kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 4096 — 4144

DANMARKS 10,000 STØRSTE FORRETNINGER AVERTERER AAR E FT ER AAR IK R A K S VE JV ISER

HELE LANDET OVER I 2 5 0 0 BUTIKKER, HOTELLER, RESTAURANTER og CAFÉER foruden paa FÆRGER, RU.TEBAADE, STØRRE POSTKONTORER, BIBLIOTEKER samt hos mange LÆGER og DYRLÆGER er KRAK 8 VEJVISER fremlagt til GRATIS BRUG for Publikum

MAN

KØBER

BEDST

GENNEM VEJVISERENS FAG-REGISTER

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker