kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

IX — 4253

(Hoteller og^Bestauranter) Norge

Frugt- og Grøntsager en gros.

Blik- og Metalvarefabrikker.

HOLBERGSTUEN Holbergstuen

Tron db eim. Aspaas A A/S Kjøbmandsgate 31 Telegramadresse : „Halvard*.

F r edrikstad. Fredrikstad Blik- & Metalvarefabrik $ 1469 Telegramadresse „Emballage* 200 Liter, 116 Liter og 58 Liter.

Gulvtæpper. Carpets — Tapis do salon — Fussboden-Teppiche Halden. Haldens Bomuldsspinderi & Væveri

BALDENS BOMULDSSPINDERI & VÆVERI

ti oldens

Blikemballagefabrikker. f Tin Box Manufacturers — Fabr.d ’ emballage en tOle — Blechemballagefabriken Ha uge sun d. Haugcsund Blikemballagefabrik, Akts. Etabi. 19 lO.Telegradr.„Blikemballagen* Stavanger. Stavanger Bliktrykkeri og Maskinværksted Akts. _____________________________ A/S Stavanger Bliktrykkeri og Maskinværksted Stavanger Telegramadr.: Bliktrykkeriet Masseartikler i Blik dekoreret i fl. Farver. Skriv efter Katalog. ■ Dampskibsekspeditioner & Dampskibsselskaber. Steam Navigation Companies — Bureaux ot Compag- nies des bateaux i vapour — Dampfschifffahrt« Gesellsch. Aalesund: Møre Fylkes Ruteselskap Telegramadresse : „Møre “ . Bergen. Halvorsen Thv., Akts. Kristiansand S. Kristiansands Dampskibsseiskap A/S. Se Annoncen Side 4249. Kristiansund N. * Møre Fylkes Ruteselskap Afdelingskontor Telegramadresse: „Møre". Larvik: Larvik-Fredrikshavnfcrjen A/S Se Annoncen Side 4248. M olde. Ibsen & Co. Dampskibsekspedition & Spedition. Tlgradr.: „Bergenske-Nordenfjeldske*. Møre Fylkes Ruteselskap Hovedkontor i Moldo Afdelingskontor i Aalosund og Kristiansund. Telegramadresse : ,,More “ Lokalruter-Kystruter og specielle Turistruter I Møre og Romdals Fylke. - NB. Daglig Rute Aale- sund-Molde-Aandalsnes og Kristiansund-Gjem- nes og omvendt 3 Gange om Ugen Kristiansund- Trondheim. Stavanger. Bergesen Sigval - Teleqr.: ,,Sigber l( Middelthon ’ s C Dampskibsekspedition A/S Trondheim. Det Nordenf icldske Dampskibsselskab Se Annoncen Side 4248.

Waar De besøger bergen, maa De ikke glemme, at i slolbergstuen spiser De godtog billigt. Vel tempererede Vine og et udmærket Køkken og behagelig Detjening.

"Holden-

Hotel Bristol Hotel Rosenkrantz ______________________ Hotel Rosenkrantz Bergen Norge

moderne, komfortabelt og sanitært udstyret.

Hermetik, Fabr. og Eksp. Preserves, Manufrs. and Exp. — Conserves, Fabr. et

Rimelige Priser.

Exp. — Konserven, Fabr. ond Exp. (Se tillige Konservesfabrikker)

Smeby Hotel Strand gaten 107

Fredrikstad. Frederikstad Preserving Co. f) 1255 Specialiteter: Rejer Makrel i Tomat Ansjoser BrislingSardiner i Gaffelbidder Olie og Tomat Appetitsild _________ Telegramadr. „Preserving 1 * _________ Grundvig & Engelsviken Packing Co. A/S

SMEBY HOTEL

BILLIGE PRISER LIGE VED HAVNEN

Telegramadr. : „Ansjos*. Ingvald Jensen Canning Ltd. Telegramadr. „Activ*. Kragerø. Flekke Olav ® 425 Moss. Thorne Chr. Aug. A/S S ”

Eger sund. Grand Hotel $361 - Centr. Beliggenhed. Centralvarme, varmt og koldt Vand. Indehaver Frk. Skjæveland. Fredrikstad. Schultz Hotel Schultz Hotel Byens ældste og største Hotel Ny Indehaver Kai Engelbrecht

A

Victoria Hotel

fe, VICTORIA HOTEL liW R estaurant 1 BYENS NYESTE OG MEST MODERNE HOTEL.

Hoteller og Restauranter.

Arendal. Hotel Bondeheimef« j) 1564 1ste Kl. hyggeligt og hjemligt Hotel. Bergen. De Forenede Hoteller _____

Holmenkollen. Holmenkollens Turisthotel A/S Sé Annoncen Side 4250.

Hotel NORGE og Grand Hotel Terminus

Kragerø. Victoria Hotel

VICTORIA HOTEL Byens største og bedste Hotel Centralvarme, varmt og koldt Vand. 1ste Klasses Spisesal.

Fiskeriartikler og -redskaber.

Aalesund Spilkevigs Snore-, Not- & Garnfabrik A/S Se Annoncen Side 4257.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker