kraks vejviser 1940 handelskalender

4164-4176

EN ANNONCE

i KRAK 3 VEJVISER

'

I rækker langt ud over Landets Grænser.

444 KRAK

Vejviseren skal findes ued enhver udsendt Re ­ præsentation for Danmark — Instruks af 1. Juni 1921 til Lov om Udenrigstjenesten af 6. Maj s. A. — Ved Udenrigsministeriets Foranstaltning fordeles den til samtlige Gesandtskaber, Generalkonsulater og Konsulater samt til alle vigtigere Vicekonsulater hele Verden over. — Den sendes endvidere til Handelskamre i Udlandet og til de af Staterne opret ­ holdte Oplysningskontorer for Næringsvejene. Et stedse stigende Antal udenlandske Virksomheder køber Kraks Vejviser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker