kraks vejviser 1940 handelskalender

Spanien

Udlandet

IX — 4299

Anuario General de Espana :::::::::: (Bailly-Bailliere — Riera) :::::::::: Udgivet siden 1879 Den eneste Adressebog og Handels kalender for Spanien og dets Kolonier.

Anerkendt ved kongeligt Dekret af den spanske Regering.

FIRE BIND

ca. 8,800 Sider

Mere end 3.600.000 Oplysninger

Pris: Pias 125.- plus Forsendelsesomkostninger.

Landbrug, Handel, Industri, Fag, Haandværk, Stats-,' Provins- og kommunale Myndigheder, Bjergværker, Landejendomme etc.

Geografiske, historiske og statistiske Oplysninger om hver Provins og By, Postkontorer, Telegraf- og Telefonvæsen, Jernbaneforbindelser, Dagvogne og Rutebiler og almindelige Befordringsmidler, Badeanstalter, Rekreationshjem og Forlystelser. Oplysninger om Retsvæsen, Diplomati, Konsulater, Rigsdag, Militærvæsen, Flaade og Gejstlighed og af almindelig Interesse. Annonceafdeling Branchefortegnelser paa flere Sprog

UDEN LANDS-AF DELING — en mindre, international Handels-Kalender —

i hvilken Adresserne (Navn og Bopæl) paa saavel de betydeligste Eksport- og Importhuse som de vigtigste Industriselskaber i hele Verden staar opført.

Illustreret med 5'i Kort over Spaniens Provinser og Kolonier.

Uundværlig for ethvert Firma, der er interesseret i spansk Handel.

... / i:::::::::::::::::::::: Udgivet af i::::::::::::::::::::: : ANUARIOS BAILLY-BAILLIERE Y RIERA REUNIDOS, S. A. BARCELONA (Spanien) \ V Enrique Granados, 86 & 88

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker