kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

Norge (Aviser)

IX — 4252

Moss. Moss og Oplands Bank, A/S. Telegramadr.: Oplandsbanken. 0 si o. Bergens Privatbank Kirkegaten 23 Bøndernes Bank, Øvre Slotsgate 23 Christiania Bank og Kreditkasse Torvet 7 Norges Bank Bank pi. 4 NORSKE CREDITBANK, DEN Telegramadresse : “ Creditbank* Porsgrund. Porsgrund Sparebank Alle almindelige Bankforretninger. Sandefj ord. Privatbanken i Sandefjord A/S Oprettet 1928 Telegradr. „Privatbank" . Skien. Bøndernes Bank A/S. Skiensfjordens nye Kreditbank A/S Stavange r. Bøndernes Bank Trondhei m. Bøndernes Bank A/S. F orretningsbanken A/S _________ Vs FORRETNINGSBANKEN TRONDHEIM Aktiekapital og Reservefond : Kr. 4,500,000. Trondhjems Haandverk- og Industribank, Lilletorvet Telegramadr.: „Industribank. u Tønsberg. Tønsbergs Sparebank I I l('\blH ’ ( 5 SPAREBANK. OPR.ETTET 1047. Sorvaltningskapital ca.583Tnilioner7

Stavangeren, Hande lens Hus

Drammen. Drammens Handelsbank]A/S

STAVANGEREN Handelens Hus Telegramadresse : „Stavangeren* Hejres Organ for Vestlandet.

DRAM MENS IANDELSBANK Vs DRAMMEN TELEGR. ADR. » HANDELSBANK« EGEN KAPITAL Kr. 2350 OOO incasso OG ALLE ALMINDELIGE |[ BANKFORRETNINGER jgl |

h

Trondheim. Adresseavisen A/S

----- GRUNDLAGT 1767 ----- TRONDHEIMS OG DET NORDENFJELDSKE NORGES MEST UDBREDTE AVIS. Arbeider-Avisen

Hvori optaget Trondolag Social Domokrat og Folkots Rett. >kiderJI»iscu —

Drammens og Oplands nye Privatbank, Akts. Aktiekapital Kr. 4.500.000. Farsur|l.?7^ 1 OPLAND BANK A /s OPRETTET 1932 Farsund og Opland? Bank A/S FARSUND OG

DET 5TORSTE OG LEDENDE ARBEIDERBLAD I DET NORDENF1ELDSKE NORGE.

Ton sberg. Tønsbergs Blad j} 1616 - 1614

flørøbergg flab. ER VESTFOLD FYLKES STØRSTE OG MEST LÆSTE AVIS.

B _______ UDFØRER ALLE SÆDVANLIGE BANKFORRETNINGER

AKTIEKAPITAL OG FONDS J KR. 450,000,00 TELEFONER 27 OG 109 TELEGRAMAOR. AKTIEBANK.

Vestfold Arbejderblad

ÅCCA

13 tyestfolb S&beiberblab

Fredrikstad. Fredriksstad Kreditbank,Akts. - Telegram- adr.: „Kreditbank". $ Centralbord 1274. Aktiekap. og Fonds Kr. 1,460,000. Fredriksstad & Omegns Bank, Akts. Telegramadresse : „Fredrikstadbank* . Aktiekapital og Fonds Kr. 2.194.000. G'rim stad. Grimstad Privatbank A/S Oprettet 1926. Haugesund . Bergens Privatbank Strandgate 163 Kragerø. Krag^ø nye Sparebank _______________ Kragerø nye Sparebank Incasso paa Kragerø og Opland.

TØNSBERQ AFDELINGSKONTOR: HOLMESTRAND

»iÉnr^ ------------------- ~ ------- 1 ------ ~ Organ for det norske Arbejderparti, g Fylkets næststørste Dagblad. Notarial« bekraaftet Oplagsskema sendes paa = Forlangende. ETABLERET 1909 §

Banker. Banke — Banques — Banken

Aalesund. Aalesund og Møre Privatbank, Akts. Aalesund og More Privatbank, Akts. * Telegramadresse „Privatbank".

Kristiansand S. Christianssands Sparebank Kreditbanken for Sørlandet A/S

Arendal. AgderBank A/S

Kristiansund. Kristiansund Sparebank

AGDERBANK A i ARENDAL OPRETTET 1922. INCASSO SAMT ALLE ALMINDELIGE BANKFORRETNINGER.

Larvik. Brunlanes Sparebank, Torvet

BRUNLANES SPAREBANK GRUNDL. 1911 INCASSO OG ALLE ALMINDELIGE BANKFORRETNINGER

Bergen. Bergens Privatbank Torvet Vestlandsbanken

Larviks Sparebank

O\VESTIANDSBANKEN BERGEN TELEGRAMAOR. .VESTLANDSBANKEN?

LARVIKS SPAREBANK OPRETTET LARVIK 1838 TELEGRAMADR.„SPAREBANK" M o 1 d e. s Romsdals Fellesbank A/S.

-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker