kraks vejviser 1940 handelskalender

Støi ’ rc Virksomheder, ejede eller ledede af Danske IX — 4234

Udlandet

C. Større Virksomheder i Udlandet, der væsentlig ejes eller ledes af Danske (uden Hensyn til nuværende Statsborgerforhold).

Danzlg.

Herman H C, Provision Import, St. James ’ Street Hull Fruit Export Co., Frugt Im- & Eksport, 9 Humber Street Johnson Andrew, Knudtzon Ltd., Fiskeimport, St. Andrews Dock Kirkebye AW, Ltd., Frugt- Im - & Eksport, 14 — 15 Humber Street Nielsen K A, Ltd. Tømmer-Import og Fabrikation af „Laths “ , Baltic Yard, Queens Dock Side Ohlsen A Søborg, Bestyrer Be- fragtning8-Dpt. Robt. Rix & Sons, Skibsredere og Mæglere. Olsen William, Ltd., Artikler for Støberier og Jernværker, Cogan Street Ørnbo K G, Skibsmægler, Stevedor, Exchange Bldgs., Bowlalley Lane Leeds: Kiaer H & Co., Ltd., Klæde en gros, 43 Park Street Larsen Niels, and Son Ltd., Gym ­ nastic Apparatus Manufacturers, Richmond Street Works, East Street Leightons Limited, 32 Park Lane. Mirfield Mill Company, Ltd., 32 Park Tiiiiic Wilkinson C A & Co., New York Street Wilson, Møller & Co., Levneds ­ middelimportører, Assembly Street & Crown Street Leith, Edinburgh 6: Bostrom Robert, islandsk Køb ­ mand, 38 Constitution Street Breyen C A & Co., Eksport & Import, Depot for Carlsberg Bryg ­ gerierne, 3 John ’ s Place Martindale H 0 & Son, Artikler til Støberier 19 Quality Lane Rasmussen Chr., islandsk & færøsk Købmand, 54 Bernard Street Schacke Erik,Æg- Flæsk- og Smør- Importør, 60A Constitution Street Liverpool: Johansen N & Dahl, Skibsmæg ­ ler & Speditionsforr., Dock Board Buildings Lowe Wm. & Sons (Grain) Limited, Korn & Foderstoffer, National Bank Buildings, 24 FenwickStreet London: . Albeck Paul, Wholesale Provi ­ sion Merchant, 23 St. Johns Square, E. C. 1. Alexandra Separator Co y The, Ltd. Titan Separators, 25 ’ Pancras Road, Kings Cross, N. W. 1 Alliance Trading Co. (1936) Ltd., Medlemmer af Direktion og Besty ­ relse: Knud S Sthyr og Herman Sthyr,Eksport & Import, Marmor & Granit, 7-8 Railway Approach, London Bridge S. E. 1 Anohor Trading Corporation, Ltd., 109 Kingsway, W. C. 2. Andersen, Meyer & Co. Ltd., Crown House, Aldwych, W. C. 2 Arup & Arup, Ltd., Ingeniører og Entreprenører, Colquhoun House, Broadwick Street, W. 1 Bencard C L (1934) Ltd., Ender- sloigh Gardens, N. W. 4 Berendsen S Ltd., 10 Philpot Lane E. C. 3. Bierrum & Partners, Ltd., Direk ­ tører: Ingeniørerne II A Bier ­ rum & H Ingerslev, 92 Victoria Street, Westminster, S. W. 1. British Ratin Comp., Ltd., 109 Kingsway, W. C. 2. Building & Insulating Material Co., The, Ltd., Horseferry House, S. W. 1.

EUROPA Belgien. Anvers (Antwerpen):

Bunge & Co., Korn og Foder ­ stoffer, Bunge House, St. Mary Axe, E. C. 3. Café Anglais, M Poulsen, 20 Lei ­ cester Square, W. C. 2. Carlsberg Distributors Ltd., Carls ­ berg House, 49 Belvedere Road, S. E. 1 Christensen & Co., Skibsmæglere, 10 London Street, E.C. 3 Christiani & Nielsen, Ltd. Inge ­ niør- & Entreprenørfirma, Rom ­ ney House, Marsham Street, Westminster, S. W. 1. Churchill V L & Co. Ltd. 27, Wal ­ nut Tree Walk, Kennington, S. E. 41 Cozy Stove Co. Ltd., The, 43, Berners Street, W, 1; Direktør: S Fiedler. Danish Bacon Company Ltd., Hovedkontor 9 — 13 Cowcross Street, West Smithfield, E. C. 1 Danish Baker, The, Konditori, 17 Duke Street, W. 1 Danish Condensed Milk Factories (London) Ltd., 115, Moorgate, E. C. 2 Danish Gas Company (London Agency), 34 Victoria Street, S. W. 1 Danish Tourist Bureau, The, Ltd., 31 Haymarket, S. W. 1 Danish Trade Office, The, se Sido 4231 nederst Delcomyn Fr. & A Ltd., General Merchants, Provision Merchants, 38 King William Street, E. C. 4 Ernst A, 118 Langford Court, Abbey Road, N. W. 8 Faber J V & Co., Ltd., Import af Smør og Æg, 7/8 Railway Approach FisherS F & Co., Æg-Import & en gros, 260-266 Balham High. Road, S. W. 17 Garvin L & Co., Ltd., Merchants, 96, 98 Leadenbflll Street, E. C. 3. & Garvin House, Twickenham Road Isleworth nr. London Gillanders James Ltd., Smorim- port, Direktør Herman Sthyr, 7/8 Railway Approach, S. E. 1 Graucob F Ltd., Import af Auto ­ mater, 70/74 City Road, E. C. 1. Gravity Feed Sliding Machine Co , Ltd., 50 Little Britain, E. C. 1 Direktør Niels F Eolch Great Northern Telegraph Co., Ltd. The 5 & 7 St. Helens Place, E.C. 3 Hansen ’ s Chr. Laboratory, Ltd., Astor House, Aldwych, W. C. 2, Fabrik i Reading, Berks Hartmann Gunnar, Shell-Mex House, Strand, W.C. 2 Holst & Co., Ltd., Ingeniørfirma, 1 Victoria Street, S. W. 1 Humphreys & Glasgow Ltd., Vand- gasanlæg, Humglas House, Carl ­ isle Place, S. W. 1 Jensen Georg (Silversmith ’ s) Ltd. 15 b New Bond Street, W. 1 Jorgensen Robert, Press & Publi ­ city Service, 24 Haymarket S. W. 1 Kier J L & Co. Ltd., Directors: Olaf Kiær og RII Quinton, Inge ­ niør- og Entreprenørforr., Ailing- ton House, 142 Victoria Street, S. W. 1 Kopp Axel L, 169, Regent Street, W. 1 Kraunsoe & Kraunsoe, Ltd., Im ­ port af Smør, Æg, kondens. Mælk og Fløde samt Konserves Ladefoged L Nielsen & Co. Ltd., Import af danske Landbrugspro ­ dukter, 15 Tooley Street, S. E. 1

Danzig: Als Rudolph G. m. b. H., Kul ­ eksport, Skibsmæglere, Stadt- graben 18 Grau E Kaptajn, Sø-Assurance- Ekspert, Winterplatz 14 Johansen Eigil, Importforr., Holzmarkt 7 Muller A W, G.m.b.H., Vandværks- og Varmeanlæg, 37-38 Lastadie Thorbjørnsen Carl O, Stadtgraben 10 United Baltic Corporation, Direk ­ tør P Gjersing England. (Storbritannien og Irland) Birmingham : Broberg Soph., Import af Æg, Smør, Margarine og Bacon, 16 Castle Street Hermansen Ingeniør A, Kontor for England, 66L3 Corporation Street Hockley Components Ltd., The, 7 St. Georges Place. Schlie W, Maskinfabrikant, 7 St. Georges Place Teisen Th., Furnace Engineer, Eckersall Road, Kings Norton Bly th: Breyen, Richardson & Co., Skibs ­ mæglere, Quayside. Bradford: Harr & Thomson Ltd., Wool, Tops, Noils, Waste & Shoddies, 36 & 38 Vicar Lane Wool Trading Co. Ltd., Wool Merchants, P. 0. Box No. 359, Vincent Street Bristol: Porcus Vitamin Fodder Co. Ltd., Pill near Bristol, Direktør: Povl Frederiksen Cardiff: Kristensen & Due Colchester: Greenosan Ltd. Dublin: Asbestos Cement Limited, 35 Westmoreland Street; adm. Di ­ rektør: Harald Østerberg, Wal- /ford, Shrewsbury Rd.; Fabrik i Athy, Co. Kildare Cement Limited, 35 Westmore ­ land Street; adm. Direktor: Ha ­ rald Østerberg, Walford, Shrews ­ bury Rd.; Fabriksdirektor: In ­ geniør cand polyt.Bernliard Olsen, Newton Park Avenue, Stillorgan, Co. Dublin; Fabrikker i Drogh ­ eda og Limerick Edinburgh (se tillige u. Leith): Moller A T & Co., Export & Im­ port, 5 Carlton Terrace The Roofing & Building Supply Co., Chr. Ettrup, 60 George Street Eritli (Kent): Erith Oil Works, Direktør E Skiold Glasgow: Claudi Ove & Son, Eksport & Import 40 St. Enoch Square Kraunsoe & Thomsen, Import af iSmør, Æg, kondens. Mælk, og Konserves, 164 Howard Street Mehren E von & Co., Skibsmæg ­ lere, Kuleksportører, 50 Wel ­ lington Street Pedersen H P, Eksport & Import, 164 Howard Street Reimann A, Produce Broker, 7 Shuttle Street Thorlund J P, Importforr., 164 Howard Street Hull:

Association des abattoirs coopé- ratifs de Danemark (De samvir ­ kende danske Andels-Svineslag ­ terier), 7 Rue de la Bourse. Agence Maritime Belgo-Danoise, S. A. Dampskibs-Agentur, Skibs ­ mægler- & Speditionsforretning, Direktør Aage Johansen, 1 Place de Meir Dansk Forhyringskontor, Den dan ­ ske Stats Forhyringskontor (sor ­ terer under Generalkonsulatet), Canal des Brasseurs 36, Bestyrer Hj. Jacobsen Eriksen Aa. Ingemann, Repræsen ­ tant for Landbrugsministeriets Kød- og Kvæg-Eksportudvalg, 18 Bue Killiaen. Knudsen A, succr. de O C Gyl- storff & Co., Skibsforsyning, 47 Canal des Brasseurs Møller FW, Agent for A/S Tu- borgsBryggerier,44 Buedu Brésil Tybjerg & Co., Skibsproviante ­ ringshandler, i Depot for Carls ­ berg Bryggerierne, 19 Bue de l ’ Etalage. Welsh Anthracite Company S. A., Place Vorte 42 Bruxelles (Bryssel): Argenterie d ’ Art de Georg Jen ­ sen, 128 rue Boyale. Danske Mejeriforeningers Fælles ­ organisation, De, Propagandabu ­ tik for dansk Smør i Pakker samt Ost, Bue Gretry 4. Fours Teisen, Direktør: Ingeniør cand. polyt. H Dam Mikkelsen, 167 Avenue de Mai Fredericksen Erik, Fa. Les Crus- tacés, Fisk, Hummer og Østers, Import & Eksport, 3 & 3a Quai au Bois å Briller. Fulbius Poul, Ingeniør, 16 Bue des Glands. Haagen Hans, Pharmaceutiske Pro ­ dukter, 30 Bue du Gouvernement Provisoire Hassing E, Entreprise d ’ Exter ­ mination de rats et sourisparle systéme Batin, 21, Bue des Francs Heckscher Kay, Salmon broker. Eksport & Import af fersk, fros ­ sen, salt og røget Fisk, 11 Boule ­ vard Baudouin HesseldalH, Kreaturhandler, 23 q. Commerce Lillelund & Cie., Fløde- og Mar ­ garinefabrik, Fiskekonserves m. m., 18 Place ALemmens Maison Vendsyssel, S. C. Lakse- røgeri, Fisk en gros, Carlsberg Depot, 21 Bue du Peuplier Mølgaard Otto, Fabrik for Børster til industrielt Brug („Etom u ), 59 Avenue de l ’ Hippodrome Nilfisk, Salgskontor for Belgien, 160 Bue Royale G and (Gent): Hartmann J P, Konsul, Eksport ­ gartneri, Mont St. Amand Poulsen Hans, Skibsreder, Di ­ rektør for Firmaet V & L De Baerdemaecker 25-33 Rue Fiévé Namur: Heckscher Jan, Frø og Sædekorn, Landbrugsmaskiner m. m., 95 Rue des Brasseurs Ostende: Hotel Providence Regina, Indeh. Christian Hansen Zeebrugge: Fredericksen Erik, Fa, Les Cru- stacés, Hnmmerpark, Mole

Anglo-Continental Agency, Eks ­ port & Import-Forretning, Spe- ' dition, Cogan Street

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker