kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

IX — 4287

Finland

3. Finland. INDHOLDSFORTEGNELSE Index to names of advertisers — Liste des souscripteurs — Namenverzeichnis der Inserenten.

Se under: Banker { Glasværker Se Annoncen Side 4292 Turistruter Skibsmæglere, Speditører Speditører { Benzin, Benzol, Olie, Petroleum Se Annoncen Side 4291 Speditører * { Glasværker Se Annoncen Side 4292 Trælast Export Aviser Banker Stevedorer Husflid Bygningsartikler Hoteller & Restauranter- Aviser Dampskibsselskaber Aviser Aviser Banker Hoteller & Restauranter Dampskibsselskaber

Firmaets Navn: O/Y Ahlqvist H Ltd., Fredrikshamn. . . . A/B Blomberg Stevedoring O/Y, Vasa . . A/B Borgå Societetshuset O/Y Borgå . . . Borgå Stuveriaktiebolag, Borgå ................. Cadenius & Grahn, A/B., Kotka .............. A/B. Ek Victor O/Y, Åbo .......................... English Tea-Room, The, Helsingfors. . . . Federation of United Finnish Stevedores, The, Helsingfors ...................................... Finlands Bank, Helsingfors ....................... Finlayson-Forssa A/B, Tammerfors ........... Finska ÅngfartygsAktiebolaget, Helsingfors O/Y Frederikshamn Stevedoring Co. Fred- rikshamn ................................................... Granit Aktiebolaget, Helsingfors .............. Gronmark Brynolf, Helsingfors ............... Hagman ’ s G Eftf., Wiborg ....................... Havnen, Helsingfors ................................... A/B Hjelt & Lindgren O/Y, Helsingfors . Hospits Betel, Åbo .............. ...................... Hospiz Elim, Borgå .................................. Hotel Borgå, Borgå..................................... Hotell Ernst, Vasa ..................................... Hotel Hospiz, Helsingfors .......................... Hotel Miramar, Mariehamm .................... Hotel Raumanlinna, Rauma ....................... O/Y Huolinfakeskus A/B, Helsingfors. . .

Firmaets Navn: Kansallis-Osake-Pankki, Helsingfors . . . Karhula Osakeyhtio, Karhula .................... Mariehamn — Eckero Autobyrå, Mariehamn Meritoimi O/Y, Abo .................................... A/B Nielsen & Thordén O/Y, Hango, Hel ­ singfors ................................................... Osakeyhtio Nobel Standard' Aktiebolag, Helsingfors ................................................ Perander Leon, Dansk Vicekonsul, Wiborg Riihimåen Lasi O/Y, Riihimåki ................. Rosenlew W & Co. A/B, Bjorneborg. . . . Satakunnan Kansa, Bjørneborg ................. Sparbanken i Åbo, Åbo ............................... A/B Stevedoring O/Y, Helsingfors ........... Tellervo, Helsingfors .................................. Udd Broderna, Helsingfors ....................... Unter den Linden, Borgå ......................... Uusi Aura, Åbo .......................................... Vaasan Laiva Oy., Ltd., Vasa ................. Vasabladet, Vasa ........................................ Åbo Underråttelser, Åbo ............................ Alands Aktiebank, Mariehamn ................. Ålands Turistforening, Mariehamm . . . . Ångbåts Aktiebolaget Åland, Åbo ..............

Se under: Skibsmæglere Stevedorer Hoteller & Restauranter Stevedorer Skibsmæglere Speditører (Hoteller og Restauranter ( Se Annoncen Side 4292 ^Stevedorer | Se Annoncen Side 4291 Banker Bomuldsfabrikker { Dampskibsselskaber Se Annoncen Side 4288 Stevedorer Granit Skorstene Speditører Se Annoncen nedenfor Skibsproviantering Hoteller & Restauranter Hoteller & Restauranter Hoteller & Restauranter Hoteller & Restauranter Hoteller & Restauranter Hoteller & Restauranter Hoteller & Restauranter Speditører

i

IELSINKM 1 Cl QI M P C n D C Finlands største og mest moderne Havn Lu 1 1 ■ 11 1 1 1 llU Nærmere Oplysninger V w ved Henvendelse til Havnedirektøren.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker