kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

IX — 4281

Sverige

BENYT SYDSVERIGES ve Ibel igqende FRIHAVN i MALMO BedsFe Forbindelser. ModeroFe Afgifl-er.

Mesh moderne Ud rusFning For Lagring •• MALMO FRIHAMNSAKT1EBOLAG

THE MOST CENTRALLY SITUATED BALTIC PORT THE PORT OF STOCKHOLM MODERN AND WELL EQUIPPED CONVEYANCE TO SWEDEN ’ S FREQUENT LINER SERVICES TO AND FROM BALTIC, EUROPEAN AND TRANS-OCEANIC PORTS ICE FREE THE FREE HARBOUR HAS EXTENSIVE FIRST CLASS STORAGE FACILITIES FOR OVER 150 CRANES ENSURE PROMPT DESPATCH. AMPLE FACILITIES FOR

ALL KINDS OF MERCHANDISE, INCLUDING MODERN SILOS LOW RENTS. BUSINESS-LIKE HANDLING OF ALL COMMODITIES

■INBHOLMEN GOTHSrsBURG • SWEDE I'M z ■ ' . ’ . I - ' FREMSTILLER : damp - og motorfartøjer • dampmaskiner DAMPKEDLER • FØDEVANDSFORVARMERE ­ JERNKONSTRUKTIONER

TELEGR. LINDHOLMEN

TEL. 171015

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker