kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4149 Foroya Banki ’ s, Færøernes Bank, Filial, Akts. Foroya Kol, Kul ForoyatiSindi, Redaktør J Dam, se Aviser Hansen Ernst Rcalskolelærer Hansen H C Tomrerm. Hansen H C Havnefoged Hofgaard J Arkitekt, Tømrermester Holm D O Købmandsforr^, Kvalbø Holm Morten Skibsfører Holm N Skotojsforr. . Hotel Tveraa, Christine Jacobsen Hvalstationen vedLobra, Indoh. Gudmund Mor ­ tensen Jacobsen Elgerda Førstelærer Jacobsen G Sognepræst, R. Kvalbø Jacobsen J Købmandsforr., Sandvig Jensen Th. P Købmandsforr., Kvalbø Jespersen J A Stenhuggeri Joensen N P Købmandsforr., Kvalbø Larsen ’ s L Eftf. Skotojsforr. Mårtensson Oluf Murermester Magnussen M Elektrisk Lysinstall. Michelsen M Tømrermester Mortensen D J Købmandsforr., Ørdevig Mortensen Elo Købmandsforr. Mortensen Gudmund Direktør Mortensen Johan Direktør Mortensen Johan Lærer Cand. phil. Mortensen J P Tømrermester Mortensen Jørgen & Son, Smede- og Maskin ­ værksted Mortensen N J A/S, Købmandsforr., Fiske ­ eksportør, Tveraa Mortensen N P Direktør Mortensen P M & J Baadebyggere Nielsen Jacob Skibsfører Lagtingsmand Nielsen M Købmandsforr., Sandvig

Færøerne

Navne -Register Waagstein L Sagfører, Direktør, Cand. jur.z Vagsbotnur P/f Fiskeexport Wang A A M Købmandsforr., Kalbak Wang I A Kongsbonde, Kalbak Wang J P Bager, Midvaag Varftin, Redaktør Rikard Long, se Aviser Weihe A IIE C Kongsbonde R., Sælletræ Weihe I V Købmandsforr., Sælletræ Weihe J J Kongsbonde fh. Lagtingsmand, Nor3- skåla Østerø Weihe P Købmandsforr., Solmundefjord Weihe Peter Fiskeeksportør, Solmunde Weihe S IT T Købmandsforr., Skaale Wellejus Frithiof Elektr. Artikler, Radioanlæg & Tilbehør Westerby Niels Politimester Vestmanhavn Skibsværft, Skibsbyggeri, Vest ­ manhavn Vevstovan v. Bergljof av Skarfii Husflid Weyhe Jacob Ingeniør Weyhe Laurits Skibsforer, Sorvaag Videro Gust. Købmandsforr., Husevig Videre M L Købmandsforr., Skaalevig VidjiirP/F. Hvalfangerselskaber Hvalstationer Winther Gunnar Lagtingsrevisor, Sand Winther J Postekspeditør Sysselmand for Sandø Syssel, Sand Winther P II Blicher Sognepræst, Sand Winther Steingrim, Entreprenør Zachariasen Joen Skibsbygger, Nordregøte Zachariasen Louis Ingeniør Driftsbestyrer for Færø Amts Telefonvæsen Zachariasen O Z Købmandsforr., Desto Zachariasen P M, Smed, Vestmanhavn Ziska A Tobak en gros Øregaard Jac. F Købmandsforr., G ote Øster ’ s Hugo Maskinsnedkeri Øster Oliver Købmandsforr., Ejde Trangisvaag (Tveraa) Havnon har paa en Kajlængde af 78,5 m en Dybde af 7 m, paa en Kajlængde af 6G m en Dybde af 5 m. Havnefoged: II C Hansen. Drelnæshavnen, Vestsiden af Trangisvaag, har en Kajlængdo af 40 m, en Dybde af 7,5 m Sysselmand: K Djurhuus. Fremmode Landes Konsuler: Vicekonsul Th. Fr. Thomsen (Spanien); Vicekonsul RB Thomsen (Tyskland) Akesson Albin Murermester Albinus Jac. Købmand, R.Famien Andersen A Jrmager- og Galanteriforr. Arbejdernes Trawlcrdrift Tveraa A. m. b. A. Trawlerselskab „Asdal** Akts. Bogtrykkeri Baia Jacob Bankbestyrer BarnablaSiS se Aviser Berthelsen Einar Skibsfører Dam Jens Redaktør Dam Jens Sæbeudsalg Dam & Nolsøe Agentur- & Kommissionsforr. Dam Peter Mohr Lærer Lagtingsmand Di mon S Bagerforr. Djurhuus K Sysselmand f. Suderø Syssel Lag ­ tingsmand Djurhuus N ps. Førstelærer Ejrnæs Hans Ingeniør, Cand.' polyt. M. Ing. F. Enni D J Købmandsforr., Farvehdl., Isenkram- forr. Glas & Porcelæn Enni Oliver Købmandsforr., Cigarforr., Isen- kramforr., Cycletilbehor, Manufakturhdl. Færøernes Ophalingsbedding Skibsbyggeri

Vaag Havnen har paa en Kajlængde af 60 m en Dybde af 7 m, paa en Kajlængde af 47,5 m en Dybde at 6 m. Andreasen J P Hoteller og Pensionater Christensen V Mosbjerg Elektriske Artikler, Elektrisk Lysinstall., Radioanlæg og -tilbehør Christiansen Chr. M Købmandsforr., Porkere Dahl Ellen, Fotograf Dahl GørfiumJ,Akts.,Fiskeeksportør, Købmands ­ forr., Skibsrederi Dahl J J Købmand Dahl Joen Købmand Dahl Magnus Købmand ,R. Dahl P Købmand Danbjorg J H Lagtingsmand, Porkere Danielsen J V Sprængstoffer Debess Aksel Blikkenslager Djurhuus A Assurance Djurhuus II L Købmandsforr., Porkere Djurhuus H L Skotojsforr., Porkere Djurhuus J O Købmandsforr., Porkere Djurhuus M Tømrermester Djurhuus P J Skotojsforr. Godtfred J A Købmandsforr ., Fiskeeksportør Hammer Daniel Købmandsforr., Hove Ilammor Marie Skrædderforr. <* Hammer P J Hotel Hjelm Enkefrue, Hotel Hjelm I A Købmandsforr. Hovgaard Niclas Købmandsforr., Hov Jacobsen Jobs. Købmandsforr., Sumbo Jacobsen N P Smed Jacobsen P C Smede- og Maskinværksted Jacobsen Peter Skotojsforr. Jensen B, Maskinsnedkeri Jensen H J Hotel og Pensionat Jensen Oluf Th. Landinsp., Porkere Larsen Esbern Købmandsforr., Porkere Lisberg D J Købmandsforr., Porkere Lystbæk K H Driftsbestyrer, Ingeniør Cand. polyt. M. Ing. F. Maskinværkstedet i Vaag v. Dion Nolsøe, Ma ­ skinsnedkeri Mortensen Palle, Smed Muller Jens Skrædder Niclasen A Boghandler, Købmandsforr. Joensen Ole Stenhuggeri Lage Erik Kommunelæge Poulsen P J Købmandsforr., Sumbo Poulsen Søstrene Manufakturhdl. Simonsen J J E Skibsfører Lagtingsmand Skaalum J C Købmandsforr. Smith ’ s Johan N Enke Farvehandel Snarljds Biograf, Indeh. P Nolsoe Strom N P Paalægsforr. Strøm N P Tomrerm. -fh. Lagtingsmand Strøm S, Smede- og Maskinværksted Thomsen J A Købmandsforr.,' Porkere Thulesen E M Sognepræst Tjaldur. Akts., Fiskeeksportører Vaag Ophalingsbedding Skibsbyggeri Weyhe Magnus J Købmandsforr. Wilhelm D J Købmandsforr. Wilhelm Th. J Købmandsforr. Nolsø Peter Købmand Nolsøe Ella Fotograf Nolsoe Laura Købmandsforr. Nolsøe Niels fh. Lagtingsmand Olsen O Skotojsforr. Olsen Ole & Søn, Smede Plinkur A/S, Porkere

N o 18 øo Axel Tømrermester Nolsøe Joen Fuldmægtig Nolsoe P Assurance

Nolsøe Poul Postekspeditør Nygaard Knud Kredslæge ' Næs Martin Købmandsforr., Kvalbo ’ / Olsen Joen Smed Olsen Marie Skrædderforr. Persson F Barber og Frisør Petersen Johs. Herreekviperingsforr. Petersen Mario Paalægsforr. Petersen Søstrene Modeforr. Poulsen Poul Blikkenslager

Poulsen Poul Arne Maler Salmoni Th. J Skibsreder Skaalum Even Købmandsforr., Kvalbø Strøm J O Købmandsforr. Suderø Fiskeriforsikring se u. Assurance Su3uroya mjolkafelag og margarinvirka, Mar ­ garinefabrikker Thomasen H P Skotojsforr. Th omasen H P Stenhugger Thomsen D J Købmandsforr. Kvalbø Thomsen Herluf B Direktør Thomsen R B tysk Vicekonsul Thomsen ’ s Richard Timburhandil, Trælast- & Tømmerhdl. Thomsen TF Købmandsforr., Skibsreder Thomsen Th. Fr. Bestyrer spansk Vicekonsul Thorsteinsson M G Dykker Tvéroyrar Bio

Vest N P Smed, Kvalbø Øster Else Damefrisering Øster Poul Tømrermester

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker