kraks vejviser 1940 handelskalender

Færoerne

Fag-Register

VII — 4155

J F KJOLBRO KLAKSVIG TELEGRAMADRESSE »KJØLBRO« købmandsforretning TRÆLAST-&TØMMERHANDEL REDERIVIRKSOMHED SKIBSVÆRFT MASKINVÆRKSTED — EXPORT AF

Hansen Poul, Thorshavn

50. Isenkramvarer. Hardware — Quincaillers — Eisen- und Kurzwaren — Ferreteros. Enni D J, Trangisvaag Fajance, Glas og Porcellain. Enni Oliver, Trangisvaag Isenkram og Køkkenudstyr. Olsen Sam Eftf. Anna Lambaa, Thorshavn Poulsen Ludvig P/L, Thorshavn

SPANSK VICE-KONSUL THORSHAVN TLF. 61 &, 255 TELEGRAMADR.VERITAS. AGENTUR & COMMISSION IMPORT & LAGER EN GROS, HVORAF FREMHÆVES MEL-, THE, SUKKER OG ALLE SLAGS KOLONIALVARER. EKSPORT af FÆRØSKE PRODUKTER KLIPFISK,SALTFISK, MEDICINTRAN, ULDTRØJER

Kemiske Tøjrensningsanstalter. Thorshavns Dampvaskeri & Fjerfabrik A/S, Thorshavn

52.

FERSK FISK S A LT F I S K KLIPFISK

Kiosker.

53.

Arge Ole, Thorshavn Klaksvig Kiosk, S K Hansen, Klaksvig

IMPORT AF

54. Klipfisk og Saltfisk. Cod, Dried & Wet-salted — Nome plato et morne salée — Klippfischø und Salzfische — Bacalao seco y pescado salado. AndelsselskabetjForoya Fiskaexport, Thors ­ havn Se foregaaende Spalte, nederst.

k_

5

J

Heinesen Z, Thorshavn Helgason G & Melsted, Akts., Thorshavn Telegramadr. „Holar “ G Helgason & Melsted Akts. Import

56.

Kolonialvarer. Groceries — Donredes coloniaux — Kolonialwaren — Especierias y comestibles Hansen Poul, Thorshavn Smæran, Indeh. H J Jacobsen, Thorshavn

ANDELSSELSKABET FØROVA FISKAEXPORT THORSHAVN TELEGRAMADR.: FAROEFISH , THORSHAVN

Manufaktur Konfektion Trikotage Kortevarer.

57. Konfekturer. Confectioners — Confitures — Konfituren — Dulcera Jensen Joen, Thorshavn

Hjelm IA Vaag Johannessens N S Eftf., Thorshavn E7Z S. ^o/iannes&ens Cftf. c&hors/icam Telefon 192 Telegramadr.: „Agentur*, Thorshavn Code: Bentleys ABC 5. Repræsenterer kun ' Iste Klasses Huse. Køber ogsaa Kolonial, Mel etc. i fast Regning. Salesman for produces from Faroe Islands Especially fish. Kjølbro J F, Klaksvig Se næste Spalte, øverst. Thomsens J E Eftf., Sandevaag pr. Thors ­ havn Ingeniører. Engineers — Ingénionrs — Ingenieure — Ingenieros. Bach Chr., Thorshavn Ejrnæs Hans Ingenfor, cand. polyt. M. Ing. F., Trangisvaag Lystbæk K H, Vaag Wexhe Jacob, Thorshavn Zachariasen Louis, Thorshavn 49.

58. Kul & Koks. Coal & Coke — Charbons et Cokes — Kohlen und Koks — Carbén y coque. Foroya Kol, A/S. Trangisvaag FOROYA KOL A /s

SPIS FÆRØSK

KLIPFISK fineste, .

(FÆRØ - KUL) trangisvaag TELEGRAMADR., FÆRØKUL*

/ ENE-EKSPORTØR &[LjaLSJcup>

VESTRE BOULEVARD 43* TELEFON CENT. 1G49O' FÆRØSKE KUL LER Lutzen Valdemar, Thorshavn

KLIPFISK og SALTFISK

fra %Értreme-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker