kraks vejviser 1940 handelskalender

Jolv-Kaft

Firma-Register: A. København neralkonsul Kay Bloch. Frm. tegnes af to Be ­ styrelsesmedl. i Foren, eller af Direktøren. Prok. : AE Krebs. Aktk. 20.000 Kr. Jølver Otto, Hdl. Indeh. Fru LMG Jølver. Jonsson & Nystrøm, Haandv. Indeh. YF Jonsson og IIIS Nystrøm, der i Foren, tegner Frm. Jønssons Otto Sønner, Industridrift. Indeh. FW Jønsson og WO Jønsson, der i Foren, tegner Frm. Jørby Axel, Hdl. Indeh. Gustav Axel HF Jørbv. Jørck Poul Vekselerer- og Bankforr. Indeh, PCV Jørck. Prok.: G Bjørn og F Petersen i Foren. Jørgensen Aage & Co., Ilaandv. Indeh. HOO Jørgensen. (Frdbg.). Jørgensen A Claudius, Ildl. Indeh. AC Jørgensen. Jørgensen A & Co., Ilaandv. Indeh. J Hertz. Jørgensen A.T, Ildl. og Ilaandv. Indeh. A.T Jør ­ gensen. Jorgensen ’ s Albert Kolonialmagasin, Akts. Besty ­ relse : Forretningsbest. PV Jørgensen (For ­ mand), der tegner Frm., Købmd. RM Madsen og Frk. El Jensen. Aktk. 10,000 Kr. Jørgensen Alfred. Hdl. Indeh. AIIF Jørgensen. Jorgensen ’ s Alfred gæring6fysiologiske Labora ­ torium (Garungsp'hysiologisches Laboratorium, Alfred Jørgensen — Alfred Jørgensen, - tory of Fermentology — Laboratoire mentations, Alfred Jørgensen), Fa.br. Christian Albert Hansen. (Frdbg.). Jørgensen Anker, Ildl. Indeh. Anker P sen. Jørgensen Axel G, Ildl. Indeh. II Axel gensen. Jørgensen Axel K, Ildl. Indeli. Axel K Jørgensen. Jorgensen ’ s Axel Skiltefabrik, Akts. Bestyrelse: Gross. EL Christiansen, Skiltefabr. A Jørgen ­ sen. og Prokurist VR Fog Hansen, der i Foren, tegner Frm. Prok. : EL Christiansen, A Jør ­ gensen og VR Føg Hansen. Aktk. 5000 Kr. Jørgensens Barker Værksted, Akts., Fabr. og Ildl. Bestyrelse : Overlæge IIC Hagedorn, Dir. CPD Nielsen, Ing. II Asmussen og Fabr. HF Barker Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 30,000 Kr. Jørgensen Brødr., Ilaandv. Indeh. P Jørgensen og S Jørgensen. (Frdbg.). Jørgensen Brødr. & Co., Smør- & Osteforretning, Akts. Bestyrelse: Bestyrer EVK Hansen (For ­ mand), der tegner Frm., (Elektriker OLA nan- sen og Salgschef KIM Bentsen Petersen Aktk 15,000 Kr. Jørgensen ’ s Brødr. mekaniske Værksted. Indeh OV Jørgensen. Jørgensen Brødr. O & II, Ilaandv. Indeh. OF Jørgensen og IICK Jørgensen. Jørgensen Carl, Ilaandv. Indeh. CA Jørgensen. (Nordre Birk). Jørgensen Carl " ~ O Jørgensen. Jørgensen CC, Prok. : VKPS Jørgensen Chr., Fru LC Jørgen- Labora- de Fer- Indeh. Jørgen- G Jør- Indeh. Carl Fr. CC Jørgensen. Ilaandv. Indeh. Jørgensen. __. o ____ Haandv. Indeh. sen. Prok. : RA Rasmussen. _____ hed. Bestyrelse: Tømrerm. RA Rasmussen (Di ­ rektør), ’ Drifteassist. ABJ Valentin-Petersen (kaldet ’ Valentin) og Overretssagf. Fribhjof Kemp. Frm. fegnes af to Bestyrelsesmedl i Foren, eller af Direktøren alene. Aktk. 60,000 Kr. Jørgensen Chr.

V! - 2769

Jørgensen Willi., Hdl. Indeh. IIG Jørgensen. Forretningens Art : Tobakslidl. Adresse.: Østerg.61 f C.672, * C.10674 & Palæ672 Jørgensen ’ s Vilh. Eftf.. Ildl. Indeh. HA Miillertz. Jørgensen Villi. L & Søn. Ilaandv. Indeh. JR.E Jørgensen. Jørgensens Villiam Farvehandel, Akts. Bestyrel ­ se : Malerm. EAE Schiibeler (Formand), Dir. AJ Petersen (Næstformd.) og Forretningsfører P Malmqvist. Direktion : AJ Petersen og P Malmqvist (Forretningsfører), der liver for sig tegner Frm. Aktk. 40.000 Kr. Jørgensen William A Co., Hdl. Indeh. HHKW Jørgensen. Prok. ; Janet Jessie Jørgensen. Jørgensen Villy, Vekselererforr. Indeh. Villy Jør ­ gensen. Jørgensen & Ziska. Jørgensen W gensen [er Wulff ’ s Eftf., Ildl. Indeh. TA & Søn. Haandv. Indeh. JW .Tør ­ senere død] og TJA Jørgensen. Kaae Chr., Ilaandv. Indeh. Fru KM Kane og Carlo Kaae, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Kaas A & O Nielsen, Ilaandv. Indeh. AVS Kaas og OS Nielsen. Kaastrup Rud. & Co., Akts., Ildl. Bestyrelse: Gross. RVC Kaastrup (Direktør), Inspektør W AS Andersen og Kontrolør u. Rodeforv. EE Larsen. Frm. tegnes af Direktøren alene eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Kaat-Jcnsen & Co., Akte., Hdl. og Fabr. m. m. Best.vrelso : Frk. MKIGD Kaat-Jensen, Gross. NPEO Kaat-Jensen og Ing. K Th. Jensen Kaat. Direktion: NPEO Kaat-Jcnsen. Frm. tegnes af en Direktør alene eller af to Besty ­ relsesmod!. i Foren. Aktk. 25,000 Kr. Kaffeboden Mekka, Akts. Bestyrelso : Læge FAE Andersen Rekling (Formand), der tegner Frm.. Skræddermester GH Malmqvist og Frk. BHC Malmqvist. Aktk. 5000 Kr. Kaffeboden Røde Mølle, Frdbg., Akts. Besty ­ relse: Fru JMH Wissing, Dir. TW Kunst Wissing og Snedkerm. HE Kunst, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kaffebrænderiet Merkur,' Akts. Bestyrelse : Dir. Ove Drewes, Prokurist EG Christensen og Prokurist S Aa. Brochorst. Direktion: Ove ________ __ Drewes. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af en Direktør alene. Aktk. 150.000 Kr. Kaffebrænderiet Vennershaab, Akts. Bestyrelse,: Gross. EHT Erichsen, Gross. NP Br.vnoldt og Gross. Aa. MMO Erichsen, der i Foren, teg ­ ner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kaffeforretningen Fix ved George Hansen. In ­ deh. Fru Kirsten F Jørgenson. Kaffeforretningen Java, Ildl. Indeh. Frk. MJE Olsen. Kaffeforretningen Java ved Carla Olsen. Tndeh. Frk. Carla BI Olsen. (Frdbg.). Kaffeforretningen Madam Brun ved Martha Pe ­ dersen, Hdl. Indeh. Martha M Pedersen. Kaffeforretningen Magneten, Akts. Bestyrelse : Gross. HJ Hansen (Formand), Fru EK Han ­ sen og Prokurist IIO Hansen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. eller af Direktøren alene. Aktk. 12,000 Kr. Kaffeforretningen Royal ved B Fr.vdendahl, Hdl. Indeh. Betty CV Fr.vdendahl. Kaffeforretningon Rudsvedby, Akts. Bestyrelse : Forretningsf. KK Christensen, AN Christensen og Ingeborg Andersen. Frm. tegnes af For ­ retningsføreren aleno eller af den samlede Be ­ styrelse. Forretningsfører; Købmd.'KK Chri ­ stensen, der har Prok. Aktk. 5000 Kr. Kaffoforretningen St. Gothardt ved S-E Sandberg Nielsen. Indeh. S-E Sandborg Nielsen. (Kbhvn. og Frdbg.). Kaffeforretningen Winsor ved N Pedersen. In ­ deh. Fru PN Pedersen. (Frdbg.). Kaffe Ilag, Akts., Hdl. Bestyrelse: Højesterets- sagf. Goo K Schiørring (Formand), Dir. CF Muller (Kommitteret), Bussum. Holland, Gross. I Jacobsen, Grass. AJ Elmgreen og Bankier REH Ilarcke, Bremen. Direktør .- OJE Jør; gensen. Frm. tegnes af don Kommitterede i Foron. med Formanden ellor med to Bostyrel- sesmedl. eller med en Direktør. Aktk. 125,000 Kr. Kaffekompagniet Elto. Akts. Bestyrelse .- boki£ tær EJ Levy, Fru A Levy og Landsretssagf. bB Kuhn, der to i Foron. tegner Frm. Prok. : EJ Levy. Aktk. 35,500 Kr. Kaffe- & Konfektureforretningen Ørnen ved Ida & Rigmor Møller. Indeh. Ida G Møller og Rig mor I Møller. (Frdbg.). kaffelageret Bahia vod ’ I Hansen. Indeh. Inger MJE Hansen. (Frdbg.). Kaffelageret Bali Akts. Bestyrelse: Fru JL Jen ­ sen (Formand), der tegner Frm., Kaffebræn ­ der L Madsen og Gross. T Jensen. Prok. : T Jensen. Aktk. 25,000 Kr. Kaffelageret Holmbladsgade-Bazaren, Akts. Be ­ styrelse : Detailhdl. EHT Erichsen (Formand), Repr. GFL Markwardt og Gross. Aa. MMO Erichsen, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kaffelageret Mikado ved Aage Petersen. Indeh. Aage Petersen. Kaffe-Orientale ved R Christiansen, Ildl. Indeh. CMR Christiansen.

i Jørgensen ’ s Hans Eftf. ved CN Steenb.ierge, Spe ­ dition. Indeh. CN Steenbjerge. Jørgensen HE Blikvarefabrik, Indehaver CW Jørgensen. Indeh. CW Jørgensen. Prok. : Fru IM Oberg. (Frdbg.). Jørgensen ’ sil kern.Fabrik. Indeh. MH Jørgensen. Prok. : KFW Friding. (Søndre Birk). Jørgensen Holger, Hdl. Indeh. HP Jørgensen. Jørgensen ’ s Holger Tobaksfabrik. Fabr. og Hdl. Indeh. H Jørgensen. Jørgensen ’ s IIP Eftf., Hdl. Indeh. AV Berlin og K Aa. L Lykkevang. Jørgensen J & Co.. Ilaandv. Indeh. IB Jantzen, ; Fru LH Jantzen, Havreholm pr. Hornbæk, H Tuxen og Fru EJA Thal-Jantzen. der to i Foren, tegner Frm. Jørgensen Jens, Akte., Hdl. og Fabr. af Herre ­ konfektion. Bestyrelse: Repr. JG Jørgensen, Fru PM Jørgensen og Cand. pharm. K Ilahn- Thomscn. Direktion : Gross. J Jørgensen. Frm. tegnes af en Direktør i Foren, med et Besty ­ relsesmedl. eller af to Bestyrelsesmedl. i Foren. Prok.: J Jørgensen og JG Jørgensen. Aktk. 5000 Kr. Jørgensen JF & Co., Ildl. Tndeh. JF Jørgensen. Jørgensen Jn & Co., Hdl. Indeh. JII Jørgen ­ sen og GH Gregersen, der i Foren, tegner Frm. (Nordre Birk). Jørgensen ’ s J Maskinfabrik & Kcdelsmedie, In ­ dehaver Ing. Chr. Ilollesen. Indeh. Chr. II ITol- lesen. (Frdbg.). Jørgensen Jørgen C, Hdl. Indeh. Jørgen C Jør ­ gensen. Jørgensen K, Haandv. Indeh. KAH Jørgensen. Prok. : L Tuesen. Jørgensen K & Andersen. Elcktr. mek. Etablisse ­ ment. Indeh. CEO Andersen. fh. Jørgensen ’ s Karl Divanfabrik ved V Iladberg & M Nielsen, naandv. Indeh. IIV Iladberg. Jørgensen Karl — Blomster. Hdl. Indeh. K Jør ­ gensen, Prok. : Fru C Jørgensen. Jørgensen Karl J. Hdl. Indeli. Karl J Jørgen ­ sen. Prok. : TI Jensen. Jørgensen K Ellegaard, Ildl. Tndeh. K Ellegaard Jørgensen. Jørgensen Knud & Co., Akts., Ildl. en gros. Be ­ styrelse : Gross. C.T Schow (Direktør), Gross. CO Schow og Fru EG Schow, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Jørgensen Knud, Hellerup Vinhandel. Indeh. K Jørgensen. Prok. ; FC Holsted, AJ Jørgensen og RC Jørgensen. (Nordre Birk). Jørgensen ’ s LA Bogtrykkeri ved C Sand. Indeh. A Sørensen. Jørgensen ’ s Lars Enke, Haandv. Indeli. HMJL Jensen-Brydegaard. Jørgensen LC & Juni, Haandv. Indeh. LC Jør ­ gensen og OCJ Juni. Jørgensen MS, Haandv. Indeh. M Jørgensen og JT Jørgensen. Jørgensen M.& Søn, Ilaandv. Indeh. MFC gensen og SE Jørgensen. Jørgensen N Chr., Ilaandv. Indeh. N Chr. Jør-

Jør- Jør-

Videreførelse af gensen. Prok. : Fru LMT Jørgensen. Tømrervirksom- Jørgensen NP & Søn, Haandv. Indeh. A ' ’ gensen [er senere død], Jørgensen O, Auto & Maskinværksted. Industri ­ drift. Indeh. ORM Jørgensen. Jørgensen ’ s Oluf Farvehandel, Aktieselskabet. Bestyrelse: Farvelidl. Oluf E Jørgensen (Di­ rektør), Fru AKI Jørgensen og Fru AC Jør ­ gensen. Frm. tegnes af to Bestyrelsesmedl. i Foren, eller af en Direktør alene. Aktk. 10,000 Kr. Jørgensen Orla, Industridrift. Indeh. Orla Jør ­ gensen. Prok. : SAC Jensen. Blaagaardsga- Jørge . n ? ens Oscar Bogtrykkeri, Akts., Bogtryk- - kerivirksomhed og Bogbinderi, Bestyrelse: Bog ­ trykker Oscar M Jørgensen, Bogtrykker HEM Jørgensen og Fru SIR Jørgensen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 10,000 Kr. •fh. Jørgensen Otto med et Bestyrelsesmedl. Aktk. 10,000 Kr. Jørgensen Hans Bogtrykkeri. Indeh. Hans K Jørgensen og SH Jørgensen. Jø pf® n «??_ Hans Hdl. Indeh W| Jørgensen og so tegner Frm. Jørgensen. Indeh. Sven Aa. L Jørgen-

1 ansen, WFE Rasmussen og SB Kruuse. Prok.: NV Nielsen og OV Christenson i Foren, eller hver især i Foren, med enten Agnes EM Steck ­ hahn, WCR Reinhard eller VP Ilaugaard.

Prok. : NV Nielsen og OV Christenson i Foren. I eller hver især i Foren, med enten Isaak Er-1 rett Mikkelsen, Agnes EM Steckhahn, VP Hau- 1 gaard eller Willy CR Reinhard. ■ 1

Rettelser foretages kun paa Grundlag af de officielle Bekendtgørelser.

II 24

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker