kraks vejviser 1940 handelskalender

England

IX — 4294

Udlandet

4. England.

Bændler. Tapes — Rubans — Båndel.

The United Shipping Co. Ltd.] 108, Fenchurch Street, London. E. C. 3 ■ og Parkeston Quay, Harwich Alle Skibsforretninger udføres. Det Forenede Dampskibs-Selskab, A/S, København Ellerman ’ s Wilson Line Ltd., Hull Helmsing & Grimm, Riga Wilsons & North Eastern Railway Shipping Co. Ltd., Hull The Polish British Steamship Co. Ltd., Gdynia. AGENTER for

Manchester. French Thos. & Sons Ltd. Chester Road Mills. Se næste Spalte. Dampskibsekspeditioner. Steam Navigation Companies - Bureaux et Compagnie, des bateaux å vapeur — Dampfschiffl ’ ahrtB Gesollsch. London. United Shipping Co., Ltd., The 108Fcnchurch Street E. C. 3 Se foregaaende Spalte. Eksport & Import. Merchants, Exporters and Importers — Export.atours ot Importateurs — Export- und ImportgoschSfto. London. Scandinavian Co-opeiative Wholesale Society ol Copenhagen, Port of London Authority Building Savage Gardens E.C. 3

POPULÆRT OG FORDELAGTIGT. Alle Husmodre er Interesseret i denne moderne Maado at ophænge Gardinor paa. — Med .RUFFLETTE 11 Bændlet syet paa Gardinet sættes Hægter olier Ringe 1 uden Syning, og man sparer derved Tid og Ulejlighed. EN GLIMRENDE SALGSVARE.

(Hook or Ring)

Gardinbændler. Curtain tapos — Rubans pour rideaux — Gardinenbindel

Curtain

Pocket

Tape

Varemærke Varer med FLEUR-DE-LIS Mærkot laves til for ­ skelligt Brug. Stigeremme til Porsienner. Gardin ­ bændler. Kantebaand til Tæpper. Tætningslister til Vinduer. Glace Gardinsnore. Patronbaand til Maskingeværer. Y-formede spaltede Baand, glatte eller med Snorehuller. Baand til Cykle- og Motor ­ dæk. Tennisnet. Kantebaand og Nel-Regulatorer og andre smalt vævede Stoffer 3/ 4 *» til IS “ brede. Forlang nærmere Oplysninger om don nyo „Ruff ­ lette' 1 Gardinstang og Tilbehør. Skriv efter illustreret Liste. THOMAS FRENCH & SONS LIMITED Chester Road Mills, Manchester 15. ENGLAND. Reproasentant for Danmark: André Stahnke - Hostrups Have 60, • København V Tlf.Cent.5941.

Manchester. French Thos. & Sons Ltd.ChesterRoadMills Se næste Spalte.

Kul. Coal — Charbons de terre — Kolilen

Newcastle-on Tyne. South Hetton Coal Company, Limited. Floor D.MilburnHouseNewcastle-onTynel Telegramadr : „Sudetton". Rejsebureauer. Tourist Agents — Bureaux des voyages — Reise- bureaus London. Danish Tourist Bureau, Ltd., 31 Haymarket S. W. 1 UnitedShippingCo.,The,Ltd.,108Fenchurch Street E. C. 3 Se foregaaende Spalte.

Telegram-Adr.: „NEUTRAL"

Adresseboger. Directories — Almanachs des adresses — Adressbucher

Speditører.

London. Kelly ’ s Directories, Ltd. 186, Strand W.C. 2 Se Annoncen Side 4293.

London. United Shipping Co.,The,Ltd.,108Fenchurch Street E. C. 3. •Se Annoncen første Spalte.

5. Nederlandene. Desinfektionsanlæg. Desinfecting Plant« — Installations de disinfection — Desinfoktionsanlagen. Delft. N. V. Machinefabriek Reineveld. \

Vaskerimaskiner. Laundry Machinery — Machines pour blanchisscries Wåschereimaschinen. Delft. N. V. Machinefabriek Reineveld.

Centrifuger. Centrifugal Machines — Centrifuges — Zentrifugen.

Delft. N. V. Machinefabriek Reineveld Centrifuger horisontale, automatiske.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker