kraks vejviser 1940 handelskalender

IX - 4271

(Hoteller) Sverige

Udbindet Grand Hotel

L i nk op ing. Ostra Sveriges Allmanna Restaurang Aktie bolag Se foregaaende Spalte. Lund. Ahlstroms Hotel $ 174 Ahlstroms Hotel LUND Skomakaregatan3 Ved Stortorget Tlf. 174 Enkeltværelser fra Kr. 3,25 - Dobbelt fra Kr. 5,50 Rindende koldt og varmt Vand. - Bad. Lunch Kr. 2,00. Middag med Kaffe Kr. 2,25 01, Vin og Snaps. Malmø. Grand 71265

Grand Hotel Helsingborgs førende Hotel Alle moderne Bekvemmeligheder. Moderate Priser.

Hotel Excelsior Drottninggatan 11 fl 2457 &2193 2 Minutter fra Færgehavnen. Hindås. Hindås T uristhotel ______________________ “ hindås turisthotel 35 km fra Goteborg. Aabent hele Aaret Moderne, komfortabelt Sports-, Rekreations- og Turisthotel. Afvekslende, kuperet Skov- og Søterræn op til 250 m Højde. Vinter- og Sommersport. Tennis. Medicinsk Badeatdeling. Tol. Hindis (over Gøteborg): ,,Namnanrop “ Dir. H. Kylberg. Kalmar. Frimurare-Hotellet $ Navneopraab FRIMURARE-HOTELLET KALMAR Mz/vn/ og koldf Iland, Bad, Bi/garage. VÆRELSER FRA 5 KR - DANSKE TURISTER VELKOMNE. Tfescfg den nye Calmar- Ny ckel ! Konditori og Eunchservering fra Tfr.1,50.^ TELEFON: NAMNANROP. 2. MIN. FRA STATIONEN.

IND HOTEL og moderne. Stilfuld Restaurant.

Samme Regime som Hotel Skåldervlken

Hotell Gota Våstergatan 10 f} 18685 Propre Værelser med rindende Vand.

Karlskoga. Stadshotellet Se Annoncen Side 4273. K lip pa n. Hotell Nilsson |1 254

Hotell Nilsson Tir. 254 Café & Pensionat'*™. 25T Indehaver BlSnda Malmsteen. K ristinehamn. Nya Hotellet Se Annoncen Side 4273. Kungsbacka.

Kungsbacka Stadshotell Se Annoncen Side 4262. K bping. Stadshotellet Se Annoncen Side 4273. Lan dskrona. Hotel Bristol HOTEL IB IR II 5 WIL LANDSKRONA

Hotell Tunneln Jj Hotell Tunneln

TUHRÉLN MALMO - S)ans POPULÆR 1STE KLASSES RESTAURANT. SEVÆRDIGHED: 600 AARIGE KÆLDERHVALLVINGER.

TELEFON NAMNANROP.

KGL.DANSK AUTOMOBILKLUBS CENTRAL. FORENEDE DANSKE MOTOREJERES CENTRAL. Øzr. ; Skånes JHlmAResiaurangtflrBol. C Skar ). Landskrona Hotellaktiebolag STRANDPAVIUONGEN fJélefoner 151 & 755 • Sæson Maj-September.

Savoy H otel N. Vallg. 62 J) Savoy 126,360 Savoy Hotel MALMO

STADSHOTELLET TELEFON NAMNANROP ’ Byens ældste og førende Ofotel. "Nymonterede ’ Værelser med varmt øg koldt Vand. TuldjlændlqSpritjtBitring.

Silwers

A.

pensionat Lejonets

B gatan 7

Ma , m a

passage H

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker