kraks vejviser 1940 handelskalender

IX - 4304

VEJVISERENS FØRSTE BIND

omfatter :

KØBENHAVN Kort og Planer:

bestaaende af Oversigtskort, Sporvejskort, 15 Specialkort samt Planer over Teatre, Hospitaler m. m.

Gade- og Hus-Register:

dels en Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med nærmere Angivelse af deres Administrationskredse, dels en Fortegnelse over Huse, hvert Hus med Gade Nr., Matrikel-Nr., Ejendomsskyld, Grundværdi, Ejer, Beboere (Forretninger, Privat-Per- soner, Institutioner, med Angivelse af Telefon-Numre) m. m.

Person-Register:

Forretninger, Privat-Personer, større Institutioner, samlet under eet, med fuldstæn ­ dige Postadresser og Telefoner.

PROVINSEN Forretninger:

byvis ordnede med Kort over en Række af de større Byer. Oplysninger om hver Bys Institutioner, Skatteforhold, Indbyggerantal m. m.

Privat Adresser:

en for hele Landet alfabetisk ordnet Fortegnelse over ca. 19000 Mænd og Kvinder af alle Samfundslag, hvis Adresser har Interesse for en større Kreds.

Større Gaarde:

Nærmere Oplysninger om Gaarde og Godser til Ejendomsskyld af 125.000 Kr. og derover.

Kommunefortegnelse :

Sogneraadets Adresse, Oplysning om Amt, Herred, Politikreds og Retskreds samt Kommunens Indbyggerantal.

’ .•i\ ■ ./ -

.■

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker