kraks vejviser 1940 handelskalender

2. Bind indeholder:

Vejviserens

Afdeling IX

Afd. V : Real-Register — VI: Firma- og Aktie ­ selskabs-Register — VII: Fag-Register

1. Bind indeholder:

Afd. I: Kort og Planer — II: Gade og Hus-Register — Ill: Person-Register — IV: Provins-Register

- VIII: Island - IX: Udlandet

Export Directory of Denmark

UDLANDET A. Danmarks Gesandtskaber og Konsulater i Udlandet. B. Danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet. De vigtigste danske og skandinaviske Organisationer. C. Større Virksomheder i Udlandet. der væsentlig ejes eller ledes af Danske (uden Hensyn til disses nuværende Statsborgerforhold).

D. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark. Branche- og Varefortegnelser, med Kort over Norge, Sverige og Finland.

Paa næste Side findes en alfabetisk Fortegnelse over de europæiske Stater med Oplysning om Statsform, Areal og Folketal samt Hovedstadens Navn og Indbyggertal.

\ Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark, se for Kobenhavns Vedkommende Afd. V, Real-Register i delle Bind saml for Kobslæderncs Vedk. Afd. IV Provins-Register i 1. Bind.

/

II 115

II 116

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker