kraks vejviser 1940 handelskalender

N oi ’ ge

IX - 4258

Udlandet

■MBEaOME

Oslo Adressebok 1940 62. årgang

Utkommer hvert år. Pris kr. 38.-

Fåes gjennem bokladene og ved direkte ordre.

Første avsnitt: Offentlige institusjoner. Annet avsnitt: Navneregister. Tredje avsnitt ^Gateregister. Fjerde avsnitt: Fagregister.

For forretningsforbindelser: København — Oslo er Oslo Adressebok ved sin utbredelse blandt de forskjellige forretningsgrener, offentlige institusjo ­ ner o. a. et utmerket annonsemiddel.

Pris på annonser: Vi side kr. 100. — , V2 side kr. 60. — V« side kr. 40. — , Vs side kr. 25. —

Forespørsler besvares pr. omgående.

A sOSLO ADRESSEBOK, Pilestredet 27, Oslo.

a

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker