kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register

Færøerne

VII — 4159

KØB og SALG af FISK OG ØVRIGE

TELEGRAMADR.: » PROSPER «

SKIBSREDERI

TRÆLAST KUL-KOKS- BUNKERS EN GROS & EN DETAIL.

FÆRØSKE PRODUKTER J O _ STØRSTE EN GROS LAGER PAA PLADSEN /AED ALLE TIL SKIBSUDRUSTNING og

slev&

FISKERI henhørende artikler samt

KOLONIAL , ISENKRAM o.s.v. VACUUM OIL

THORSHAVN

THORSHAVNS MÆLKEFORSYNING MARGARINE- OG MARGARINEFABRIK AKTI ESELSKAB THORSHA.VN OaULUJ MARGARINE • MEJERI Jrnporl: og Salg af kele og skklk KRYDDERIER

DAGLIG POST- OG PASSAGERRUTE TIL FORSKELLIGE PLADSER PAA FÆRØERNE MED MOTORFARTØJERNE » DUGVAN« »TRØNDUR«OG » STREYMUR « M 4 il 4 N? H LAKFERNIS, KREATURVASK r> q \/

-j w

kV 2.1

1

O.S.V.

KRAK* VEJVISER

Findes overalt i Landet og benyt ­ tes daglig af Titusinder til Besva- , relse af alle Slags Spørgsmaal.

/

KRAK S VEJVISER

Bringer flere Adresser end nogen anden DANSK HAANDBOG

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker