kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4199

Fag-Register — Island Drifandi Laugaveg 63 Reykjavik , Eyjolfsson Einar Tysgata Reykjavik Foss Verslunin Laugaveg 12 Reykjavik Gudmundsson G B Isafjordur Gunnarsson Gisli Hafnarfjordur Hagbard Kr. Laugaveg 26 Reykjavik Hallbjarnarson Påll Laugaveg 62 Reykjavik Hermes Reykjavik Hjartarson Hjortiir Brædraborgarstig 1 Reykjavik Jonsson Simon Laugaveg 33 Reykjavik Kaupfélag Reykjavikur og Någrennis Reykjavik Liverpool Havardur Valdimarsson Hafnar- stræti 5 Reykjavik Magnusson Benedikt Reykjavik Magnusson Gudmundur Hafnarfjordur Nylenduvbruverzlunin Jes Zimsen Hafnar ­ stræti 16 Reykjavik Runolfsson Olafur Hafnarfjordur Silli & Valdi Adalstræti 10 Reykjavik Skjaldberg Sigurdur Laugaveg 49 Reykjavik Thordarson Bjbrn Laugaveg 47 Reykjavik Thordarson Giafur Hafnarfjordur Thordarsson Thordur Hafnarfjordur Vigfusson Jon G Hafnarfjordur Visir Verzlunin Laugaveg L Reykjavik , Confectioners — Confitures — Konfituren — Dulcerias 1. Konfoktureudsalg- 2. Konfekturefabrikker 1. Konfektureudsalg. Jonasson G Adalstræti 8 Reykjavik Konfektbudin Laugaveg 12 Reykjavik 2. Konf ek ture f abr ikker. Blondahl Magnus Th. S II/f Vonarstræti 4B Reykjavik Ndi Brjostsykursgerdin Akts. Bardnsstig 2 Reykjavik Sælgætisgerdin Vikingur lndeh. Thordur Olafson & Jon Kjartansson Vesturgata 20 Reykjavik Hjartarson Sveinn Siglufjordur Johannsson Johannes Reykjavik Jdn & Gisli Hafnarfjordur 106. Konfekturer. Kontorartikler. Office Appliances — Fournitures de bureaux — Biiro-Bedarfsartikel — Utiles do escritorio. Guttormsson Egill Reykjavik Ritvélaverkstædid O Westlund Klapparstig 19 Reykjavik __________ « _____________ Ritvélaverkstædid O. Westlund RE Y KJ A VIK Telegramadresse: Westlund P. O. Box 972 Import af: Skrivemaskiner, Kontormaskiner, Farvebaand og Kasseapparater. Islands ældste og mest komolette Værksted for komplicerede Maskiner. Kosmetiske Fabrikker. Amanti,II/f Adalstræti 2 Postbox 914 Rey ­ kjavik Fabrikation af alle Arter kosmetiske Artikler. A'nalds Sig. Reykjavik Pirola Akts. Bardnsstig 2 Reykjavik 108. 107.

Købmænd

Bergmann Jonas Reykjavik ur veg 19 Reykja ­ vik Bei gsson Årni Olafsf jordur Eyjafj ardarsysla Bergsson Påll Hrisey Eyjafj ardarsysla Bjarnason Eyjolfur KeflavikGullbringusysla Bjarnason Jon S Bildudalur Bardastranda- sysla Bjarnason Martein Baldursgata 39 Reykjavik Bjarnason porsteinn Blonduos Hunavatns- sysla Bjdrk, lndeh. Halfdan Helgason Bergstada- stig 54 Reykjavik Bjornsson Bjbrn Nes ved Nordfjordur Bjornsson Gudbjorn Akureyri Bj brnsson J on & JohannTrygg vasonporsho fn pingeyjarsysla Brandssen Tomas Hålmavik Strandasysla Briem KristinnP Saudårkrokur Skagafj ardar ­ sysla Brynjolfsson G Hålmavik Strandasysla Brædraborg Isafjordur Brædurnir Kristjåns Eyrarbakki Arnessysla Bodvarsson Haraldur & Co. Sandgerdi Gull ­ bringusysla Bodvarsson Magnus Hafnarfjdrditf Danielsson A & S Jonsson Saudårkrokur Skagafj ardarsysla Davidsson Gudm. Haganesvik Skagafjardar- sysla DrangeyVerslunin Saudårkrokur Skagafjar- darsysla Drifandi Verzlunin Reykjavik Drofn Verzlunin Seydisfjårdur Einar i Gardhusinn Verslunin Grindavik Gullbringusysla Einarsson Brædurnir Raufarhofn pingeyj ar ­ sysla Einarsson Eggert Akureyri Einarsson Einar Vegamåt pr. Reykjavik Einarsson Gudmundur V Hafnarfjdrdur Einarsson Pali Akureyri Eiriksson Asgeir Stokkseyri Årness/sla Eiriksson Bjarni Bolungarvik tsafjardarsysla Eiriksson G udi augur Gardar Gullbringusysla Eliasson A gust Bolungarvik tsafjardarsysla Erlendsson Gudm. Nupur Ros tsafjaidar- sysla Erlendsson Vilhelm Hofsos Skagafjardar ­ sysla Esja Verslunin Akureyri Evert Julius AkianesBorgarfjardarsysla Eyfirdingur Johann J Isafjordur Eyjafjordur Verslunin Akureyri Eyjdlisson BrædurnirFlateyri tsafjardarsysla Eyjolfsson Brædurnir Flateyri pr. pudur- fjordur Eyjolfsson Jon Stykkishdlmur Snæfellsnes- sysla Eyjolfsson KarlBolungarvik tsafjardarsysla Fanndahl Sigurdur Siglufjordur Fatabudin, lndeh. Gudridur A Bramm Hafnarstræti 16 Reykjavik F. F. Gullfoss.Bestyrer jørgenThorsteinsson Seydis fjord ur Figvedsverzlun Eskifjordur Mulasysla Framsokn Verslunin Reydarfjordur Mula ­ sysla Fridriksson Fridrik Midkot Rangårvallas^sla Fron Akranes Borgarfjardarsysla Fron Verslunin, Halldor Gudmundsson Siglufjordur Geirdal St. Grimsey Eyjafjardarsysla Geysir verzlun Vestmannaeyjar Gislason Georg Vestmannaeyjar Gfslason Gisli Soydisfjbrdur Gislason Isleifur Saudårkrokur Skagafjar- darsysla Gislason Jån Glafsvik Snæfellsnessysla Gislason Ketill Hafnarfjordur Gislason Kr. SaudårkrokurSkagafjardarsysla Gislason Tomas Saudårkiokur Skagafjardar- sysla Glæsibær Vopnafjordur Mulasysla Grimsson Jon Isafjordur „Grund “ , lndeh. Steinunn Pjetursddttir Grundarstig 12 Reykjavik Gudbjartsson Helgi Isafjordur Bjornsson Pétur Siglufjordur Borg A/s Borgarnes Myrasysla

11.1. Kulimpørtører. Coal Importørs — Importateurs de Charbon — Kohlenimporteure — Importadorøs de carbdn Alliance Ltd. Tryggvagbtu Reykjavik Se Annoncen under Import- & Eks- portforr. Benediktsson H & Co. Reykjavik Kul & Salt, Akts., Hafnarstræti 9 Reykjavik Kolasalan S/f. Posthusstræti Reykjavik Kolaverzlnnlsafjardar Isafjordur Petersen Bernh.Hafnarhusid Reykjavik Thorgilsson Einar & Co., Hafnar jordur Verzlun Einar Thorgilssonar, Hafnarfjdrdur Kul & Koks. Coal and Coke — Charbons et Cokes — Kohlen und Koks — Carbdn y coqne. (Se tillige u. Fiskeriprodukter og Købmænd) Benediktsson 01 af ur Reykjavik Bjarnason Loftur Hafnarfjordur Edwald J S Isafjordur Einarsson Gudm. Bragagata Reykjavik Kolasalan Sigurdur Arngrimsson Seydisfjor- dur Kolaverslun Gudna &Einars vidKalkofusveg Reykjavik Kolaverslun Sigurdar Olafssonar Reykjavik 112.

113. Kunsthandlere. Listverzlunin Kristin Jorvaldsdottir Kirkju stræti 4 Reykjavik

114. Kunstmalere. Eyfell ’ s Eyjolfur Reykjavik

Gudmundsson Eggert Reykjavik Jdnsdottir Kristin Frue Reykjavik Jonsson Asgrimur Reykjavik Kjarval Joh. Reykjavik Stefånsson Jon Bergstadastræti 74A Rey ­ kjavik Tubais Olafur Mulakot Rangarvallas^sla forleifsson Jon Reykjavik

115. Kuranstalter. Sigurdardbttir Margrjet Seyd i sfj ordur

116. Kurvemøbelfabrikker. Kårf ugerdin, porstein Bjarnason & Johanne porsteinnsson Bankastra ti 10 Reykjavik

117.

Købmænd. General Merchants — Marchands — Kolonial ­ ond Produktwarenhandlnngen — Commorciantes. Agustsson SigundurStykkishålmur Snæfells- nessysla Armannsbud Reykjavik Årnason Åmundi Verzlunin Hverfisgbtu 37 Reykjavik Årnason Gunnar J Keflavik Gullbringusysla Arni & Steindår Saudårkråkur Skagafjardar- sysla . Asbyrgi, Tndeh. Bjbrn Jonsson Laugavegl39 Reykjavik Asgeirsson Asgeir Thingholtsstræti 21 Rey ­ kjavik Asgeirsson Sigurgeir Ospakseyri Stranda- sysla Asgrimsson Hartmann Kolkuds Skagafjar- darsysla Audnnsson Hinrik Hafnarfjordur Baldiir Framnesveg 23 Reykjavik Benediktsson Helgi Vestmannaeyjar Benediktsson porlåkur Gardar Gullbringu ­ sysla Bergmann David Hellisandur Snæfellsnes- sysla

110.

Krydsfiner. l ’ lywood — Contreplaques — Kreuzfurniere — Haojas para chapear.

Storr Ludvig Laugaveg 15 Reykjavik Torfaso n Kr. S Laugaveg Reykjavik

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker