kraks vejviser 1940 handelskalender

[X - 4289

finland

Udlandet

Fag-Register. Classified Trades. — Liste des annonces par ordre des professions. — Branchen Verzeichnis, aiphabetisch geordnet. Finland. Adressebøger. Directorios-Almanachs des adresses-Adressbiicher Hel s ingf ors (Helsinki). Sininen Kirja Dampskibsselskaber. Steam Navigation Companies — Bureaux et Compag- nies des bateaux A vapeur — Dampfschifffahrts- Gesellsch. Helsingfors (Hels nki).

Ma r i e li a ni n (Marianhamina). Ålands Aktiebank _______________ , ÅLANDS AKTIEBANK MARIEHAMN udfører almindelig Bankvirksomhed. Telef»n: 0 Namnanrop. T o I e g ra madress: Alandsbank Mariehamn. Åbo (Turku). Sparbanken i Åbo SPARBANKEN I ÅBO Landets ældste sparbank

Finska Ångf'artygs Aktiebolaget Se Annoncen Side 4288. Va s a (Vaasa). Vaasa Laiva 0y., Ltd. Telegrams: „Laiva “ Å°b o (Turku). Ångbåts Aktiebolaget Åland

Aviser. Newspaper — Journaux — Zeitungen

Bjørneborg (Pori). Satakunnan Kansa

___ Angbåts Aktiebolaget Åland Slotsgade 33 Åbo Tlf. 2004 - 2873

SATÅKUNHAN KANSA udkommer i Bjørneborg 6 Gange om Ugen og er Vest Finlands mest udbredte Avis. Annoncepris: 1.70 før Texten 1.80 i 1.60 efter ” pr. Spaltemillimeter. VASABLADÉT VASA - FINLAND GRUNDLAGT 1856 KONTOR: SAN DOGATAN 6 Svenska Osteri ottens største og mes* udbredte Nyhedsblad og mest effektive Annonceorga n. Uusi flura TURKU ( ÅBO ) FOUNDED IN 1880 Is the most effective advertisement medium for Southwest Finland, being read in all influential agricul ­ tural and trading circles in Finlands richest districts. Å bo Underråttelser ____________________ ÅBO UNDERRÅTTELSER Finlands ældste daglige Avis Det eneste Dagblad paa det svenske

Depositioner ca: 385.000.000 Mark.

Daglig Turistrute mellem Åbn og Mariehamn og mellem Åbo og Helsingfors.

Vasa (Vaasa). Vasabladet

Glasværker.

Karhu la. Karhula Osakeyhtio Se Annoncen Side 4292. Riihi maki. Riihimaen Lasi Oy. Se Annoncen Side 4292.

Benzin. Helsingfors (Helsinki). Osakeyhtio Nobel-Standard Aktiebolag Se Annoncen Side 4291. Benzol. Helsingfors (Helsinki). Osakeyhtio Nobel-Standard Aktiebolag Se Annoncen Side 4291. T a ni m e r f o r s (Tam p ere) . 0/Y Finlayson-Forssa A/B ’ V fihutson - fmsm ‘i BOMULDSFABRIKER i TAMMERFORS och FORSSA Postadr.: Tammerfors, Finland. Telegr. adr.: „Finlayson" Codes. ABC 5th, 6th, Mosse, Bentley , Grundlagt 1820. Bank: A/B Nordiska Foreningsbanken Aktiekapital :/i60, 000,000 mark till fullo inbetalt. Bomuldsfabrikker.

Granit. Granite — Granits — Granit

Åbo (Turku). Uusi Aura

Helsingfors (Helsinki). „ Granit ” Aktiebolaget ____ _______ Aktiebolaqet „G RAN I T “ HANGij og HELSINGFORS Finlands ældste Stenindustrifirma. Egno Stenbrud i forskellige Dele af Landot. Qranitarbejder af alle Slags. Granitexport.

Hoteller og Restauranter. Hotels — Hotels — Hotels

B o r g å (Porvoo). A/B Bo'gå Societetsbuset O/Y

Sprog i det egentlige Finland. En købedygtig Kundekreds.

Direktionens ordf. : Bankdirektør Alfred Norrmén. Vorkst. direktør: Borgsrådet Hjalmar von Wondt.

Banker. Banks — Banques — Banken

Bygningsartikler.

Helsingfors (Helsinki). Udd Brøderna Telegramadr. „Udds “

Helsingfors (Helsinki). Finlands Bank. Nikolaigt. 8 Kansallis-Osake-Pankki, Alexandersgt. 42

II 119

II 119

i

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker