kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

Norge (Hoteller og Restauranter) Krist iansand S. Ernst's Hotel ________________________ EVENBYE ’ S ERNST HOTEL KRISTIANSAND.S Konditori Kiihn, Markensgt. 12 A Naar De besøger Kristiansand, saa spørg efter Kuhirv konditori 5ORLANDETS MEST MODERNE KONDITORI Selv det mindste Barn kan vise Vej.

IX — 4254

Tonsberg. Grand Hotel f 1750

Hotel Bristol

HOTEL BRI STOL OSLO

GRAND HOTEL

ADM. DIREKTOR A.E.NØDSLE CENTRALBORD 1750 NYT MODERNE HOTEL

OSLOS NYESTE 1 KLASSES HOTEL. 1OO VÆRELSER med bad . Sandefjord. Hotel Atlantic HOTEL ATLANTIC SANDEFJORD TELEFON 3105 TELEGRAMADR. „ATLANTIC." Selskabslokaler. Café og Restaurant Telefon i alle Værelser, f/ere Værelser med Bad. féo/dt og varmf Vand. Herlig Have. Om Sommeren Musik. BYENS STØRSTE HOTEL Sarpsborg. Grand Hotell $ Centralbord 323 & 493

Incasso-og Oplysningsbureauer.

Bergen. Angells Bonnevie Bureau Vaagsalmennin- gen 3 Postboxl98, Telegramadr. ,,Bonan- geW ‘ . Etabi. 18bl. Kreditoplysninger og Incasso over hele Norge.\

IISTIANSANOS

Fra Lindesnes, den sydligste Spids,til Nordkap er Caféen og Konditoriet kendt som førsteklasses og kaldes med Rette

Kristiansund. Bondeheimen

Konservesfabrikker. Canning factories — Fabriqnes de conserves alimentaires — Konservesfabriken (Se tillige Hermetikfabr. ogJEksp.)

BONDEHEIMEN Kristiansund N. - Massastr. I Hyggelig og hjemlig godt Køkken. Centralvarme. Telef. 1852, 1374

Grimstad. Grimstad Konservesfabrik Grimstad Konservesf abrik Nic. Thomassen. Frugt- og Grønt ­ konserves Frugtvine.

Larvik. Hospits Heimen A/S $ 1707

---- * --------------------- ] £ige ved Jfaimen,. Klasses hyggeligt

hjemligt Hotel. Godt Idøkken. og koldt Vand

Grand

paa alle Værelserne. BAD, CENTRALVARME. BIL-PARKERING.

nye, moderne

Indehaver: Blomqvist & Ca.25

Værelser med varmt og koldt Vand Centr l arme. Store moderne Prdverum. Stor Bilpark. Rimelige Priser.

|BS| EfflIfflBætjjT og Telefon. — -«»!mrSS5« - ffl Bansil ron/ralv

Molde. Ho*el Nobel f 132

. ..

Mejerimaskiner. Mashinery, Dairy — Machines pjur laiteries — Molkereimaschinen Trondheim. Bergs Maskin A/S. - Telgr.: „Bergsmaskin “ .

Kristiansens Hotel $ 378,16 & 505

KRISTIANSENS HOTEL Byens ældste og største Hotel, hyggelig Spisesal og godt Køkken. Varmt og koldt Vand. Contralvarme.

Papfabrikker.,

HOTEL NOBEL MOLDE Nymonteref. lésKL 0! ogVinret.

Bergen. Sævareid Karton- &, Papfabrik A/S

Skien. Høyers Hotel $ 2078

Rejsebureauer.

Moss. P ark Hotell & Restaurant A/S ___________ Park Hotell & Restaurant % MOSS Byens nyeste Hotel.

Bergen. Winge & Co. ’ s Reisebureau A/S, Thv. Halvorsen A/S Stavanger. Bcrgesen Sigval. - Telegr. „Sigber*.

Stavanger. Victoria Hotel Trondheim. Hotell Bondeheimen

Sagførere. Solicitors & Barristers — Avocats — Rechtsanw<e (Se Advokater & Sagførere)

Sennep.

Oslo. G-rand Hotel Hotell Bondeheimen j) 31690

Moss. Norske Eddikbryggeri, Det, Akts, g) 1854 A/S Det norske Eddikbryggeri Fabrikerer den bekendte Idun Sennep Burgundertypen Idun Eddik de i rene Natureddike. I Telegramadresse Eddik.

Hotell Bondeheimen Rosenkrantzgt. 8 - OSLO - Centralb. 31690 Billige Priser. Ingen Drikkepenge. Centralt.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker