kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4148 Mortensen Niels Chef for Færøernes Oppe- borselskontor

Navne-Register

Færøerne Joensen Heine A V Kobmandsforr., Sørvaag Joensen Hjalmar Kobmandsforr., Lervig Joensen II C Svaboe Navigator, Sandevaag Joensen I Cigarforr. Joensen J Kobmandsforr., Funding Joensen Jacob C Mobelforr. Joensen Joen Kobmandsforr., Ørebakke Joensen J H Skibsfører, Sørvaag Joensen J J Skotøjsforr. Joensen Johanne Kobmandsforr., Sæbeudsalg, Vestmanhavn Joensen Jobs. J P Kobmandsforr., Ejde Joensen Johs. Olaus Administrator R. Joensen Nap Skotøjsforr. Joensen Nicodemus Skotøjsforr., Manufakturhdl. Joensen O C Kobmandsforr., Øre Joensen Paul fh. Lagtingsmand, Sandevaag Joensen P C Kobmandsforr., Gjov Joensen P J Kobmandsforr., Gjov Joensen S E Kobmandsforr., Eldevig Joensen S J Kobmandsforr., Skuo Joensen Thomas Skibsforer, Skaalevig Joliannesen C Kobmandsforr., Lervig Johanneson Hansina Manufakturhdl. Johannesen J M, Kobmandsforr., Fuglefjord Johanneson John Kobmandsforr., Lervig Johannesen S O Malermestre, Fuglefjord Johannessen ’ s N S Eftf. Agentur- og Kommis- sionsforr. Fiskeeksportører, Klipfisk- og Salt- liskeksport, Import- og Eksportforr., Olieim- portorer Johansen C C Kobmandsforr. Johansen Gr. Baadebygger, Strænder Johansen J Baadebygger, Strænder Johansen JoenJ Smede, Vestmanhavn Johansen Johan Skibsfører. Sandevaag Johansen Johan C Kobmandsforr., Kollefjord Johansen Karl Fr. Kobmandsforr. Johansen P J Baadebygger, Strænder Johansen Poul Sognepræst, Midvaag Vaagø Juhlert Conrad Urmager Juul J A Apoteker Jørgensen Jørgen Kobmandsforr., Myggenæs Kaaber O Tandlæge Kallsoy Johan Lærer Lagtingsmand, Gjov Kenn A/S Fiskeriselskab Kimbil P/f. Trawlcrselskaber Kjeld Hans Jacob Kobmandsforr., Fundingbotn Kjælnæs Poul Bagerforr. Klett J Kobmandsforr. Kongshavn Maskinsnedkeri, Carl Olsen, Ma ­ skinsnedkerier, Strænder Kongshavn Skibsværft, Skaale Konoy S P ur, Førstelærer, Gøte Kristiansen Z Stykkid Kobmandsforr., Kvivig Kristiansen K L fh. Lagtingsmand, Kvivig Lambaa J Kobmandsforr. Lambaa Knud Agentur- & Kommissionsforr. Lambaa N P Kobmandsforr., Fuglefjord Larsen Chr. Sysselmand, Sørvaag Lervig S Kobmandsforr., Lervig Lofti av Zacharias Kobmandsforr., Sandevaag Long G Bogtrykker Long Rikard Realskolelærer Ludvigsen K Bankdirektør nederl. Vicekonsul Lutzen Chr. Overlærer Lutzen Jacob Frm. S Lutzen Kobmandsforr. Lutzen Knud Bolschefab., Import- og Eksport ­ forr. i Lutzen Meta Tandlæge Lutzen M W Landbrugskonsulent R. Lutzen Rigmor Tandlæge Liitzen Valdemar Kulforr. Købmand Konsul R. Lowe Jacobsen Kobmandsforr., Myggenæs Magnusson Helene Kobmandsforr., Ejde Magnussen Vilhelm Overlæge Marr D J Fiskeeksportør Maskinsnikkaraverkstadid Maskinsnedkerier, Strænder MaskinBnikkaraverkstadid v. Heine Joensen, Maskinsnedkeri, Midvaag Matras G Kobmandsforr., Kirke Koyte P Kobmandsforr., Sand Kristiansen Kristina, Fotograf

Poulsen J M Fiskeeksportør, Skopen Poulsen Johs. Lærer Formand f. Lagtinget M.F. R., Strænder Pofilsen J P Kobmandsforr., Strænder Poulsen J P Bager Poulsen Ludvig P/f , Blikkenslager, aut. Vand ­ mester Isenkramforr. Poulsen Valdemar Barber og Frisør Rasmussen Joen Lagtingsmand Skibsreder Kob ­ mandsforr., Sørvaag Rasmussen Niclas Kobmandsforr., Sørvaag Rasmussen R Højskoleforstander Rasmussen ’ s R Enke Kobmandsforr., Sandevaag Rasmussen" R K Kommunelæge, Ejde Rasmussen Sophus Baadebygger Rein J II Navigatør, Sand Rein N C Agentur- & Kommissionsforr. Reinert P Mohr Kobmandsforr., Kalbak Restorff Frants Bagerforr. RestorfFs P A Sønner Bryggeri, Kobmandsforr. Reyni Jens av, Agentur- & Kommissionsforr. Rogvi Arne av Kobmandsforr., Vestmanhavn Ryggi Mikkel Danielsson å Lærer, Bo Samuelsen A Sysselmand f. Østero Syssel Lag ­ tingsmand R. DM., Fuglefjord Samuelsen A C Bagerforr. Samuelsen Hans Kobmandsforr., Midvaag Samuelsen Trygve Sagfører Cand. jur. Samuelsen S J Tømrermester, Ejde Sand II E Sognepræst Fuglefjord Sandum A Tømrermester Schmidt Emmy Kobmandsforr. Seyer-Hansen Kjeld Kommunelæge Sand Sigurjonsson M Fiskeeksporter Simonsen, Skotøjsforr., Sand Simonsen Johs. Entreprenør Murermester fh. Lagtingsmand Simonsen M S, Murermester Simonsen Simon Kobmandsforr., Saltangeraa Simonsen II Vilhelm Kobmandsforr. Sjdvinnubankin P/f., Banker Skaale Peter, Kobmandsforr., Tofte Skaalevig Margarinefabrik v. Torur Axelsson, Skaalevig Skardhamar Asbjørn Elektr. Lysinstall. Skarfii Simun av, Højskoleforstander SkipafelagiS Foroyar, P/f., Damp- og Motor- skibsselskab, Speditionsfrm. Skipanes Andr. Kobmandsforr., Skipa ’ nes Skipshandil Skibsudstyrsforr. Skæling Edith Sæbeudsalg Skæling Magnus Kobmandsforr. Smith Edv. Tømrermester Smæran ved II J Jacobsen Kobmandsforr., Ko ­ lonialvarer. Slettenæs Engelbrect, Tobak engros, Sandevaag S. S. S. v. S Petersen, Skrædderforr. Stephanson Johs. Tømrermester Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, Afdelings - kont. Sundstein H Navigationsskolelærer Sæbehuset Søljan Modeforr. Sømandshjemmet se Hoteller og Pensionater Sørensen Anthonius Kobmandsforr., Husevig Sørensen Zacharias Overlærer Telling ’ s Vaskeri Thomasen, Skotøjsforr., Midvaag . Thomasen E Kobmandsforr., Sandevaag Thomsen Anker Kobmandsforr. Thomsen II Th. A Agentur- og Kommissionsforr. Thomsen ’ s J E ’ Eftf., Import- og Eksportforr. . Sandevaag Thomsen J P Kobmandsforr., Andefjord Thomsen Mads Kobmandsforr. Nolsø Thomsen N Skotøjsforr., Hesto Thomsen P Skrædder, Gøte Thorshavns Cigarforr. v. II C Lauritzen Thorshavns Dampvaskeri, Akts. Fjer-Eksport, Kemisk Tøjrensningsanstalt Thorshavns Mælkeforsyning og Margarinefabrik Akts. (Sæbefabriken „Okkara u ). Margarine, Mælkeforsyninger Dampskibsselsk. &- Ekspe ­ ditioner Thorshavns Møbelmagasin, P Paulsen Tingakrossur, Redaktør Chr. Holm-Isaksen, se Aviser Torgard H C W Arkitekt . Torshavnar SkipasmiSju A/S Skibsværfter Torsheim Vilhelm Stenhugger Trygd. P/f; Tryggingarfelag, Assuranceforr. Tubbak v. Chr. Dahl-Restorff Cigarforr. Uldvarehuset ved Hillebert Andreasen, Manu ­ fakturhdl. Ullvirkifl, Uldvarefabr. Uvak P/F Fiskeriselskaber, Dampskibsselskaber & exp. Waagstein Joen Organist, Kunstmaler

Mortensen Niels Tømrermester Mortensen Sofus Tømrermester Mouritsen Ejvind, Blikkenslager Muller E Fiskeeksportør

Møller Dag Monred Kalds-Kapellan Mørk M Kobmandsforr., Vestmanhavn Mørkøre II Baadebygger, Ejde Mørkøre J Tømrerm. Nabb, Akts., Fiskeksportører, Klipfisk- og Salt- fiskeksport Naltestad V M Kobmandsforr., Midvaag „Nautik u J P Andreasen & N Debess Nautiske Instrumenter Neytatryggingur sø u. Assurance Niclasen D P Kobmandsforr., Midvaag Niclasen H J Kobmandsforr., Hesto Niclasen Hans Nicolai Boghandler Niclasen H M Barber og Frisør, Sørvaag Niclasen Niclas Købmand, Sørvaag Niclasen Poul Redaktør Lagtings- og Landstingsmand Niclasen Sigurd Boghandler Nicolajsen Katrine Kommunelæge Nielsen A Barber og Frisør Nielsen D P Skotøjsforr., Sandevaag Nielsen E M V Cohr Lærerinde Nielsen Hjalmar Kobmandsforr., Sandevaag Nielsen Niels Sejlmager Nielsen Niels J Kobmandsforr., Strænder Nielsen Olevine, Kobmandsforr., Sandevaag Nielsen Vilhelm Automobilforhdl. Nielsen Zacharias, Kobmandsforr., Sandevaag Nolsoe Hans Kasserer Lagtingsmand, Vest- manhavn Nolsoe Napoleon Kobmandsforr., Kalbak Nygaard Heine Kobmandsforr., Ejde Nygaard Thomas Kursusleder Cand. mag. Nyholm Debess Blikkenslager, aut. Vandmester Lagtingsmand Olsen Chr. Kobmandsforr., Vaalen Olsen Daniel Skotøjsforr., Vestmanhavn Olsen D P Fiskeeksportør, Kobmandsforr., Vestmanhavn Olsen E Kobmandsforr., Thorsvig Olsen E Smed, Skaale Olsen Emil Sparekassedir. Olsen H Kobmandsforr. Olsen Hans Kobmandsforr., Kvalvig Olsen Hans Henrik, Kobmandsforr., Fuglefjord Olsen John Kobmandsforr., Fiskeeksportør, Vestmanhavn Olsen J S F fh. Sysselmand for Nordøernes Syssel Olsen Maria Kobmandsforr. Olsen O J Skibsreder, Vestmanhavn Olsen Ole Baadebygger, Lervig Olsen Oliver Kobmandsforr., Saltangeraa Olsen Rolf, Tømrermester Olsen ’ s Sam. Eftf., Anna Lambaa Isenkramforr. Olvhoj Jacob Kobmandsforr., Eldevig Påtursson J Kongsbonde Lagtingsmand R., Kirkebo Pdtursson P Sprængstoffer, Kirkebo Pedersen K Læge, Midvaag Petersen Axel Kobmandsforr., Nordskaale Petersen Gunnar & Eyolfur å, Heygum, Byg ­ mestre, Vestmanhavn < Petersen J Tømrer fh. Lagtingsmand, Saltnesi Østero Petersen Johanne Lærerinde F M., Tofte Østero Petersen J K Kobmandsforr., Sand Petersen J P Smed, Fuglefjord Petersen Knud junr. Skotøjsforr. Petersen L Baadebygger, Sandevaag Petersen O C Kobmandsforr., Sælletræ Petersen Ole Fiskeeksportør, Fuglefjord Petersen Oliver Kobmandsforr., Vestmanhavn Petersen P J Kobmandsforr., Nolsø Petersen Poul cand. jur. Petorsen S Skrædder Petersen Sigmund Malermoster, Vestmanhavn Petersens J P Enke Kobmandsforr., Funding ­ holm Petersen ’ s S P Eftf. Kobmandsforr. Fuglefjord Petersen Theodor Import-Eksportforr., Fugle ­ fjord Petersen Thorstein Direktør, norsk Konsul Cand. jur. Incasso Petersen Wenzel Automobilforhdl, Skibsropara- tioner P/f Grunos Fisk, Vestmanhavn Poulsen H Kobmandsforr., Strænder Poulsen Hanna, Damefrisering Poulsen HJ Tømrermester Poulsen I H Lærer fh. Lagtingsmand, Skopen Poulsen I M Kobmandsforr x Skopen Poulsen J pens. Lærer R. FM., Strænder Poulsen Jens Smed

Matras S E Kommunelærer Michelsen II J Malermester Michelsen J Bødker

Mikkelsen Abraham Kobmandsforr. Mikkelsen M F Kobmandsforr., Næs Mikkelsen M F Kobmandsforr., Sku© Mi tens Edward Landsretssagf., finsk Vicekonsul Modesalonen H V Simonsen, Modeforr. Mohr Axel Kobmandsforr., Sand Mohr Leif Elektrisk Lysinstall. Mortensen Frants Tømrermester Mortensen Mina Modeforr., Damehatte Mortensen M J Kobmandsforr., Arge

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker