kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4147 Dahl-Olsen Gunnar Sysselmand f. Strømø Syssel Vestmanhavn Dal-Christiansen Arnold, Tømrermester i Dali Jens Pauli Navigationskolebestyrer Dalsgaard A W Købmandsforr., Skaalevig Dalsgaard Cl. Tømrermester Dam Chr. Købmandsforr., Nordskaale Dam J fh. Sysselmand Fuldmægtig Dam Lilly Damefrisørinde Dam Th. Købmandsforr., Arge Danielsen CSJH Postmester, Sparekassedirek ­ tør, R. Danielsen Daniel Lærer, Vaagø Danielsen P Købmandsforr., Solmunde Danielsen P N Baadebygger, Saltangeraa Danielsen T Købmandsforr., Velbastaåur Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, Depot. Davidsen David Købmandsforr., Sand Davidsen J P Husflid, Vestmanhavn Davidsen J P Lagtingsmand, Sand Debes Marius Skrædder Debes S n Malermestre Debes Sofus Købmandsforr., Gjov Degn Anton Arkivar, R. Dimmalætting, Redaktør Poul Niclasen, seAviser Djurliolm II J Skibstilsynsmand, Glyvrar Djurhuus E Kommunelæge, Saltangeraa Djurhuus HA Realskolelærer Egholm Peter Skibsreder Egholm S J Købmandsforr., Strømnæs Eidesgaard J Fiskeeksportører, Andefjord Eirikstoft Andor Glarmester Ellefsen Elias Købmandsforr., Midvaag Ellefsen J P Købmandsforr., Midvaag Ellefsen Samuel Snedker Lagtingsmand, Midvaag Ellendersen Johan Skotøjsforr. Ellingsgaard Knud Navigatør, Ejdo Ellingsgaard O Smed, Ejde Ellingsgaards Pensionat, Hoteller og Pensionater Eystberg J O F Købmandsforr., Skopen Eysturoy Guttorm Maskinsnedkeri Fagraness S Købmandsforr., Ridevig Finsen Jon Telegrafbcstyrer, R. FiskavirkiS, P/f., Fiskeeksportører, Sydregote Fiskeriaktieselskabet Mærsk Fiskeeksportforr., Strænder Foldbo Ole Købmandsforr., Tofte Forenede Dampskibssolskab, Dot, Akts. • Foroyskt Heimavirki Husflid Fosaa Carl Bagerforr. Fram ’ s PrentsmiSja Bogtrykkeri Frugthallen v. Johanne Nielsen Færø Amts Sparekasse Færø AmtstidendeBBogtrykkeri Færoernes gensidige Forsikringsforening for Motorbaado se u. Assurance, Sørvaag Færoernes gensidige Forsikringsforening for Sejlfartøjer se u. Assurance Færøsk Kirketidende, Redaktør Provst Dahl, se Aviser Foroya Adressubok so Adresseboger Foroya Banki, Færoernes Bank, Akts. Foroya Bio, Biografteatre Foroya Fiskeexport, Andelsselsk. Foroya Sildaoljufabrikk P/f. Sildemel, Sildeolie Foroya Social-Demokrat se Aviser Foroya vanlukkutrygging se u. Assurance Garshodu J Købmandsforr., Eldevig Geyti C A F Købmandsforr., Kollefjord Glæman v. Fru M Thomsen Købmandsforr., Nordregbte Gregersen Gr. Baadebygger, Strænder Gregersen J P Købmandsforr., Sydregote Grøn K Jensen Sognepræst Kvivig Guglielmetti C Stenhugger Guttesen Hans Smed, Vestmanhavn Guttesen II J Købmandsforr., Skotøjsforr. Vest ­ manhavn Guttesen J & G Hummeland Sejlmagere, Vest ­ manhavn Gdte E Købmandsforr., Nordregote Hammerby Svend Bankdirektør Hansen Carl Købmandsforr., Lervig Hansen Frits Entreprenør, Tømrermester Hansen Gudmund Købmandsforr., Haldersvig Hansen ’ s Carl Enke Fiskeeksportører, Lervig Hansen Hartvig Maskinsnedkeri Hansen H M Købmandsforr., Nolso Hansen II O Forsikringsdirektør Hansen H P Skibsreder Hansen H P Købmandsforr., Glibrø Hansen Jacob Købmandsforr., Kvivig Hansen Jacob, Købmandsforr. Tofte Hansen J M Enke Købmandsforr., Tjørnevig Hansen J M Devoid Landinspektør Hansen J O Købmandsforr., Vestmanhavn Hansen Julian Maler Hansen O J Stenhugger

Navne-Register Olsen Olaf Bager

Færoerne Hansen Poul spansk Vicekonsul Agentur- og Kommissionsforr., Fiskeexport, Import- og Eksportforr., Kolonial en gros Hansen P S portugisisk Vicekonsul Assurance Haraldsen Aksel Tømrerm., Vestmanhavn Haraldsen Jacob Købmandsforr. Fiskeeksportør, Fuglefjord Haraldsen M F Bagerforr., Sandevaag Havnar Bio Biografer Havnar Timburhandil, P/f. Trælast- og Tøm ­ merhdl. Heimavirkid, Husflid Heinesen Joen Købmandsforr., Bo Heinesen Joen S Lagtingsmand, Fisker Heinesen Z Import- og Eksportforr., Købmands­ forr., Ilelgason G & Melsted, Akts., Imp.- og Eksport ­ forr., Manufakturhdl., Fiskeexport. Hentze Edv. Tømrermestre, Sand Hentze J Kongsbonde, Sand Hentze Niels Købmandsforr., Sand Hentze Ejsenberg Købmandsforr., Sand Hilbert Aage Amtmand R. Hotel Djurhuus Hotel Foroyar Hotel Geyti, Kollefjord Hotel Thorshavn, Frk. Nicoderaussen Husted-Andersen B Landsretssagf. sv. Vicekonsul Huusgaard J Forstander f. Statens Landbrugs ­ forsøg * Høj Elisabeth A Købmandsforr., Strænder Højgaard ’ s D P Enke Købmandsforr., Tofte IoensenlH Odelsbonde fh.Lagtingsmand, Sørvaag Isaksen Poul Farvehandel Isholm Eivin Redaktør af „Tingkrossur u Iversen Hans Købmand, Kvivig Jacobsen Absalon Købmandsforr. Fiskeekspor ­ tør, Skaale Jacobsen A J Købmandsforr., Sandevaag Jacobsen Aksel Købmandsforr., Kvalvig Jacobsen Chr. Bødker Jacobsen Chr. Holm Lagtingsmand, Petroleums ­ oplag, Olie Importør, Fiskeexport Jacobsen Eliéser Ilerreekviperingsforr., Manu ­ fakturhdl. Jacobsen Hans Jacob Mineralvandsfabr. Jacobson II J Landbrugskand. Jacobsen Hjalmar Bijouteri varer, Bogbinder, Boghandler Jacobsen 11 N Boghandler, Bogtrykkeri Jacobsen II O Købmandsforr., Sørvaag Jacobsen Jacob Købmandsforr., Kollefjord Jacobsen Johan Købmandsforr., Hvidcnæs Jacobsen Johs. Købmandsforr., Nordregote Jacobsen J H Stenhuggerier Jacobsen J M Købmandsforr., Tofte Jacobsen Joen Ole Købmandsforr., Bo Jacobsen Johs. Fiskeeksportør Jacobsen J P Købmandsforr., Fuglefjord Jacobsen M A Bibliotekar Lagtingsmand R. Jacobsen Meinhardt, Købmandsforr., Glibrø Jacobsen Michael P Malermestre Jacobsen M P Farvehandlere Jacobsen Nap. Skibsreder, Saltangeraa Jacobsen Niclas Købmandsforr., Kvivig Jacobsen Niclas Navigatør, Skopen Jacobsen O Købmandsforr., Strømnæs Jacobsen Otto Agentur- og* Kommissionsforr., Købmandsforr., Vestmanhavn Jacobsen S H Elektriske Artikler, Radioanlæg og -tilbehør Jacobsen Th. Smed, Skipanes Jacobsen Zach. Tømrermester Jakobsen Thuri3 Fotograf Jensens B Z Prentsmiåja Bogtrykker Jensen C Holm Murermester Jensen Carl Købmandsforr., Kollefjord Jensen Chr. Købmandsforr. Jensen Chr. Bygmester, Kvivig Jensen Jens S Købmandsforr. Stykket Jensen Joen Farvehandler, Konfektureforr. Jensen P Direktør R. DM. Jensen P J fh. Overlærer R. Jensen Marius Overvrager Joanessarson Marius Baadebygger, Fundingholm Joensen Absalon Fotograf Joensen Andreas Fiskeeksportør, Købmandsforr., Midvaag Joensen Chr. Købmandsforr., Sand Joensen Elias Købmandsforr., Bo Joensen Elisabeth Købmandsforr., Thorshavn og Nolsø Joensen F Købmandsforr., Skuø Joensen Hans Frm. Købmandsforr., Manufak- turforr. Joensen Hans Købmandsforr., Ejde Joensen Hans Helge Navigatør, Kvalvig Joensen Hans P Købmandsforr., Haldersvig II 110-111*

Olsen Olaf Købmandsforr. Olsen Ole Tømrermestre Petersen A, Assurance Petersen J J Tømrermestre Petersen O II Købmandsforr., Svine Poulsen P J Baadebygger, Svine Rasmussen Birgitte Damefrisering Rasmussen Claus Bødker Rasmussen J Fiskeeksportør

Rasmussen Joen Smede- og Maskinværksteder Rasmussen Johan Smed, Forstander for Tek ­ nisk Skole Rasmussen N J Sognepræst Samson J, Smede- og Maskinværksteder Samuelsen J Bagerforr. Samuelsen S Tømrermestre Sivertsen P S Købmandsforr., Norddeble Sørensen M E Købmandsforr., Viderejde Vaag E Købmandsforr. Venned II Malermestre Vilhelm Johanne Hoteller og Pensionater Winther Mourits Købmandsforr. Zachariasen S P Lærer Lagtingsmand Thorshavn Havnedybde: 17-26 Meter. Formand for Byraadot: Bibliotekar M A Jacobson, R. Frominodo Landes Konsuler: Vicekonsul Edw, Mitens (Finland), Konsularagent Valdemar Liitzen,R.(Frankrig), Vicekonsul K Ludvigsen (Nederlandene), Konsul Thorstein Petersen (Norge), Vicekonsul P S Hansen (Portugal). Vicekonsul Poul Hansen (Spanien), Konsul Valdemar Lutzen, R. (Storbritannien) og Vicokonsul B Husted-Anderson (Svorige). Albinus A Børste varer, Fami en Albinus J Købmandsforr., Famion Alfa Skibsredere Andreasen A Skibsfører, Ejdo Andreasen Andreas Kaptajn, Strænder Andreasen Andr. Købmandsforr., Lagtingsmand, Ridevig Andreasen Andreas Købmandsforr., Ejde Andreasen Jacob, Købmandsforr., Vestmanhavn Andreasen Joen O Købmandsforr., Strænder Andreasen Johannes Købmandsforr. Andreasen Magnus Købmandsforr., Fuglefjord Andreasen Rasmus Skotøjsforr. Andreasen Sophus, Købmandsforr., Ejdo Apoteket Tjaldur Arge Andreas A Urmager- og Galanteriforr. Arge Frida Købmandsforr. Arge Ilans B Smed, Metalstøberi Arge Maria, Husflid Arge Niels Urmager Arge N L Guld- og Sølvvarer, Bijouterivarer, Grammofoner Askham Th. Smed Bach Chr. Ingeniør Balslev & Co., Akts. Import- og Eksportforr. Fiskeeksportører, Trælast- & Tømmerhdl. Bech C J Dyrlæge Bech E Damefrisering Berg J P Købmandsforr., Fundingsboti^ Bergenske Dampskibsselskabs; Det, Exp. BommvirkiS v. Jens Simonsen Bolschefabrik Bonnevie Erik Dommer Bonnevie Gerda Læge Brend A Import- & Eksportforr. Buhl-NielBen P J Sognepræst, Næs Bærentsen Edw. Skotøjsforr. Carlsen V, Tømrermestre Christensen C Assurance Christensen C P Sagfører, Incasso Christensen Richard Urmager Christiansen C, Fotograf Christiansen J Bagerforr., Vestmanhavn Christiansen ■ Katr. Købmandsforr. Christiansen S Skotøjsforr. Christiansen Sophus Agentur- og Kommissions ­ forr. Christiansen Viggo Malerm. Christoffersen H C Skibsfører, Vestmanhavn Clementsen C Agentur- øg Kommissionsforr. Clementsen Clement Købmandsforr., Sand Clementsen Joen Købmandsforr. Sydredal Dagblaflid Dahl Einer Købmandsforr., Vestmanhavn Dahl Jacob Provst Dahl T Pauli Overlæge II 110-111* Abrahamsen A Købmandsforr., Myggenæs Alberg Peter Agentur- og Kommissionsforr. Arge O Stenhugger Arge Ole Kioskforr. Arnason II Bogbinder

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker