kraks vejviser 1940 handelskalender

Sverige (Maskiner og Tilbehør for Trykkerier) Maskiner og Tilbehør for Trykkerier og Kartonfabriker. L i n k 6 p i n g. Sanderson ’ s Alfr. Maskinfabrik $ 4 > .......... — "1 Mfr. Sandersons Maskinfabrik L I H K O P I N G Tel. 4 Grundlagt 1892 Tel-adr.Sanderson Linieringsmaskiner, Stansemaski ­ ner for Papir og Karton til al Hul- slaaning: „Trio" Figurhul, Række ­ hul paa Løsblade, Spiralbindinger, Registerkortfaner, Paasstansning m. m. Perforermaskiner og Kam ­ me. Rillemaskiner. Paalimnings-, Gummierings- og Lakermaskiner. Linier til Perforering, Stansning og Bøjning af Papir og Karton. Klichemaaleapparater. Elektriske Signalanlæg for Jernbanekryds, Advarselssignaler m. ,m.

IX — 4276

Udlandet

Lund. Holmberg's Carl Mek. Verkstad A/B Telegramadr.: „Holmbergs 1 * Svedala. Anderson Abjørn, Aktb. Telefon og Tele ­ gramadr.: „Gjuteriet*

Metalværker. Metal works — Industries métallurgiques — Metalwerke Stockho lm. Finspongs Metallverks Aktiebolag Beri- darebansg.17, Telefon: Namnanrop. Repr. for Danmark: Louis Poulsen & Co. København, Nyhavn 11 (Kl & Cent. 1414 Motorer. Engines — Moteurs — Motoren. Jonkbping. Jonkbpings Motorfabrik A. B. fH97&897 ----------------------------------------------- -

A/

/B Åbjorn Anderson Svedala

Teglværksmaskiner, Gravemaskiner, Stenknusere, Vejbygningsmaskiner, Betonblandere, Tørve- og Tørvestrøelse ­ maskiner, Valseknusere for Kul, Koks, Tørv etc. Formalingsmaskiner for Kalk og andre Mineraller.

Kokil- og StaalstøDe- gods. Manganstaal, Manganstaalkæder Anlæg af: Tegl- &. Kalkværker. Mørtel-, Gødningskalk- og Skærvefabrik Grave-ASortereanlæg Koks- & Kulknusnlngsanlæg

JUNE-MUNKTELL RAAOLIE - MOTOR

A.-B. Jonkopings Motorfabrik Tel. 197 Jonkoping. Tel. 8 97 Telegramadresse : Motor. I ______ __ ______ / Motorspil. Lidkoping. Lidans Motorverkstad A/B. L1DAN ’ ’ Crude Oil Motor Winches Foremost Swedish make. Reliable — Economical. Large selection of types and sizes. Apply for quotations. a / b lidars motorverkstad Lidkoping Sweden Vånersborg. Vanerns Motorverkstad, Nordquist & Co. CharlesHvilsom, Havneg.21få$Cent4810 Mundstykker til Sandblæsningsmaskiner. Ar boga. Arbit A/B Se Annoncen Side 4280. Møllerimaskiner og -Tilbehør. Bjo rkOby. Backman Vilh. 3 ____________________ VILH. BACKMAN Fabrikation og Salg af alle Slags MASKINER og TILBEHØR til Telegramadresse: Vanermotor. Repræsentant for Danmark:

Fordson Lastnings Elevatorer

REPRÆSENTANT FOR DANMARK-. „INDUSTRICENTRALEN 11 ved P. BISPESKOV Ingeniør, Kirkev. 18 Charlottl. f Ordr. 138

t

8

<

9

/

e

s

Telegramadr. „Inducentra*.

V..

Maskinfabrikker.

Engineering works — Fabriques de machines — Maschinenfabriken Arb oga.

Metaller, gamle, en gros. Scrap Metal, wholesale — Vieux métaux, en gros — Altmetalle, Grosshandlungen. Halmstad. Aronsson S Malm 6. Blecher & Co. A/B Nilsson Helge & Co. $ 21067 A24352 Telegramadr. „Helgenilssons “ . Metalvarefabrikker. Metal Goods Manufactures — Fabr. d ’ articles en métaux — Metallwarenfabriken Eskilstuna. Erikssons Karl Fr. Metallaktiebolag Telegramadr.: „Kbkfabrzk.^ Fotogen ­ kok och Lodlampor LindstrSm Albert, Metallvaru- och Nysil ­ ver fabrik Storgatan7

Arbogamaskiner A/B $ 20

MØLLER Specialitet: VALSESTOLE Repr. for Danmark søges. Nysølv. German silver — fiuolz — Neusilber.

Halmstad. Holmquist Malcus A/B

Se Annoncen Side 4283. Kr istiansta d. H vi lans Mek. Verk stads Aktiebolag _______ HVILANS MEK. VERKSTADS AKTIEBOLAG KRISTIANSTAD SVERIGE Lyftkranar af alia Slag f&r hand-, Ång- och elektrisk Kraft. Kalkranar, Portalkranar, Traverskranar. Trans- portabla Kranar, Derrickranar med flere Kran ­ typer, Kranspel. Hajarspel; Grufspel, Skruflyft- block och Blockvagnar.

Eskilstuna. Eskilstuna Metallindustri 1619

Eskilstuna Metallindustri Telefon 1619 ESKILSTUNA Telefon 1619 Fremstilling af Nysølvartikier og Tinvarer. Lindstrfim Albert, Metallvaru-ochNysilver- fabrik Storgatan 7

Sundbyberg. Sandins Metallfabrik A/B. Se Annoncen Side 4283.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker