kraks vejviser 1940 handelskalender

Island

VIII — 4185

Privat-Adresser

Sigur3sson SigurSur Sysselmand Sau3årkr6kur Skagafjar3arsysla Sigur3sson Sigurgeir Biskop R. Reykjavik SigurSsson Sveinn Redaktør Reykjavik Sigurhjartarson Sigfus Formand for Radioraa- det Reykjavik Sigurjénsson Kari Bonde Altingsmand Hall- bjarnarstd3um f ingeyarsyslå. Sivertsen Jon fh. llandelsskoleforst. Reykjavik Sivertsen f orunn R FrueL F. 3. Hofn Borgarf jar- 3arsysla SkagfjorS Kristjån Kommissionær Reykjavik Skaptason Johann Sysselmand Patreksfjorgur Bar3astrandarsysla Skulason Helgi Øjenlæge Akureyri Skulason Påll Redaktør Reykjavik Småri J J Adjunkt Reykjavik Smith Paul Gross. Reykjavik Snorrason Åskell Sanglærer Akureyri Snævarr Valdimar Skolebestyrer I.F.3. Nes Nor3fjoråur Snæbjornsson Bjarni prakt. Læge Altingsmand HafnarfjorSur Snæbjornsson Jonas Tegnelærer Akureyri Stefånsson Bernhard Bankdirektør Altingsmand Akureyri Stefånsson Bjdrn Provst AuSkula Hånavatns- sysla Stefånsson Brynjylfur Direktør Mag. scient. Reykjavik Stefånsson Eggert Gross. Akureyri Stefånsson Einar Skibsfører I.F.2. Reykjavik Stefånsson Halldor Assurancedirektør Reykjavik Stefånsson Ililmar Bankdirektør Reykjavik Stefånsson Jon Kunstmaler Reykjavik Stefånsson Jon fh. Redaktør Direktør Akureyri Stefånsson Kristinn Skoleforstander cand.theol. Reykholt Stefånsson Magnus Købmand BlonduoB Hunavatnssysla Stefånsson Metusalem Redaktør Reykjavik Stefånsson P Autoforhdl. Reykjavik Stefånsson Stefan Overvrager VarSgjå Stefånsson Stefån Johann Socialminister Højesteretsadvokat Roykjavik Stefånsson Valtyr Redaktør af „Morgunbla3i3 “ Reykjavik Steffensen Jdn Professor Reykjavik Steingrim8son Jon Sysselmand Borgarnes Myrasysla Steingrims8on Påll fh, Redaktør af „Visir 11 Reykjavik Steinsen Steinn Borgmester Akureyri Steinsson Halldår fh. Distriktslæge fh. Altings mand Reykjavik Stoin^orsson Steingrimur Landbrugsdirektør Altingsmand Reykjavik Sturlaugsson Jon Lods I.F.3. Stokkseyri Svane II A Apoteker Stykkisholmur Snæfells- nessysla Sveinsson Benedikt Bibliotekar fh. Altingsmand Cand. phil. Reykjavik Sveinsson Gisli Sysselmand Altingsmand Vik Myrdal Skaptafellssysla Sveinsson G A Hojesteretsadvokat Reykjavik Sveinsson Jonas Læge Reykjavik Sveinsson J6n fh. Borgmester Akureyri Sveinsson Kristjån Læge Reykjavik Sveinsson Olafur T Skibsoverinspektor Rey ­ kjavik Sveinsson Påll Adjunkt Reykjavik Sveinsson Runolfur Forstander IJvanneyri Borgarfjar3arsysla Sveinsson Sv. M Direktør for Timburverslunin Volundur H/f Reykjavik

Sveinsson fordur Professor Læge I.F.3. Kleppur pr. Reykjavik Sverrisson Jdn Overvrager Vestmannaeyjar Sæmundsson Bjarni Fiskerikonsulent, Museums ­ forstander Dr. phil. R., I.F.2. Reykjavik Sæmundsson Johann Overlæge Reykjavik Sæmundsson porhallur Politimester Akranes

Vikingur Sveinn Sognepræst Dvergasteinn Seyfiisfjordur Vilhjålmsson G Direktør for Islands Damp ­ skibsselskab I.F.2. Reykjavik Vilhjålmsson A Distriktslæge Vopnafjor3ur Vilhjålmsson Egill Automobilforhdl. Reykjavik Vilhjålmsson Hjålmar Byfoged Sey3isfjor3ur ZimsenKnud fh.BorgraesterlngeniørCand. polyt_ R., I. F. 2. Reykjavik Zoega Geir Købmand Reykjavik Zoega Geir G Vejdirektør Cand. polyt. K., I.F.3. Reykjavik Zophonias Peter Genealog Reykjavik Zophoniasson Påll Konsulent i Kvægavl Al­ tingsmand Reykjavik f^or Vilhjålmur svensk Vicekonsul Akureyri f orarinsson Arni fh.Provst Storahraun Snæfells- nessysla f orarinsson Ben S Købmand Dr. phil. R. Rey ­ kjavik forariiiBson férarinn Højskoleforstander cand. thcol. Ei3ar pr. EgilstaSir forbergsson Jonas Radiodirektør R. Reykjavik forbjornsson Påll fh. Altingsmand Vestman ­ naeyjar * f 6r3arson Bjorn Lovmand, Dr. jur. Reykjavik forSarson Matthias Rigsantikvar og Direktør f. Nationalmuseet Professor R., I.F.2. Rey­ kjavik for3arsonPjetur Statsrevisor Repstyrerlljortsey Myrasysla f ordarson forbjorn Distriktslæge Bildudal férSarson for3ur Læge Reykjavik f orkelsson A A Repstyrer I. F. 3. Geitaskard Hunavatnssysla forkelsson Einar fh. Kontorchef i Altingets Bureau Reykjavik forkelsson H Johann fh. Domkirkepræst I.F.3. Reykjavik forkelsson Johann Distriktslæge Akureyri forkelsson forkeli Direktør f. Meteorolog Institut Dr. phil. Rejkjavik forlåksson forkeil Assistent i Ministeriet I.F.3. Reykjavik f orleifsson Jon Kunstmaler Reykjavik forsteinsson Åsgeir Direktør Konsul Rey ­ kjavik f orsteinsson G Distriktslæge f ingeyri Isafjar- 3arsysla forsteinsson G Højsteretssagf. Altingsmand Reykjavik forsteinsson Gunnlaugur fh. Repstyrer I.F.3. KiSjaberg Arnessysla f orsteinsson II Kaptajn I. F. 3. Reykjavik forsteinsson Marteinn Købmand Fåskru3s- fjorSur Mulasysla f orsteinsson (Olafur Læge Reykjavik forsteinsson Sigur3ur HavnekassererReykjavik forsteinsson forsteinn Chef f. stat. Bureau I.F.3. Reykjavik f orsteinsson f orsteinn Direktør K., I.F.2. Rey- kjavik forsteinsson forsteinn Købmand Reykjarik forsteinsson forsteinn Sysselmand Altingsmand BuSardalur Dalasysla f orvaldsson Arni Læror Akureyri forvardsson Stefan Kontorchef K„ I. F. 3. Rey ­ kjavik

Thomsen Th. Fabrikant Reykjavik Thorarensen Hannes fh. Forstander for Statens Vinudsalg I F.3. Reykjavik Thorarensen Oddur C jun. Apoteker I.F.2. Akureyri Thorarensen Stefån Apoteker Reykjavik Thorbjarnarson Thordur Dr. phil. Reykjavik Thorgrimsson Olafur Sagfører Reykjavik Thorlacius A ri statsaut. Revisor Reykjavik Thorlacius Einar fh. Provst Reykjavik Thorlacius Finnur 6 Bygmester Reykjavik Thorlacius Mågnus Cand. jur. Reykjavik Thorlacius O fh. Læge Reykjavik Thoroddsen GuSmundur Læge Prof. Reykjavik Thoroddsen K Læge Reykjavik Thoroddsen P Distriktslæge Nor3fjor3ur Thoroddsen SigurSur fh. Overlærer Ingeniør I.F.2 Reykjavik Thoroddsen for3ur Læge Reykjavik Thors Haukur Direktør f. Akts. Kveldulfur Reykjavik Thors Kjartan Direktør f. Akts. Kveldulfur Reykjavik Thors Olafur Erhvervsminister Direktør for Akts. Kveldålfur Altingsmand Reykjavik Thors Richard Direktør for Akts. Kveldålfur I.F.2. Reykjavik Thors Thor Direktør f. Akts. Kveldulfur Cand. jur. Altingsmand Reykjavik Thorsteins Karl portug. Konsul Reykjavik Thorsteinason Arni Komponist Reykjavik Thoreteinsson Geir Direktør Reykjavik Thorsteiusson Magnus Sch. Fabrikejer Rey ­ kjavik Thorsteinsson foret. Scheving Apoteker I.F.3. Reykjavik Tobiasson Brynleifur Overlærer Akureyri Tomasson Helgi Overlæge Dr. med. Kleppur Reykjavik Tåmasson Jonas Boghandler tsafjordur Tomasson Tomas Brygger estnisk Konsul I.F.2. Reykjavik Torfason Magnus fh. Sysselmand fh.Altingsmand K.. I.F.2. Reykjavik Torlacius Sigur3ur Skoleforstander Reykjavik

Tulinius Carl Direktør Reykjavik Tulinius H A Gross. Reykjavik

Waage Benedikt G Købmand I.F.3. P. O. Box 546 Roykjavik Waage IndriSi Skuespiller Reykjavik Valdimarsson HéSinn Direktør Altingsmand Reykjavik Vidar Gunnar Fuldmægtig Reykjavik Vigfusson Ofeigur Provst I.F.3. Fellsmuli Rangarvallasysla Viglundssonf orsteinnf Forstander Vestmanney- jar

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker