kraks vejviser 1940 handelskalender

Vejledning i Brugen af Firma- og Aktieselskabs-Registret.

Deaf de officielle Handels-Registre, af Aktieselskabs-Registret og Sf Forsikrings-Registret bekendtgjorte Kendsgerninger er her gengivet i den knappest mulige Form. Naar et Firma har flere Indehavere (Prokurister), og intet særlig er bemærket om Tegningsretten, er det underforstaaet, at de tegner Firmaet (har Prokura) hver for sig. Det samme gælder om Prokura i Aktieselskaber og Forsikringsselskaber; m. H. t. Tegningsretten i disse gælder, at man ikke har anført noget om den i adskillige Tilfælde særlig anmeldte Tegningsret ved Salg og Pantsætning af faste Ejendomme. Den anførte Aktiekapital (Aktk.) er den nominelle. En Del mindre betydningsfulde Forhold, for hvilke der er Anmeldelsespligt, er ikke medtaget her (f. Eks. vedrørende Aktiernes Størrelse og Omsættelighed, Regler for Bekendtgørelse, om Aktierne skal lyde paa Navn etc.). En Del af de meddelte Oplysninger er tilsyneladende forældede. Det beror paa, at vedkommende Firma af en eller anden Grund har undladt at forandre sin Anmeldelse. Først naar den officielle Anmeldelse er i Orden, kan den deraf flydende Rettelse foretages i Vejviserens Firma-Register. (1 enkelte Tilfælde har Redaktionen dog paa egen Haand i Paren ­ tes tilføjet Bemærkning om Dødsfald eller Navneskifte). En Del Firmaer, som Vejviseren har Grund til at tro ikke mere eksisterer, deriblandt Firmaer, hvis Adresse eller Inde ­ haver det har været umuligt at opspore, er udeladt af Registret. Det samme er Tilfældet, naar det er kommet til Redaktionens Kendskab, at de af Firmaet anmeldte Kendsgerninger i Tidens Løb er blevet aldeles misvisende. Af Ejendomsselskaber er kun saadanne medtaget, som skønnes at have almindelig Interesse. Købere af Vejviseren vil, naar de derom retter skriftlig Henvendelse til Vejviserens Redaktion, (med frankeret Svarkonvolut, se herom sidst i l.Bind), omgaaende modtage Oplysninger om disse Selskaber eller andre her udeladte Firmaer, som har været anmeldt til et Handels-Register eller Aktieselskabs-Registret, naar nøjagtigt Navn opgives for hvert af de Selskaber eller Firmaer, der ønskes Oplysninger om. Naar et Firma under A. København er anmeldt til en anden Jurisdiktion end Kbhvns, er dette angivet i en Paren ­ tes, f. Eks. (Frdbg.), (Nordre Birk). Anmeldte Firmaers og Aktieselskabers Adresser er, naar de er Vejviseren bekendt, optaget i Afdeling III, Person- Register eller Afdeling IV, Provins-Register (A. Forretninger) samt i Afdeling VII, Fag-Register. Endvidere henvises til Artiklerne Aktieselskabs-Registret, Forsikrings-Registret og Firmaanmeldelser i Afdeling V, Real-Register for København foran i dette Bind.

Fortegnelse over de 170 Byer, som i Firma- og Aktieselskabs-Registret af praktiske Grunde er henregnet under B. Købstæderne. De egentlige Købstæder er nedenfor betegnet med en *

♦Aabenraa ♦Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup * Aarhus Aars Aarup ♦Allinge

♦Helsingør ♦Herning ♦Hillerød Hirtshals ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet ♦Horsens Hundested Hurup Hvalso Højer Hong Hørsholm Ikast Jyderup ♦Kalundborg Kellerup ♦Kerteminde ♦Kolding Korintli ♦Korsør ♦Køge Langaa

Fakse Fakse Ladeplads Fanø Farsø Fjerritslev Fredensborg ♦Fredericia ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gilleleje Give Glamsbjærg

♦Lemvig Lunderskov ♦Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Neksø ♦Nibe Nordborg ♦Nyborg ♦Nykøbing F. ♦Nykøbing M. ♦Nykøbing S. ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørresundby Odder ♦Odense

Ringe ♦Ringkøbing ♦Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rudkøbing Ry ■Rødby Rødding Rode Kro Rødkærsbro Rønde ♦Rønne ♦Sakskøbing Samsø ♦Sandvig ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg Skern ♦Skive ♦Skælskor

♦Stege - ♦Store Heddinge ♦Struer ♦Stubbekøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sønderborg, Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev Toftlund Tølløse ♦Tønder

Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby

Glostrup Graasten Gram

Torring Ulfborg Vamdrup

♦Grenaa Grindsted Gudhjem Gørlev ♦Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel Haslev Hedehusene Helsinge ♦Hasle

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦Viborg

Vinderup Vojens ♦Vordingborg Vraa ♦Ærøskøbing Ølgod

Skærbæk Skørping Slangerup

Otterup Pad borg ♦ Præstø ♦Randers ♦Ribe

♦Slagelse

♦Sorø

♦Esbjerg ♦Faaborg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker