kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4183

Island

Privat-Adresser

Gunnlaugsson Jon Fuldmægtig i Ministeriet Baronsstig 65 Reykjavik Gunnlaugsson pérh. Telegrafbestyrer Vestman ­ naeyjar Guttormsson Egill Købmand Reykjavik Håkonsson Frantz fh. Restauratør Reykjavik Hafberg E Direktør f. Islands Annonce- & Re ­ klamebureau Reykjavik Hall J P Repstyrer I.F.3. Starmyri S-Mulasysla Halldorsson Bjbrn Repstyrer l.F.3. Smahamra Strandasysla Halldorsson Hallbjorn Bogtrykker Reykjavik Halldorsson Jén Snedkerm. I.F.3. Reykjavik Halldorsson Jon Bankfuldmægtig Reykjavik Halldorsson fh. Påll Navigationsskolebestyrer I.F.3. Reykjavik Halldorsson Pétur Afdelingschef Reykjavik Halldorsson Pjetur Borgmester Altingsmand Reykjavik Halldorsson Runolfur fh. Repstyrer I.F.3. RauHlækur Halldorsson Snorri Distriktslæge Breidabélsstad Sida V-Skaptafellssysla Halldorsson Sæm. Købmand R..I.F.3. Stykkishél- mur Hallgrimsson Fridrik Provst I.F.3. Reykjavik HalIgrfmeson Gudmundur T fh. Distriktslæge Siglufjordur Hallgrimsson Gunnar Tandlæge Akureyri Hallgrimsson Påll Sysselmand Selfossi Hallsson Bjbrn Bonde l.F.3. Rangå Nordur Mulasysla Hallvardsson Einvardur Direktør Reykjavik Hallvardsson Jon Sysselmand Stykkisholmur Hallvardsson Jénatan kst. Politichef Reykja ­ vik Hannesson Gudmundur Byfoged Siglufjordur Hannesson Gudmundur Prof. v. Univ. K. Rey ­ kjavik Hannesson Pålmi Rektor Menntaskélanum Altingsmand Reykjavik HansenHalldor Læge Dr. med. Reykjavik Haukdal Sig. S Provst Flatey Bardastrandarsysla Havsteen Julius Sysselmand Husavik pingeyjar- sysla Helgason Agust Bonde fh. Altingsmand LF.3. Birtingaholti Årnessysla Helgason Ami B P Distriktslæge Patreksfjor- dur Helgason Helgi Prokurist Reykjavik Helgason Jon fh. Biskop Dr. theol. K., I.F. 1. Reykjavik Helgason Lårus Bonde fh. Altingsmånd Kirkju- bæjarklaustur V-Skaptafellssysla Helgason Magnus fh. Seminarieforstander Pro ­ fessor I. F.2. Reykjavik Hermannsson Jon Toldinspektør R. Reykjavik Hermann8son Påll Forvalter Altingsmand Eydar N-Mulasysla Hjartarsson Torfl Byfoged Isafjordur Hjorvar Helgi Lærer Reykjavik Hlidar Sigurdur Dyrlæge tysk Vicekonsul Akureyri Hliddal Gudm. J Generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet, Ingeniør K., I.F.2.Reykjavik Holmbo. E A M Vicekonsul Reykjavik Hélmgeirsson Jens Borgmester Isafjordur Hélmjårn H J Direktør Reykjavik Hognason Isleifur Direktør Altingsmand Vest ­ mannaeyjar Hognason Sveinbjorn Sognepræst Altings ­ mand Breidabélsstadur Rangårvallasysia Tndbjbr J Jentoft Direktør Akureyri Jndridadottir Gudrun Frue Skuespillerinde Reykjavik Ingimundarson Pétur Direktør f. Brandvæse ­ net Reykjavik Ingjald8son Pétur Skihsfører LF.3. Reykjavik Ingvar8son Helgi Overlæge Vifilstadir pr. Rey ­ kjavik Ingvarsson Sveinn Forstander for Statens Han ­ del m. Radioapparater og for Statens Auto ­ mobil-Monopol, Reykjavik Isberg G Sysselmand fh. Altingsmand Blonduos Hunavatnssysla Isleifsson Jon H Ingeniør Reykjavik Jakobsson Bjbrn Gymnastiklærer Laugarvatn Jakobsson Theodor Skibsmægler Reykjavik Jensen Thor Direktør K., IF.l. Reykjavik Jensson Bjarni Repstyrer I.F.3. Asgardur Dalasysla Jensson Fridjon Tandlæge Akureyri

Gislason Årni Overvrager l.F.3. Isafjordur Gislason Asmundur rrovst I.F.3. Beynimel 39 Reykjavik Gislason Gardar Grosserer, brasil. Konsul, R., I.F.3. Reykjavik Gislason Georg Købmand Vestmannaeyjar Gislason Ingolfur Distriktslæge Borgarnes Gislason Kristjån Købmand Saudårkrékur GiBlason Mågnus Repstyrer I.F.3. Eghildarholt Skagafjordarsysla Gislason Magnus Sysselmand Eskifjordur Su- dur Mulasysla Gislason 61afur Kommissionær Reykjavik Gislason Sigurbjorn Å Matcmatiklærer I.F.3. Åsi Reykjavik Gislason Sigurgeir Sparekassedirektør I.F.3. Hafnarfjordur Gislason Vilhjålmur p nandelsskoleforstander Reykjavik Gislason porsteinn Post- og Telegrafbestyrer Seydisfjordur Gissurarson Gudmundur Borgmester Hafnar- fjordur Gook Arthur brit. Vicekonsul Akureyri Grundtvig O G N Apoteker Nes Gudberg Harald Købmand Reykjavik Gndbrandsson Vigfus Skrædderm. Reykjavik Gudjohnsen Einar Købmand Håsavik pingeyjar- sysla Gudjénsson F Skuespiller I. F. 3. Reykjavik Gudjonsson Hjalmar Overvrager Seydisfjordur Gudjénsson Ingvar Købmand Fiskereder Akureyri Gudjénsson Oddur Direktør Dr. rer. pol. Rey ­ kjavik Gudlaugsson Gudj. fh. Altingsmand R., I.F.8. Reykjavik Gudlaugsson Kristinn Bonde I.F.3. Nupur Isafjardarsysla Gudlaugsson Kristjån Redaktør Reykjavik Gudlaugsson S Provst I.F.3. Nupur Isafjardar ­ sysla Gudmundsson Asmundur Professor Reykjavik Gudmundsson Bardi Rigsarkivar Reykjavik Gudmundsson Bjarni Distriktslæge Olafsfjor- dur Gudmundsson Bjbrn Forstander Nupur tsa- fjardarsysla Gudmundsson Bjbrn Købmand I.F.3. fsafjordur Gudmundsson Eggert Kunstmaler Postbox 686 Reykjavik Gudmundsson Eyjolfur Repsforstand erskabs- formand I. F. 3. Hvoli Skaptafellssysla Gudmundsson Eyjolfiir Sogneraadsformand DM. Hvammur Rångårvallasysla Gudmundsson G Kr. Hotelejer Reykjavik Gudmundsson Gudbjorn Direktør Reykjavik Gudmundsson Gudmundur Distriktslæge I.F.3. Reykhélar Bardastrandasysla Gudmundsson Gudmundur fh. Distriktslæge Reykjavik Gudmundsson Hannes Reykjavik Gudmundsson Haraldur fh. Erhvervsminister Altingsmand Reykjavik Gudmundsson Ilelgi Bankdirektør I. F. 2. Rey ­ kjavik Gudmundsson Jon Kontorchef i Finm. Reykja ­ vik Gudmundsson Jon statsaut. Revisor Nyja-bæ Seltjarnarnes Gudmundsson Kristinn Lærer Dr. sc.pol. Aku ­ reyri Gudmundsson Loftur Fotograf Reykjavik Gudmundsson Ludv. Forstander fsafjordur Gudmundsson Magnus Skibsbygger Reykjavik Gudmundsson Sigurdur Rektor I.F.3. Akureyri Gudmundsson Skuli Bonde I.F.3. Keldur Rangårvallasysia Gudmundsson Skuli fh. Erhvervsminister Rey ­ kjavik Gudmundsson Steingrimur Direktør Reykjavik Gudmundsson Sveinn fh. Repstyror LF.3. Akranes Borgarfjardarsysla Gudnason Jon Sognepræst Prestbakki Stranda- sysla Gunnarsson Einar Konsul Akureyri Gunnarsson Freysteinn Seminarieforstander Reykjavik Gunnarsson Fridrik Kommissionær Reykjavik Gunnarsson, Gunnar Bonde Forfatter Professor R., I.F.2. Skriduklaustur pr. Reydarfjbrdur Gunnarsson Loptur Købmand Reykjavik Gunnarsson P J Gross. Reykjavik Gunnlaugsson Bjérn Læge Reykjavik

JessenEM Maskininspektør Forstander for Maskinistskolen Reykjavik Jéakimsson T britt. Vicekonsul fsafjordur Jochumsson Magnus Postfuldm. R. Reykjavik Jéhannesson Alexander Prof. v. Univ. Dr. phil. R. Reykjavik Johannesson Gudmundur Direktør Reykjavik Jéhannesson Johannes fh. Byfoged fh. Altings ­ mand K. DM. I.F.2.* Reykjavik Jéhannesson Lårus Højesteretssagfører Rey ­ kjavik Jéhannesson Påll Repstyrer LF.3. Austaraland pingeyjarsysla Jéhannesson Torkell Bibliotekar Dr. phil. Reykjavik Jéhannsson Eyjélfur Direktør Reykjavik Johnsen Gisli J Vicekonsul R., I.F. 3. Reykja ­ vik Johnson J A Bankkasserer Reykjavik Johnson 61 afur Gross, spansk Vicekonsul LF.3. Reykjavik Jénasson Benedikt Købmand tysk Vicekonsul Seydisfjordnr Jénasson Gustav A Kontorchef i Justitsmin. Reykjavik Jénasson Hermann Førsteminister Reykjavik Jénasson Jéhannes Overvrager Akureyri Jdnasson Sigurdur Direktør Tobaksmonopolet Reykjavik w Jénatansdottir Kristbjorg Lærerindo I.F. 3. Adalstræti 28 Akureyri Jénsson Alfons finsk Vicekonsul Sagfører Siglufjordur Jénsson Anton Skibsreder Akureyri Jénsson Asgrimur Kunstmaler Reykjavik Jénsson Bergur Byfoged Altingsmand Hafnarfjérdur Jénsson Bjarni fh. Bankdirektør I.F.3. Freyju- gata 34 Reykjavik Jénsson Bjarni Ordinationsbiskop Domkirke- præst Provst K., l.F.3. Reykjavik Jénsson Egill Distriktslæge Seydisfjordur Jénsson EinarMuseumsforst. Billedhugger Pro ­ fessor I. F. 2. Reykjavik Jénsson Emil Fyrdirektør Altingsmand Rey­ kjavik Jénsson Eyjélfur fh. Bankdirektør svensk Vice ­ konsul Købmand Seydisfjordur Jonsson Eysteinn Handelsminister Altingsmand Reykjavik Jénsson Finnur Direktør Altingsmand Isafjor- dur Jénsson Gudmundur Bonde l.F.3. Sveinseyri Isafjardarsysla Jénsson Gudmundur Skibsfører l.F.3. Reykjavik Jénsson Gudni mag. art. Lærer Reykjavik Jénsson Halldér Direktør Seydisfjordur Jénsson Hallgrimur Skoleforstander Rey ­ kjavik Jénsson Hannes Direktør fh. Altingsmand Nes Nordfjordur Jénsson Hannes Dyrlæge Reykjavik Jénsson Haraldur Distriktslæge Vik Jénsson Hinrik Sagfører Vestmannaeyjar Jénsson Hjalti Direktør polsk Konsul R., I.F.3. Reykjavik Jéusson Ingélfur Sagfører Reykjavik Jénsson tsleifur Kasserer Reykjavik Jénsson Johann P Skibsfører l.F.3. Reykjavik Jénsson Jon Audunn fh. Altingsmand norsk Vice­ konsul isafjordur JonsBon Jon norsk Vicekonsul Seydisfjordur Jénsson Jénas fh. Justitsminister Altingsmand Reykjavik Jénsson Jésef Provst Letberg Snæfellsnessysla Jénsson Kristjån Bankkasserer Reykjavik Jénsson Lydur Repstyrer l.F.3. Skudnesenni Strandasysla Jénsson Bergur Byfoged, Sysselmand og Altings ­ mand l.F.3. Hafnarfjordur Jénsson Magnus Professor Dr. theol. Altings ­ mand R., I.F.3. Reykjavik Jénsson Olafur H Direktør Reykjavik Jénsson Påll Købmand Hringbraut 150 Rey ­ kjavik Jénsson Påll Hj. Provst Raufarhofn i N-pingey- jarsysla Jénsson Pjetur prakt. Læge Akureyri Jénsson Sig. Ingeniør Direktør for Slipsel ­ skabet Reykjavik Jénsson Sigurdur KøbmandSeydisfjordur Jénsson Sigurdur Skoleforstander Myrarhusa- skéli Jénsson Sigurdur statsaut. Revisor Reykjavik Jénsson Sigurjén p fh. Bankbestyrer Helgafell Seltjarnarnes Reykjavik

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker