kraks vejviser 1940 handelskalender

IX — 4268

Sverige (Banker)

Udlandet

E sk il s tun a. Sodermanlands Enskilda Bank A. B . Telegramadr. : „Sormlandsbank* G dteb o rg. Goteborgs Bank, A/B. GBteborgs Handelsbank A/B „GOTEBORGS !S , H a N delsb A n GØTEBORG STOCKHOLM AlinQsås Bo rås Broaryd Ellos Falkenberg Falkdping Floby Afdelingskontorer: Kinnared Kungsbacka Kungsåter Kungålv Lerum LJungskile Lyrestad Sandhem Skovde Sloinge Smål. Burseryd Smogen Halmstad. Goteborgs Bank, A/B. Helsingbo rg. Goteborgs Bank, A/B. Svenska Handelsbanken, Aktb. Karlstad. Goteborgs Bank A/B. Wcrmlands Enskilda Bank A. B. Wermlands Enskilda BankA.B. Karlstad Telegramadr. „Wermlandsbank “ Alle Bankforretninger, 47 Filialer i Verm- land med tilgrænsende Provinser. L i n k 6 p i n g. Østergotlands Enskilda Bank, A/B. Telegramadr.: „Østgotab anken*. N y k 6 p i n g. Sodermanlands EnskildaBank, A. li.-Tele- gramadr.:„Sormlandsbank u . Skdvde. S karaborgs Enskilda Bank A/B __________ S KAR ABORGS ENSKILDA BANK a / b Grundlagt 1865 Alle Bankforretninger udføres. Hovedkontor Skfivde samt 30 Filialer i Skara ­ borgs Lån. Afdelingskontor Stockholm. Stockholm. GBteborgs Bank, A/B. Riksbanken, Helgeandsholmen Skandinaviska Pauken Stockholms Enskilda Bank Kungstradgårdsg. 8 Svenska Handelsbanken A/B, Arsenalsg. 11 Sodermanlands Enskilda Bank A. B. 1 elegramadr. :„Sdrmlandsbank*. Uddevalla. Goteborg Bank, A/B. Uppsal a. Uplands Enskilda Bank A/B St. Torget 7, fil Uplandsbanken. Telegramadr.: Uplandsbank. Ørebro. Sodermanlands Enskilda Bank A. B. Telegramadr.: Sormlandsbank. Fritsla Gnosjd Gravame Grimsås Gotene Halmstad Hunnebostrand Huskvarna Jbnkoping Kinna Lysekil Låstad Mariestad NI arstrand Moholm Mullsjo Munkedal Mfirdaklev Molndal Oskarstrom Partille Stromstad Svenljunga Tranås Trollhattan Toreboda Uddevalla Ulricehamn Unnaryd Varberg Asarp fllvsered Ostra Tranemo

Benmelsfabriker.

Dragere.

Jonkoping. Jonkopings Benmjolsfabrik fil 113 Exp.af Benf edt og Tændstikskemikalier»

Landskrona. Foreningen „Gamla Dragarelaget “ , Hamnen fil 5 & 104 _______ . ___________________ GAMLA DRAGARELAGET Hamnen - Landskrona Telefons og 164 med Forbindelse til Privatadresse. Anbefaler sig til Udførelse af Al Slags Losnings- og Ladningsarbejde Al Slags Transport II-, Fragt- og Rejsegods, Flytninger, Mobel- transport otc. og al Slags grovere Korsel. Alttilmoderate Priser.

Blødstøbegods. Maleable castings — Fontes malléables — Temperguss M al mii. Limhamns Aduceringsverk, Aktb.

Limhamn fil Malmø 51300 Se Annoncen u. Kbhvn.

Malmø. Stadsbudsforeningen No. 3 Kalendegatan fil 20250

Boremaskiner.

Arboga. Arbogamaskiner A/B

Dormaatter.

Brevkasser.

Malmø. GOTTHARDT HERMAN Aktb., Jørgen Kocksg. 4 Telegradr. „Gotthardt “ .

Sundbyberg. Sandins Metallfabrik A/B Se Annoncen Side 4283.

Butiksinventar.

Elektriske Maskiner. Electric Machinos — Machines electriques - Electrische Maschinon. Goteborg Ingeniorsfirman Myren &Co. Posthuset ved Centralstationen S 172550 INGENIORSFIRMAN MYRÉN & C C. POSTHUSET VI: C CENTRALSTATIONER GOTEBORG J// telefon 172.550 &éfegramacfress:„

Eskilstuna. Soderberg Brbderna fil 1205 & 1207

* TELEGRAMADR. METALLGJUTERIET

ETABLERET 1905

br O derna s G derberg METALLG JUTEBI-MF.TALLF ABRIK

Bygningsbeslag.

Sundbyberg. Sandins Metallfabrik A/B Se Annoncen Side 4283.

Bygningsmaterialer.

Halm st ad. Kuli & Hallbergs Handels A/S fil 985

Kuli & Hallbergs Handels A/S Telegramadr.: „Kuli, Halmstad** HALMSTAD Kulimport, Olieimport, Maskindele, Bygningsmaterialer, Kalkbrænderi. Kg). Dansk Vicekonsulat Halmstad Vicekonsul: CARL NORDLOF

Partille. Elektriska Aktiebolaget Morén

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET MOREN PARTILLE F. D. ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET ECK A. B. SVENSKA APPARATFABRIKEN Telefon PARTILLE 52 (med Omstill.) Telegram: MOREN, Partille Elektriske Motorer - Generatorer - Omformere Transi ormatorer - Slibe- og Poleremaskiner - Smedieblæsere - Lavspændings-Generatorer • Radio-Generatorer - Glidekobllngor - Elektriske Apparater.

Cyansalt.

Partille. Kemiska Fabriken Dr. Ernst Harbeck A/B

Cyklefabrikker.

H elsinghorg. Jonsson Ernst O, A/B Telegramadr.: „Ernsto*

Emaillevarer.

Ronneby. K ockums Emaljerverk __________________ KOCKUMS EMALJERVERK Ronneby - Sweden Manufacturers of the K. E. R. genuine Swedish enamelled household ware. Universally recognized for highest quality, purity and durability. Illustrated catalogues in all principal languages furnished on application.

Dampkedler.

Helsingbo rg He ’ singborg Varfs Aktiebolag Se Annoncen Side 4282. J onkbping. Jonkopings Mekaniska Werkstads A/B Telegramadr. erkstaden* .

Befragtningsagenter. (Se tillige Speditører). Chartering Agonts — Aftreteurs — Befrachtungi- geschifte Norrkoping. Svenson Aug. V, A/B fil Firmaets Navn

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker