda ved Marie Skram & Magdalene Møller, Haandv. Tndeh. Fru Marie K Skram ng Magdn'ene T Møller Maison de Maxime ved Wisnewski, Haandv. In ­ doh. AM Wisnewski. Maison Oda. Tandrnp & Co. Tndeh. A Nord. Maison Ove Thomsen, Akts.. 2den Eftf. ved Alfred Damgaard. Tndeh. AP Damgaard. Maison Regina ved Valdemar Larsen, Haandv. Tndeh. Laurits Valdemar Larsen. Maison Reseda ved Inge Andreasen. Haandv. Tndeh Fru Tnge K Andreasen. Maison Stella Petersen & Co., Ildl. BS Petersen og Ingrid C Adolph, tegner Frm. Prok. : Agnes MKM Maison Szegø ved I, Lindhardt, _______ ___ Indeh. Ludovikka AJK Lindhardt. Maizena-Compagniet. Akts. Indeh. Akts. Corn Products Co. [se dette]. Maja ved Harald Olsen, ndl. Indeh. Harald D Olsen. Makaronifabriken Norden, Akts. Gross. JWP Westergaard (Formand), Søe-Jensen (Direktør) og Gross. EPS Frm. tegnes af Formanden i Foren. Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren i med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 60,000 __ Malerfirmaet Anker Knudsen & Kjeldgaard. Indeh. Anker M Knudsen og NAEK Kjeld ­ gaard. Malcriboden J Nilsson, Hdl. Indeh. JF Nilsson. Malernes Produktionsværksted, Akte., Ilaandv. og Fabriksvirksomhed. Bestyrelse: Malersven ­ dene Aa. E Olesen. HOVHH Schou og FPC Kanstrup, Malerne Joh. Holten og KKJP Jør ­ gensen, der i Foren, tegner Frm. Forretnings ­ fører : Maler TV Pedersen, der har Prok. Aktk. 50,000 Kr. Malenpotten. Thor Bøgelund - Jensen & Georg Nielsen. Haandv. Indeh. T Bøgelund • Jensen og G Nielsen. Malkemaskinen Alfa-Laval, Akts. Under dette Firma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Alfa-Laval [so dette]. Malkemaskinen Omega, Akts. Under dette Fir ­ ma drives tillige Virksomhed af Akts. Dansk Alfa-Laval [se dette]. Malling Erik, Spedition. Indeh. EP Malling. Malling P, Akts., Hdl. mod Papir, Pap m. m. Bestyrelse : Gross. OW 1-evinsen (Direktør), Fuldm. CV Levinsen og Gross. HPH Dalgaard. Frm. tegnes af Direktøren eller af to Besty ­ relsesmedl. i Foren. Prok. : KH 8chou. Aktk. 100,000 Kr. Malling William. Hdl. Indeh. W Mailing Prok : ‘ KO Fich. Malmgreeu L & Søn, Indeh. A Malmgreen. (Nordro Birk). Malmqvist F & Søn. Akts., Fabr. af o« Hdl. med Skotøj og Galoscher samt hermed beslægtede Art. Bestyrelse : Skomagerm. AFCVS Malmquist (Formand og Direktør), Frk. G JO Larsen, Kon- • ved L Nielsen, Haandv. Nielsen. Akts., Hdl. Bestyrelse : Fru Hansen og Fru CC Indeh. C Ri ­ tegner Dorph Jacobsen A Kragballe, Hdl. Jenny Jacobsen R Knudsen, ndl. Indeh. Anna Gerda Larsen. Haandv. Indeh. Larsen. Indeh. Stella der i Foren. Harfot. Industridrift. Bostyrelse : Ing. 8 Larsen, med et Foron. Kr. Foren. Aktk. 60,000 Kr. Malmqvist Skjold, Industridrift. Indeh. Skjold Malmqvist. Malmros O Korkvarefabnik Eftf. Gregers Wind, Industridrift. Indeh. Gregers M Wind. Maltogaardens Villakvarter, Akts. Bestyrelse : Underdir. E Aa. Graae, Overrotsagf. JHC He ­ do og Overretssagf. JF Krarup. Direktion: E Aa. Graae, JIIC Hede og JF Krarup. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Bcsty- relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 600,000 Kr. Maltoco ved Rhalf Maltow, Hdl. Indeh. Rhalf Egon Maltow. (Frdbg.). Malva Akts., Fabr. af og Hdl. med Fedtemul ­ sions- og/eller andre Produkter. Bestyrelse: Frm., Fru AK Aktk. 10.000 Kr. Maison Jenny ved Tndeh. Johanne .

torchef RK Bjerknes, Fru TC Bruun og Landsretssagf. AMM Sørensen. Frm. tegnes af 1 . - Direktøren aleno olier af to Bestyrelsesmedl. i 1 Marcher ’ s Johs., Bog- og Papirhdl. ved Hans I Marcipan- & Konfekturefabrikken Mandola ved | Jens do Mylius. Indeh. Jens do Mylius. (Frdbg-)- U CKUl 3 VUO. XWJj X ««*• .™ -3 Martin Petersen. Indeh. 11 M Potersen. Prok.: Inga CM Christensen. (Frdbg.). ------------------ --

Direktør alene eller Foren. Aktk. 10,000 ndl. Indeh. Ejnar

Frm. tegnes af den adm. af to Bestyrelsesmedl. i Kr. . ‘ Maison Eva ved E Vateur, S Valeur. (Nordre Birk).

’ Maison Gui, Akts., Modeforr. og dermed besl. Virksomhed : Bestyrelse s Fru BCV Lind (Di­ rektør), Landsretssagf. IIO Hess-Petersen og Fru AEE Hanson (kaldet Bille Hansen), »Odense, der i Foren, tegner Frm- Prok. : Fru BCV Lind. Aktk. 16, 0G0 Kr.

Dir O Dessau (Formand), Kontorchef GMF Rathjen og Fru CC Knudsen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 40,000 Kr. Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

II 25

II 25

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker