kraks vejviser 1940 handelskalender

Island — Fag-Register H. F. EIMSKIPAFJELAG ISLANDS R EYKJAVIK ft ISLANDS DAMPSKIBSSELSKAB)

S.S. GODAFOSS SS. DETTIFOSS S.S. SELFOSS SS. GULLFOSS S.S. BRUARFOSS S.S. LAGARFOSS

( 2oooTons) (2000 " u (11OO (1200Tons

)

SEYDIS FJOROUft

ISLAND (ICELAND)

REYKJAVIK

(1500 " (1600 u

)

VES T M A N N a ' e V' j u R

BERGEN

KRISTIANSANO

G0TE80RG

I \ / NEWCASTLE x 1

\ '

''

J '

X

/ /

\

___________ _ ________ I v J \ / ' \ \ s I \ / \

'HAMBORG

AMSTERDAM R otterdam

LONDON

•ANTWERPEN

PASSAGER- GODS- og POSTFORBINDELSE mdlenv HMTOR ©AHMARK? med Isie passes c 7)a/npeee. HOVEDKONTOR I REYKJAVIK TELEGR.ADR.: » El MS KIP« KONTOR I KØBENHAVN ; strandg . 25 0 TELEGRADR. » EIMSKIP « KØBENHAVN TELEFONER: CENT. 5158 U CENT. 11258 Me. GREGOR, GOW &. HOLLAND ltd ., ocean house ,A lfred geldep street HULL. TLGRADR. »EIMSKIP HULL« Messrs.R'CAIRNS L CO., commercial street 8 telgradp . » eimskip • leith « HAMBORG: THEODOR kF.EIMBCKE, bruggehaus , raboisen 5-11, telgr . adr ; » EIMSKIP HAMBORG «

AGEN1 II ER i HULL: LEITH:

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker