kraks vejviser 1940 handelskalender

Sverige (Turistruter)

IX — 4280

Udlandet

Mora. Mattsons And. Mek. Verkstads A/B Se Annoncen Side 4283. Tyringe: *Bergmans Chuckfabrik, A. B. $ 69 Akliebolagel BERGMANS Chuckfabrik Tyringe.

Malmø. Malmo Stads Spårvaqar ________________ Malme Stads Sporveje udlejer Omnibusser til Ture igennem Byen og til andre Byer og Pladser. Se skaanes skønne Slotte med Omnibus. Ture igennem Malmø: Enke'ttur Kr. 15 — , Tur/Retur Kr. 18.-. Prisen for Landturo rotter sig efter Vejlængden. Hønv. Dem direkte til Sporvejenes Tratikkontor. Tlf. 71215. Uppsala. Upsala Spårvags Aktb. Med vore Sporvognslinier og Busser kommer De billigst til alle Dele af Byen og lettest til Målaren.

Vejtromler.

Jonkoping. Jonkopings Mekaniska Verkstads A/B Telegramadr. „ Werkstaden".

Ventiler. Valves — Vannes — Ventile.

Uppsala. Fabriks Aktiebolaget Osmund. Telegramadr.: „Osmund". Evakueringsventilen „ Osmund" .

Vægtfabrikker., Scale & Weight Mrfs. — Balances — Wagon Jønkøping. Lindell ’ s Vågtabriks Aktiebolag Oden- gatan 7 Riks Telf. 193 & 1415 Telegramadr. „Lindelis". Repræsentanter for Danmark: Alfred E. Neerskov, Andemosev. 18 I nv I Søb. 1545 og Henrik Jensen, Gul ­ landsgade ,24 [s] $ C 13067, Am. 330 Værktøjsfabrikker. Tool Makers & Importers — Outils — Werkzeuge Eskilstuna. Bergs Fabriks Aktiebolag Goteborg.

KLOPLAN. CENTRERPATRON. KLOPLÅHER og CENTRERPATRONER FOR PRÆCISIONSARBEJDE . Repræsentant :

ALFRED V. NIELSEN Blegdamsvej 60, københavn 0.

Uld, Imp. &Eksp. Wool — Laines — Wolle

Halmstad. Aronsson S

Værktøjsmaskiner.

Lid k 6 p in g. Lidkbpings Mekaniska Verkstads A/B: Se Annoncen Side 4284. Mor a. Mattsons And. Mek. Verkstads A/B, Se Annoncen Side 4283.

Verktygsfabriken Mikron Stampgatan 24 $ 51760 H al m stad. Holmquist Malcus A/B Se Annoncen Side 4283.

Vejhøvle.

JonkOping. Jdnkopings Mekan ’ ska Verkstads A/B Telegramadr. „ Werkstaden" .

SINTRAM RØR- OG TRAAD- TRÆKNINGS- PLADER

AF HAARDMETAL I DEN BEDSTE KVALITET

ARBIT MUNDSTYKKER TIL SANDBLÆSNINGS-

MASKINER. Huidzg. l&wiutfr. ARBOGA • SVERIGE

A.-B. ARBIT

REPRÆSENTANT FOR DANMARK: — VILH. SCHERTIGER O. CO. • NANSENSGADE 61 • KØBENHAVN •

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker