kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4200 Jonsson Halldor Baronstig 25 Reykjavik Jonsson Halldor Vik MyrdalSkaptafellssysla Jonsson Hermann Akureyri Jonsson Hermann S Flateyri isafjardarsysla Jonsson Jon frå Firdi Seydisfjordur Jonsson Jon Sudavik isafjardarsysla Jonsson Kristinn Husavik pingeyjars^sla Jonsson KristjånH Isafjbrdur Jonsson Olafur Hafnarfjordur Jonsson Pali Isafjordur Jonsson Sigmundur {»ingeyri Dyrafjordur isafjardarsysla Jonsson Sigurdur p Laugax eg 62 Reykjavik Jonsson Simon Laugaveg 33 Reykjavik Jonsson J»6rsteinn Lalvik Eyjafjardarsy'sla Juliusson II Saudårkrbkur Skagafjardarsysla Jbrundsson Bjbrn Hrisey Eyjarfjardarsysla Karlsso n Jakob Akureyri K aupfélag Fram Nes ved Nordfjordur Kiddabud Gardastræti 17 Reykjavik Kjot og Fiskur Baldursgatu Reykjavik Kristjansson A & P Verslun Husavikpingey- j arsysla * Kiistjånsson Arnbr Latrum Adalvik isafjar ­ darsysla Kristjansson Pjetur Sblvblllnn Reykjavik Kristjansson Sveinbjorn Isafjordur Kristofersson Gunnar Hvammstanga Huna ­ vatnssysla Kristofersson JonBlbnduos Hunavatnssysla Kvaran J S Eskifjordur Mulasysla Lårusson Finnbogi GlafsvikSnæfellsnessysla Lebsson porhallur Isafjbrdur Liverpool HafnarstraJi 5 Reykjavik Loftsson Gunnlaugur Vestmannaeyjar Lbgheig Verzlunin Holtsgbtu 1 Reykjavik Magnus & Stefan Borgarnes Myi asysla Magnusson Xgust Raufarhofn fingeyjar ­ sysla Magnusson Einar Patreksfjordur Barda- si ran dasysl a Magnusson Emil Eskifjordur Mulasysla Magnusson MGuunarsstadir Ilvammsfjbrdur Dalasysla Magnusson Magnus Flatey Bardastranda- sysla Magnusson Magnus Reydar I jordur Mulasysla M athiesen Jon Strandgotu 4 Hafnarfjordur Jon Mathiesen Hafnarfirdi Skibsproviantering Kød - Viktualier Import af Kolonial - Konserves - Frugt. Mjblnir Verslunarfjelagid A/s Blbnduos Hunavatnssysla Møller Ludvig Hjalteeyri Eyjafjardarsysla Nielsen N C Seydisfjordur Nielsson Sveinn Borgarnes Myrasysla Nyja Budin Bergthorugotu 2 Reykjavik Ny leuduvoru verslun Jes Zimsen Reykjavik Oddge : rsson Pali Vestmannaeyjar Oddsson SæmundurEystri-Gardsauki pr. Reykjavik Olafsson Bjarni & Co. Akranes Borgar ­ fjardarsysla Olafsson Einar Freyjugatu Reykjavik Olafsson Gunnar A l Co. Vestmannaeyjar Olafsson Olafur Vestmannaeyjar Olafsson Pjetur A Patreksfjordur Barda- strandasysla Olafsson S O & Co. Selfoss Årnessysla Olafsson Sveinn Firdi Mjoifjordur Mula ­ sysla Olafsson ^>orkell Eyrarbakki Årnessysla Ottosen Lårus Laugaveg 134 Reykjavik Pålniason A A Nes ved Nordfjordur Pålmason Sig. Hvammstanga Hunavatns ­ sysla Pålsson Andrjes Framnesveg2 Reykjavik Pålsson Gudlaugur Eyrarbakki Årnessysla Pålsson Olafur Isafjbrdur Pjetursson Gudm. Ofeigsfjordur Stranda- sysla

Islaud — Fag-Register Pjetursson Pålmi Saudårkrokur Skagafjar ­ darsysla Pjetursson Pjetur Blbnduos Hunavatnssysla Pontunarfjelag Borgarfjardar Bakkagerdi Mulasysla Ragnars Sverrir Akureyri Runolfsson Einar Vopnafjordur Mulasysla Sandgerdi I-I/f Sandgerdi Gullbringusysla Sandholm Jobs. Hellissandur Snæfellsnes- sysla Sigfusson Brynjolfur Vestmannaeyjar SigfussonEirikur Bakkagerdi Mulasysla Sigmundsson Jon Akranes Borgarfjardar ­ sysla Sigtryggsson Kristjan Nes Sigurbjornsson Sigurjon Isafjbrdur Sigurdsson Arni Husavik pingeyjarsysla Sigurdsson Asgeir Bildudalur JBardastranda- sysla Sigurdsson Dagbjartur Vesturgata 45 Rey ­ kjavik Sigurdsson Kristjån Hafnarstræti Akureyri Sigurdsson Ludvik Nes ved Nordfjordur Sigurdsson Påll Husavik dingey j arsysla Sigurdsson Stefan Hafnarfjordur Sigurgeirsson Påll Akureyri Sigvaldason Gunnlaugur Vopnafjordur Mula- Silli & Valdi Adalstræti 10 Reykjavik Skjaldberg Sig. £ Laugaveg 49 Reykjavik Snæbjbrnsson Årni Stykkisholmur Snæfells- nessysla Stefånsson Egill Siglufjordur Stefånsson Gunnlaugur Hafnarfjordur Stefånsson Jon Seydisfjordur Stefånsson MagnusBlondudsHunavatnssysla Stefånsson StefånNes ved Nordfjordur SveinssonOIafurH HornafjordurSkaptafells- sysla og Eskifjordur Mulasysla Sverrisson £orlakur Vestmannaeyjar Solvason & Co. Reydarfjordur Mulasysla Teitsson porkell Borgarnes Myrasysla Thorarinsson Ben S Laugaveg 7 Reykjavik Thorsteinsson Marteinn & Co. Fåskrudsfjor- dur Mulasysla Thrbstur A/s Keflavik Gullbringusysla Torfason Steingrimur Hafnarfjordur Tulinius Otto Akureyri Urval H/f Vestmannaeyjar Waage Jon EJ Verzlunin Seydisfjordur Wathne Johanne Seydisfjordur Wathne Otto Seydisfjordur Verslun Gudm. Sveinssonar IJ ’ uffsdalur tsa- fjardars/sla Vcrslunarfjelag Siglufjardar A/s Siglufjbrdur Verzlun Einars Thorgilssonar Strandgotu 51 Hafnarfjordur Verzlun Einars Thorgilssonar Hafnarfjordur Postfcox 88 Telegramadresse: Thorgilsson

Købmænd Gudfinsson Einar Bolungarvik fsafjardar- s/sla Gudjohnsen Einar Husavik Fing-eyjarsysla GudjonssonAndrjes SkagastrondHunavatns- sysla Gudjonsson Gudm. Skblavbrdustig 21 Rey ­ kjavik Gudmann ’ s Eftf. Akureyri G udmann Jon G Akureyri Gudmundsdottir Margrjet Eskifjordur Al ulasysla Gudmundsson Bjorn Isafjordur Gudmundsson Bogi Flatey Bardastranda- sysla Gudmundsson Carl J Stbdvarfjordur Mula ­ sysla Gudmundsson Gudmundur B isafjbrdur Gudmundsson Gudm. Skolavordustig Reykjavik Gudmundsson Gudm. O'eigsfjdrdur Stranda- sysla Gudmundsson Gudm. Ølfusårbiu Arnessysla Gudmundsson Haflidi Bud Rangårvallasysla Gudmundsson Jon Borgarfjordur Borgarfjar- darsysla Gudmundsson Julius Fåskruds'jørdur Mula ­ sysla Gudmundsson Julius Posthusstiæti 2 Rey ­ kjavik Gudmundsson Sveinn Vestmannaeyjår Gudnason Asgeir Flateyri pr. pudurfjordur Gunnarsson Einar Akureyri Gunnarsson Johannes Hafnarfjbrdur Gunnarsson Magnus Stokkseyri Arnessysla Gu narsson Sigurdur Vestmannaeyjar Gunnarsson Svein Saudårkrbkur Skagafjar ­ darsysla Gunnlagsson Olafur Rånargatul5Reykjavik Gunnlaugsson Gudm. Njalsgata65 Reykjavik Gunnlaugsson Jakob Bakkafjordur Mulasysla Haflidason Andrjes Siglufjordur Halldorsson G Sugandafjordur isafjardar ­ sysla Halldorsson Gudlaugur Stapa Snæfells- nessysla Halldorsson Hannes Isafjordur Halldbrsson H Blbnduos Hunavatnssysla Hallgrimsson Fridgeir & Sonar Eskifjordur Mulasysla Hamborg Verzlunin Laugaveg 45 Reykjavik Hansen Ferdinand Vesturgata 4 Hafnar ­ fjbrdur Helgason Olafur Eyrarbakki Årnessysla Hja tarson Hjortur Reykjavik Hbfn Verzlunin Vesturgotu 45 Reykjavik IngvaissonAudunn Dalseli Rangarvallasysla Isfeldt Jbn Nes ved Nordfjordur Isleifsson Jbn Eskifjordur Mulasysla Isleifsson Olafur pjbrsårtun Rangarvalla- sysla Jensen C F Reykjarfjordur Strandasysla Jensen Markus Eskifjordur Mulasysla Joakimsson Joakim Isafjbrdur Johannesson O & Co. A/s Patreksfjordur B ardastran d asy si a Johannesson O Patreksfjordur Bardastianda- sysla Johannesson Olafur ReykjavikogStokkseyri Årnessysla Johansen Thulin Reydarfjordur Mulasysla Jonasson Asgeir Husavik {»ingeyjarsysla Jonasson Benedikt Seydisfjordur Jonasson Jon Stokkseyri Årnessysla Jonasson Jon G Seydisfjordur Jonasson Pjetur Hjalteey ri Eyjaijaidaisysla Jbnsddttir Th. Fåskrudsfjbrdur Mulasysla Jonsson BeigsveinnHverfisgata84Reykjavik Jonsson Bjbrn Vesturgata 27 Reykjavik Jonsson Bjbrn Borgarnes Myrasysla Jonsson Elis Rcykjavfkurveg 5 Reykjavik Jonsson Grimur Sudavik isafjardarsysla Jonsson Gudjon Akranes Borgarfjardarsysla Jonsson Gudjon Hafnarfjordur Jonsson Gudjbn Isafjordur Jonsson Gudjbn Hverfisgata 50 Reykjavik Jonsson Gudmundur Fåskrudsfjordur Mula ­ sysla Jonsson Gudni HolmavikStrandasysla JbnssonGunnlaugurFålkagata 18 Reykjavik

Import af

Kolonial Isenkram, Manufaktur, Glasvarer, Porcellæn, Fajance, Malervarer, Skotøj, Skibsudstyr, Kul og Salt.

Export af

Fisk og Tran.

Verzlun Geir Zoéga Vesturgotu .6 Reykjavik Verzlun SigfussonarNes ved Nordfjordur Verzlun Valdimars Long Strandgbtu 28 Hafnarfjordur Verzlun f>orvaldar BjamåsonarHafnarfjbrdur VerzlunarfjélagBorgarfjardar A/s Borgarnes Myrasysla Verzlunarftlag Skagfirdinga Saudårkrokur Skagafjardarsysla Verzlunin Alda pingeyri Dyratjbrdur isa ­ fjardarsysla

Pjetursson Gudmundur Isafjordur Pjetursson Gudni Reydarfjordur Mulasysla

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker