kraks vejviser 1940 handelskalender

A. Danmarks Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet. Postforsendelser til Gesandtskaber og Konsulater paa oversøiske Pladser bør adresseres til: Legation Royale de Danemark å ............ eller til: Royal Danish Legation at ............ Consulat général Royal de Danemark å ............ Royal Danish Consulate general at ................ Consulat Royal de Danemark å ............ Royal Danish Consulate at ............ Vice Consulat Royal de Danemark å ............ Royal Danish Vice Consulate at . ; . . . I Gesandtskaber.

Siam (Thailand). Se Kina.

Latvija (Letland). Strelnieku ielå 1, Riga. Se tillige Finland. Legationsraad P O Treschow, R. DM., Chargé d ’ affaires a. i. Vicekonsul Aage Ilalk, Kancellist. Lithauen. 37 Vytauto Prospektas, Kaunas (Kovno). Se tillige Finland. Legationsraad C G Worsaae, R., Chargé d ’ affaires a. i. Luxembourg. Se Belgien. Mexico. 5 Calle Liverpool, Mexico D. F. ..................... overordentlig Ge ­ sandt og befuldm. Minister. Til ­ lige akkrediteret i Bogota, Ca ­ racas, Guatemala, Ilabana, Pana ­ ma, San José og San Salvador. Legationsraad E Blecliingberg, R., Chargé d ’ affaires a. i. K C Jørgensen,Legationssekretær. Oscar L FAO ’ Neill Oxholm, R.DM., overordentlig Gesandtog befuldm. Minister. E Torp-Pedersen, R., Legations ­ sekretær. Vilh. Finsen, R., Attaché (for is ­ landske Sager). Vicekonsul K Grum, Kancellist. Panama. Se Mexico. Polen. 3 Krolevvska, Warszawa. P Schou, K. DM., overordentlig Ge ­ sandt og befuldm. Minister. FII Henningsen, Legationssekre ­ tær. Portugal. 20 Alea Modrogan, Bukarest III. E A M Biering, K. DM., over ­ ordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Tillige akkrediteret i Beograd og Sofia. Rusland. Se Unionen af do socialistiske Sovjetrepubliker. El Salvador. Se Mexico. Schweiz. Legationsraad II Wichfeld, R. DM., Legationssekretær, Chargé d ’ affa ­ ires a. i. Nederlandene. 74 Bezuidenliout, Haag. K A Monrad-Hansen, K. DM., over ­ ordentlig Gesandt ogbefuldm. Mi ­ nister.Tillige akkrediteret i Bern. Norge. Olav Kyrresgate 7, Oslo. Se Spanien. Rumænien. Luisenstrasse 38, Bern. Se tillige Nederlandene.

Amerikas Forenede Stater. 2343 Massachusetts Avenue, Washington D. C., U. S. A. H Kauffmann,K.DM., overordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Legationsraad J W H Eickhoff. R., Legationssekretær. Klemens Jonsson, Attache. Argentina. 615 Avenida R S Pena, Buenos AireB. Fin Lund, R. DM., overordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Tillige akkrediteret i Montevido og Santiago. T Wessel, hon. Legationssekre ­ tær (bor i Santiago, Chile). Belgien. 56 Rue Belliard, Bruxelles. Kmh. O Krag, SK. DM., overor ­ denti. Gesandt og befuldm. Mi ­ nister. Tillige akkrediteret i Lux ­ embourg. Brasilien. 67 Rua Almirante Tamandaré, Rio de Janeiro. O F Sehested, R. DM., overordent ­ lig Gesandt og befuldm. Mini ­ ster. Det britiske Rige. 29 Pont Street, London, S. W. 1. Greve E Reventlow, K. DM. over ­ ordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Legationsraad Gustav Rasmussen, R. DM., Legationssekr. Grev Eggert Knuth, Legationssekr. Petur BenediktBson, Legationssekr. Generalkonsul Legationsraad Chr. Rottboll, K. DM., HandelBraad- giver. C E Aagaard, R., Presseattaché. Soren Sørensen,Landbrugsatta.ché. Bulgarien. Se Rumænien. Chile. 1185 Calle Augustinas, Casilla 13180, Santiago. Se tillige Argentina. T Wessel, hon. Legationssekretær, Chargé d ’ affaires a. i. 1 Colombia. Se Mexico. Costa Rica. Se Mexico. Cuba. Sø Mexico. Estonia (Estland). 7-8 Vabaduseplats, Tallinn. Se tillige Finland. ■ Legationsraad Johan Oluf, R., Chargé d ’ affaires a. i. Finland.

* Minister. Tillige akkrediteret i Kovno, Tallinn (Reval) og Riga. Holger Becli, R., Legationssekr. Folkenes Forbund. 6 Route de Pregny,. Généve. Gesandt Wm. Borberg, K. DM., Danmarks faste Delegerede. Frankrig. 77 Avenue Marceau, Paris XVI. Kmh. II A Bernhoft, SK. DM. FM., overordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Legationsraad Henrik Seedorff, R., Legationssekretær. John Knox, Legationssekretær. H Wamberg, R.DM., Presseattaché. Grækenland. Se Tyrkiet. Guatemala. Se Mexico Irak. Se Iran. Iran. Rue Khagani, Teheran. Kmjkr. A E C C Fensmark,R.,Chargé d ’ affaires. Tillige akkrediteret i Bagdad. F le Sage de Fontenay, K. DM., overordentlig G esandt og befuldm. Minister, Danmarks Repræsen ­ tant i Island. Legationsraad C A C Brun, R., Legationssekretær. Italien. 14 Via Ventiquattro Maggio, Rom. OttoWad8ted, K.DM., overordentlig Gesandt ogbefuldm. Minister. Til ­ lige akkrediteret i Budapest. LegationsraadT Bull,R. DM.,Lega ­ tionssekretær. Japan. 15 Kudan - 4 chome.Kojimachi-ku. Tokyo. Lars Tillitse, R., overordentlig Ge ­ sandt og befuldm. Minister. < Jugoslavien. 87 Kneginje Perside Ulica, / Beograd VIII (Belgrad). Se tillige Rumænien. J P Mimer, Legationssekretær, Chargé d ’ affaires a. i. Kina. 26 The Bund, Shanghai. .... , overordentlig Gesandt og befuldm.Minister.Tillige akkredi ­ teret i Bangkok. Generalkonsul Poul Scheel, R. DM., Legationsraad, Konsul i Shang ­ hai og Konsuldommer for Kina. Vicekonsul A Bogh Andersen, At ­ taché. Island. Reykjavik.

Sovjetrepublikkernes Uniou. Se Unionen af de socialistisko Sovjetrepubliker. Spanien. 34 Calle de Fortuny, Madrid. F C B Boeck, K.DM.,overordentlig Gesandt og befuldm* Minister Tillige akkrediteret i Lissabon. E L Korsgaard, Legationssekr. ITelgi P Briem, Attaché (for is ­ landske Sager). Sverige. Valhallavagen 70, Stockholm. Kmh. J C W Kruse, K. DM., over ­ ordenti. Gesandt og befuldm. Mi ­ nister. Legationsraad H H Schréder, R. DM., Legationssekretær. Folmer Hansen, R., Handelsatta ­ ché (hori.). Thailand (Siam). Asgi Ayrandji Kavaklidere, Ankara. S P Duurloo, R., overordentlig Ge ­ sandt og befuldm. Minister. Tillige akkrediteret i Athen. Paul Friis, R. Legationssekretær (bor i Istanbul (Konstantinopel): Ayazpacha, Saray Avkasi 30,Boite Postale 201 Pera). Tyskland. 48 Tiergartenstrasse, Berlin, W. 35. Kmh. H Zahle, SK. DM. FM., overor ­ dentlig Gesandt og befuldm. Mi ­ nister. Legationsraad Steensen-Leth, R. Legationssekretær. J C Jorgensen, lægationssekretær. Per Faber, R., Presseattaché. A P Jacobsen, K. DM., Landbrugs ­ attaché. R Collstrop, R., Attaché (hon.). Helgi P Briem, Attaché (for is ­ landske Sager). Ungarn. Sé Italien. Unionen af de socialistiske Sovjetrepubliker. 23Staro-Konjuschenny,Moskva2. L B Bolt-Jørgensen K. DM., over ­ ordentlig Gesandt og befuldmæg ­ tiget Minister. H Lange, R., Industriraadgiver. Vicekonsul E M Petersen, Kan ­ cellist. S H B Findstrup, Kancellist. Uruguay. Se Argentina. Venezuela. Se Mexico. Ægypten. 21 Avenue Fouad El Awal, Imm. ,,La Genevoise 11 , Cairo. ’ N P Arnstedt, K. DM., overordent ­ lig Gesandt og befuldm. Minister. Vicekonsul Jul. Quedens, Kancellist. Se Kina Tyrkiet.

3 Boulevardgatan, Helsingfors. Kmh. F E II A Lerche, K.DM., overordentlig Gesandt ogbefuldm.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker