kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

Sverige (Husflid)

IX — 4274

[Klude en gros. [Rag Merchants — Chiffons en gros* — 'Lumpe* Grosshandlungen. H a 1 m s t a d. ’ Aronsson S Malmø. Blecher & Co. A/B Industrigt. Y s t a d. Persson Carl & Soner A/B fl 288.391,491, 556,624 & 669 Telegramadr.-. „Personer* Klædevarefabrikker. Woollen cloth manufactories — Manufacture de draps — Tuchfabriken N orrkopin g. Tbrnell & Ringstrom, Aktb. fl 29300 Tornell & Ringstrom, Aktb. Tit. 29300 - Telegramadr. ,,Torneils “ Repræsentant for Danmark, Norge & Finland Firma CHR. ROMLUND & C:o. Jorcks Passage, København - Tlf. Cent- 3681

Isoleringsmateriale. Isulating'Materlals — Materlaux isolants - • Isolicrmaterialien L j u sn e . Ljnsne-Woxna A/B. Se Annoncen for Danmark i Bind II for Philip Gottlieb, Chr. d. 9. G. 7

Våxjo. Kronobergs Låns' Hemsløjdsmagasin

KRONOBERGS LANS HEMS LO J DSM AGAS IN STORGATAN 16 VAX JO TLF. 2696 FILIAL I LJUNGBY.

Ørebro. Orebio Låns Hem g lojd fl 11761

Jern, gammelt.

Hal m stad. Aronsson S Malmø.

OREBRO LÅNS HEMSLOJD Engelbrektsgatan 12 - Tlf. 11761 Aflæg et Besøg.

Blecher & Co., A/B.

Jern- & Staalvarer.

Trelleborg. A/B La Platakompaniet

Jernvarer en gros Spec. : Bolte & Rørdele

Hærdeovne.

U pp sala. Fabriks Aktiebolaget Osmund lelegramadr.: ,,Osmund “ .

Repræsentanter for: Firma Bauer &, Schaurte, - Neuss a Rh. og Firma Fr. Karcher, C Roth & Cie m. b. H., Beckingen a. d. Saar.

Kobberkogekar.

E ski Is tuna. Lundin & Lindberg Brøderna Se Annoncen Side 4282.

Jern- & Staalværker. Iron and Steel works — Industries acierres — Eisen- und Stahlwerke Avesta. Avesta Jårnverks A/B B o fors. Aktb. Bofors Boxholm. Boxholms Aktiebolag Degerf ors. Stromsnås Jårnverks A/B F agersta. Fagersta Bruks Aktiebolag Hellefors. Hellefors Bruks Aktiebolag. Hålleforsnås. Jårnforådling A/B Kohis wa. Kohlswa Jårnverks Aktb. Långh yttan. Klosters Aktiebolag Sandviken. Sandvikens Jårnverks Aktb. Stockholm. Stora Kopparbergs Bergslagsaktb. Uddeholm. Uddeholms Aktiebolag Jernstøberier. Ironfounders — Fondenes en fer — Eisengiessereien Malm 6. Limhamns Aduceringsverk, Aktb., flMalmø 51300 Limhamn. Almindeligt Støbegods. Se tillige u. Blødstøbegoas. M a 1 m 6. Calcium, Svenska Kalkforsåljnings Aktie ­ bolaget fl 71420 ■ C A L Cl u rvi SVENSKA KALKFORSÅLJNINGS AKTIEBOLAGET MALMO Tlf. 71920 vaxet {Jé/egramadr. „Calcium, Ma/md. Generalagent ur for Danmark. .- Chr. Eltons, København. Kalk. Lime — Chaux — Kalk

Inkasso- og Oplyningsbureauer. (Se tillige Advokater og Sagførere).

Kokille Støbegods.

Arboga. Arboga mekaniska Verkstad, A/B f<14,15,16

Gbteborg. KSpmansbyrån i Goteborg A/B Kungspassa-

I. gen |)170700 H elsingborg.

Koldvalseværker.

Arboga. Arboga mekaniska Verkstad, A/B. fl 14,15, 16

Welters Carl iuridiska Byrå _____________ V. HÅRADSHOVDING CARL WESTERS JURIDISKA BYRA JSrnvagsgatan 15 Tlf. 2 & 505 Byrån gnindad 1892 Juridiska uppdrag. Inkasso. Soliditet. Kristia nstad. Handelsbyrån Gust. Darken, 0. Boulevar ­ den 43 fl 1094 _____________ ____________ HANDELSBYRÅN Ljungby. Olssons Ivar Advocataffår f) 204 og fl Lidhult 4 Malmø. Persson Evald FOreningsgatan 77 f) 19880. Spec. Incasso. Svenska Kredit-upplysnings A/B, Sodergatan 28 fl 23810,23844,23915 & 23945 - Inkasso - Kreditoplysninger . Stockholm. JonkSpings juridiska Byrå,Etabl.1874,Vasa- gatan 12. Afdelingskontor i JbnkSping ETABLERET 1874 JONKOPINGS JDRIDISKA BYRA VASAGATAN 12 STOCKHOLM AFDELINGSKONTOR I JONKOPING INKASSO RETSSAGER KREDITOPLYSNINGER Indehaver Advokat GUST. DARKEN Juridiske Forretninger. Incasso. Ejendomshandler.

Kolonial. Grocers, wholesale — Donrées coloniaux — Kolonial- waren Grosshandlungen und Agenturen Ystad. Lindgren A G A/B fl 13,297 &597 A.G. LINDGREN a / b KOLONIALVARER EN GROS TLF. 13, 297, 597 (LINIEVÆLGER) etabl . 1878 TELEGRAMADRESSE „AGE ” Konserves. ’ Preserved Provisions — Conserves alimentaires — Konserven. * Lysokil. Corners Konservfabrik A/B Telegramadr.: „Cornérs* Etabl. 1895 Lucke,vs Elis Konservfabrik A/B Specialitet: Kvalitetskonserves. Tlf. 88 Lysekils ’ Konservfabrik A/B Telegr.-Adr.:„ Oceankonserv" .Etabl 1898 Ohnberg Patrik, Grundlagt 1905. Konservfabrik Piks T. 131 Korn og Foderstoffer. Grain, Import & Export — Grains, imp. & exp. — Getreide. Imp. und Exp. Eslbv. Engstrom Carl, Aktb. $ Navneopraab Importører af Korn, Foderstoffer, Gødning samt Frø, Saasæd og Kul. Eksportører af Korn, Frø og Saasæd. Afdelingskontorer - . Landskrona, Malmø, Ystad, Simrishamn, Kristianstad, Ahus, Kalmar. Telegr. Adr.: EngstrOnis. F a 1 k e n be r g. Fåltstrom Herman fl 44 Telegramadr. : „Fåltstrom".

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker