kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4208

Island-Fag-Register

Skræddere

Sparisjodur Keflavikur Keflavik Gullbringu- sjFsla Sparisjodur Kiununga Ljdsavatnshreppiir pingeyjarsysla Sparisjodur Kirkjubols- og Fellshreppa Strandasysla Sparisjodur Myrasyslu BorgarnesMyrasysla SparisjddurNesjahreppsNesjahrepp urSk p- tafeilssygla Sparisjodur Nordfjardar Neskaupstadur Nes Sparisjodur Nordur- pingeyinga Keldunes- hreppnr pingeyjarsysla Sparisjodur Olafsfjardar, Glafsfjordur Eyja ­ fjardarsysla Sparisjodur Olalsvidur Glafsvik Snæfellsnes- sysla " Sparisjodur Onnundarfjardar Flateyri Isa- fjardarsysla Sparisjodur Rangårvallasyslu Rangårvalla- sysla Sparisjodur Raudasandshrepps Raudasands- hreppur Bardastrandasysla Sparisjodur Reykholahrepps Reykholahrep- pur Bardastrandasysla Sparisfjodur Reykjavikur og Nagrennis Reykjavik Sparisjodur Saudarkroks Saudårkrokur Ska ­ gafjardarsysla Sparisjodur Siglufjardar Siglufjordur Sparisjodur Skeidahrepps Skeidahreppur Arnessysla Sparisjodur Skriduhrepps Skriduhreppur Eyjafjardarsysla Sparisjodur Stykkisholms Stykkisholmur Snæfellsnessysla Sparisjodur SugfirdingaSudureyri tsafjardar- sysla ’ Sparisjodur Svalbardsstrandar Svalbaids- strond pingeyjarsysla Sparisjodur Svarfdæla Dalvik Eyjafjardar ­ sysla SparisjodurVestur-Hunavatnssyslu Hvamm- stangi Hunavatnssysla Sparisjodur Vestur-Isafjardarsyslu pingeyri isafjardarsysla Sparisjodur Vestur-Skaptafellssyslu Vik i Myrdal Skaptafellssysla SparisjodurVerzlunarfelags Steingrimsfjar- dar Holmavik Strandasysla SpaiisjodurØxnadalshreppsØxnada ’ shreppur Eyjafjardarsysla

Gudbrandsson Vigfus & Co. Austurstræti 10 Reykjavik _____________ ________ Vigfus Gudbrandsson & Co. Austurstræti 10 Postbox No. 391 Telegramadresse: Vigfusco Reykjavik. Gudmundsson Gudm. Vesturgata 5 Reykjavik Gudmundsson porste ; nn Isafjordur •Jonsson Kristina Laugaveg 10 Reykjavik Jonsson Stefan Akureyri Kristjånsson Valgeir Austurstræti 1£ Rey ­ kjavik I ’ ålsson Sæmundur Akureyri Rydelsborg O Laufasveg 25 Reykjavik San mastofa Seydisfjardar Seydisfjordur Schram V Frakkastig 16 Reykjavik Sigurdsson Gudm. Vesturgotu 12 Reykjavik Sigurdsson Jon VestmaDnaeyjar Sæmundsen Gunnar Nes Slagterier. Shipping Butchers — Abattoirs — SchlachthOfo — Matadoros Sam vinnufjelag F1 jotamanna Haganesvik Skagafjardarsysla Slåturfélag Sudurlands Direktør Helgi Bergs Lindargata Reykjavik SLÅTURFÉLAG SUDURLÅHDS 194.

196. Smørhandlere. Batter — Beurre — Butter — Negociantes de manteca de vaca. Schepler Carl Reykjavik t

197. Snedkere. Joiners — Monuisiers — Tischler — Ebanistas. Arnoddsson Thorbjorn Sey disf jordur Bjdrnsson Sigurdur Seydisfjordur Bodvarsson Jon Seydisfjordur Einarsson Einar Nylendugotu 18 Reykjavik Einarsson Gudmundur Hafnarfjordur Einarsson Halldor Nes Eiriksson Bergur Nes Eiriksson Gudmundur Brædraborgarstigurll Reykjavik Eliasson Eirikur Nes Gislason Sig. Akranes Borgarfjardarsysla Isleifsson Magnus Vestmannaey jar Jakobsson Frimann Akureyri Johannsson Steinspor Akureyri Kristjånsson Albert Isaf jordur Kristjånsson David Hafnarfjordur Kristjånsson Einar B Freyjugotu 37 Reykjavik Magnusson Magnus Holmavik Strandasysla Oddsson Jon Saudårkrokur Skagarfjardar- sjFsla Sigurdsson Loftur Laufåsveg2 Reykjavik Stefånsson Gunnar Laugaveg 60 Reykjavik Thorsteinsson Fridrik Skolav6rdustigl2 Reykjavik Vigfusson Gudm. Hverfisgotu 101 Reykjavik porsteinsson Jon Laugaveg 48 Reykjavik Sparekasser. Savings Banks — Caisses d ’ épargne — Sparkassen — Cajas de aliorro. Eyrasparisjodur Patreksfjordur Bardastranda ­ sysla Sparisjodur Akureyrar Akuieyri SparisjodurArnarneshrepps Arnarneshreppur Eyjafjårdarsysla Sparisjodur Arnfirdinga Bildudalur Barda ­ strandasysla Sparisjodur Arskdgshrepps Arskogshreppur Eyjafjardarsysla Sparisjodur BolungavikurBolungavikisafjar- darsysla Sparisjodur BorgarfjardarsyJti Akranes Bor ­ garfjardarsysla Sparisjodur Dalasyslu Dalasysla Sparisjodur Fåskrudsfjardar Fåskrudsfjordur Mula sysla Sparisjodur Flateyjar Flatey Breidi fjordur Bardastrandasysla Sparisjodur Flateyjarhrepps Flateyjarhrep- pur pingeyjarsysla Sparisjddur Flotamanna Hofshreppur Skaga ­ fjardarsysla Sparisjodur Geiradalshrepps Geiradalshrep- pur Bardastrandasysla Sparisjodur Glæsibæjarhrepps Glæsibæjar- hreppur Eyjafjårdarsysla Sparisjodur liafnarfjardar Hafnar(jbrdur • Sparisjodur Hofshrepps Hofshreppur Skaga ­ fjardarsysla Sparisjodur Hdlahrepps Holahreppur Skaga ­ fjardarsysla SparisjodurHolta- og Asahrepps Rangår- vallasysla Sparisjodur Hrutfirdinga Bordej ri Stranda ­ sysla Sparisjodur Huna vatnssyslu BlonduosHuna- vatnssysla Sparisjddur Husavikur Htisavik pingeyjar ­ sysla Sparisjodur Hdfdhverlinga Grytubakkahrep- pur pingeyjarsysla s 199. Olafsson Ar ni B Isafjordur Olafsson .Jon {»Isafjordur ('»lafsson Kristjån Reykjavik Palsson Gudlaugur Akureyri Sigurdsson Arnis Hafnarfjordur Sigurdsson David Akureyri

TELEGRAMÅDR.: SLÅTURFÉLAG REYKJAVIK

■ Slåturfjelag Austur-IIunvetninga Blbnduds Hunavatnssysla Slåturljelag Borgfirdinga Borgarnes Myra- sysla Slåturfjelag Skagfirdinga Bestyrer St.eindor Jonsson Saudårkrokur Skagafjardarsysla

Artikler for Slagterier

Guttormsson Egill Reyk javik

199a. Spejle. Glerslipun og Speglagerd h. f. Reykjavik

195. Smede. Smiths — Forgerons — Schmiode — Ilerroros. Benediktsson Olgeir Akureyri Benediktsson Sigurjon Siglufjordur Bernhardsson Marsellius Isafjordur Bjarnason Erikur Tjarnargata 11 Reykjavik Einarsson Ingvar Akureyri Einarsson Sigurdur Fåskriidsfjordur Mula- sysla Gudmundsson Steingrimur Akureyri Gudmundsson Valmundur Akureyri Gunnarsson Sig. Laugaveg 51 Reykjavik Hjaltason Hinrik Nes Johannesson Steindor Akureyri Jonatansson Jon J Akureyri Jonsson Hallgrimur Akureyri Jonsson Solvi Saudårkrokur Skagafjardar ­ sysla Jonsson porsteinn Vesturgata 33 Reykjavik Josefsson Jon Akureyri Kristjånsson Kristjån Lindargata 28Rey- kjavik Magnusson Bjarni Saudårkrokur Skagafjar ­ darsysla Magnusson Af agnus Vestmannaeyjar Magnusson Påll Bergstadarstræti 4 Reykja ­ vik Sigurdsson Jon Laugaveg 54 Reykjavik Sigurgeirsson Os. S Akureyri Stefansson Stefan Akureyri Thorsteinsson Jon Akureyri Valentinusson Ale' ander E porsgotu 26. Reykjavik porbergsson Jon Tsafjordur porleifsson H Saudårkrokur Skagafjadarsysla

200. Spirituosa. "Spirits — Spiritueux — Spirituosen < — Licores espiri- t uosos. Åfengisverzlun Rikisins (Statens Vinudsalg)

ingolfsstræti Reykjavik . Se næste Spalte.

201. Sportsartikler. Sports Warehouses — Articles de sport — Sportartikel — Utiles sportivos. Nordurland Verzlunin, Bjbrn Bjornsson Akureyri Sportvoruhus Reykjavikur, Einar Bjbrnsson Bankastræti 11 Reykjavik Stenhuggerier. Stone Masons — Tailleurs.de pierres — Steinmetz- geschifte — Canteras pricapedreras. Bjarg, Indeh. G Magnusson Laugaveg 51 Reykjavik Gudnason Magnus Grettisgata 29 Reykjavik Import af Marmor og Granit. Runolfsson Runolfur Baldursgotu 28 Reykja ­ vik 203.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker