kraks vejviser 1940 handelskalender

IX —

Udlandet

Nor go

1940 (31. Utgave) Fuldstændig adressebok for handel, haandværk og industri.

Utkom i December 1939.

PRIS: N. Kr. 38.00.

Kalenderen er inddelt i to hovedavdelinger: I. Adresse-avdeling. II. Branche-avdeling. I. ADRESSE-AVDELING: Navn og adresse paa alle forretningsfolk i Norge, embeds- og bestillingsmænd samt større gaardbrukere og eiendomme med angivelse av værdi i skyld mark, med angivelse av hvert firma ’ s forret ningsbrancher, indehaver, skatteligning m. m. II. BRANCHE-AVDELING: Her gjentas de ovenfor nævnte, alfabetisk ordnet under hver sin branche, altsaa en fuldstændig branchefor ­ tegnelse for hele landet. Ønsker man f. eks. at utskrive adresser til samtlige mekaniske verk- steder, elektriske forretninger, sagbruk, mølle- bruk, trælastforretninger, hoteller, landhandlere, kolonialforretninger, sild- og fiskeforretninger eller hvilkensomhelst anden branche, saa findes de her samlet, hvorved man slipper at slaa op i boken under de forskjellige steder for hver enkelt. Norges Handeis-Kaiender er altsaa baade en export- og en adressebok for hele landet. Av det øvrige indhold fremhæves: Stedsregister, omfattende alle Norges byer, postanstalter, jernbanestationer og damp- skibsantøpssteder m. m., hvorfra henvises til de pagina, hvor de respektive steder er at finde i adresseavdelingen. Fremmede magters konsuler i Norge og de norske konsuler i utlandet. Norske forretningsdrivende i utlandet. Funktionærer ved landets vigtigste næringsgrene: fiskerierne, landbruks-, meieri, .skog- og bergvæsen, arbeidstilsynet o. fl. Forskjellige lands gavnlige og almennyttige selskaper. Landets forlikelseskommissærer og tiden for møternes avholdelse. Kart over hvert Fylke og hver By. t I) ' Paa grund av sin store utbredelse og benyttelse gjennem et længere tidsrum egner „Norges Handels-Kalender" sig fortrinlig for annoncering i Norge. Prisene er: Viside kr. 150. — , 1 / 2 side kr. 90. — , J / 4 side kr. 55. — , J / 8 side kr. 35. — -. Utgiver: S M BRYDE, Oslo.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker