kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4151

Færøerne

Fag-Register

C, Fag-Register. Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri* Søfart, Bankvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv f. Eks. Læger og Sagførere.

► THORSHAVN ----- lari ENZEL PETERSEN

Kjælnæs Poul, Thorshavn Larsen Sofus, Klaksvig Olsen Olaf, Klaksvig Poulsen J P, Thorshavn Restorff Frants, Thorshavn Samuelsen A C, Thorshavn Samuelsen J, Klaksvig

Petersen Wenzel, Thorshavn

1. Adressebøger. Foroya Adressubok, Thorshavn

2. Agentur- og Kommissions- samt Importfor ­ retninger. Agency, Commission & Import business — Maisons d ’ Agence, de Commission et d ’ Importation — Agontur- & Kommissions- sowio Importgeschat'te — Negocios de agoncia, de comisidn y de importation Alberg Peter, Thorshavn Clementsen C, Thorshavn Dam & Nolsoe, Trangisvaag Hansen Poul, Thorshavn Jacobsen Otto, Vestmanhavn pr. Thorshavn Johannessen ’ s N S Eftf., Thorshavn Lambaa Knud, Thorshavn Rein N C, Thorshavn Reyni Jens av, Thorshavn Thomsen H Th. A, Thorshavn

AUTORISERET

10.

Banker. Banks — Banques — Banken — Bancos. . Foroya Banki, Færøernes Bank, Akts., Thorshavn Se næste Side. Foroya Banki ’ s, Færøernes Bank, Filial, Akts.,Trangisvaag Sjovinnubankin P/f., Thorshavn

FORHANDLER TELEGRAMADR.: MASKINVÆRKSTED ______ I1B1J

7. Aviser og Tidsskrifter. Newspapers & Periodical Publications — Journaux & revues — Zoitungen und Zeitschriften — Diariés y Periddicos. Barnabla3i<5, Trangisvaag DagblafliS, Thorshavn Dimmalætting, Thorshavn Amtstidende for Færøerne. Organ for Sambandspartiet. Øernes ældste og mest udbredte Blad. Oplag 2500 Eksemplarer. Færøsk Kirketidende, Redaktør J Dahl, Thorshavn Foroya Social-Demokrat, Thorshavn Baadebyggerier. Boat Builders — Constr. de bateaux & nacelles — Bootswerften — Astilleros. Biskupsstefl J, Klaksvig Danielsen P N, Saltangeraa pr. Thorshavn Gregersen Gr., Strænder pr. Thorshavn Joanessarson Marius, Fundingholm pr. Thorshavn Johansen Gr., Strænder pr. Thorshavn Johansen J, Strænder pr. Thorshavn Johansen P J, Strænder pr. Thorshavn Mortensen P M & J, Trangisvaag Morkbre H, Ejde p£ Thorshavn Olsen Axel, Klaksvig Olsen Ole, Lervig pr. Thorshavn Petersen L, Sandevaag pr. Thorshavn Poulsen P J, Svinø pr. Klaksvig Rasmussen Sophus, Thorshavn Fbroyatidindi, Trangisvaag Tingakrossur, Thorshavn Varfiin, Thorshavn

Apoteker. Apoteket Tjaldur, J A Juul, Thorshavn, Klaksvig og Tveraa.

3.

4.

Arkitekter. Hofgaard J, Trangisvaag Torgard H C W, Thorshavn

5.

Assurance. Insurance — Assurance — Versicherung — Seguro Christensen C, Thorshavn Lloyds Agent Telegramadresse : Juris. Danielson C S J H, Thorshavn Djurhuus A, Vaag Djurhuus K, Trangisvaag Færøernes gensidige Forsikringsforening for Motorbaade, Sorvaag Færøernes gensidige Forsikringsforening for Sejlfartøjer, Thorshavn Foroya vanlukkutryggning, Thorshavn Hansen P S, Thorshavn Neytatryggingur, Thorshavn Suderø Fiskeriforsikring, Trangisvaag Trygd. P/f. Tryggingarfelag, Thorshavn Telegramadresse; Trygd. Specialitet: Brand- og Transport ­ forsikring. Nolsoe P, Trangisvaag Petersen A, Klaksvig

8.

Bagere. iBakers — Boulangers — Bicker — Panaderos.

9.

11. Barberer og Frisører. Niclasen H M, Sørvaag pr. Thorshavn Nielsen A, Thorshavn Persson F, Trangisvaag Poulsen Valdemar, Thorshavn

Automobiler. Motor cars — Automobiles — Automobile . — Autdmoviles Nielsen Vilhelm, Thorshavn Autoriseret „Chevrolet* Forhandler.

6.

Dimon S, Trangisvaag Fosaa Carl, Thorshavn; Kjelnæs Th., Klaksvig

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker