kraks vejviser 1940 handelskalender

VIRKSOMHEDER I NORGE ■ SVERIGE ■ FINLAND OG NOGLE ANDRE LANDE

f. Eks. Advokater & Sagførere Skibsmæglere - Speditører ■

Inkassationsbureauer Aviser - Banker -

Hoteller samt Specialvirksomheder af forskellig Art inter ­ esserede i Forbindelse med Virksomheder og Private i DANMARK og ISLAND findes i Afsnit IX UDLANDET

&

i

/

4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker