kraks vejviser 1940 handelskalender

I I

I

I I I

NYTORV 17 KBHVN. K. TELF. C. 308.

I I I I I I

Anmeldelsesblanket for Erhvervsdrivende. Undertegnede anmoder om, at følgende maa blive optaget i KRAK 5

VEJVISER 1941:

V E JV IS E R E N O P T A G E R G R A T IS E N H V E R A D R E S S E A F A LM IN D E L IG IN T E R E S S E I I I I I I I I I I I I I I ) I I I I I I r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1KRAK

Forretningens Navn: ............................................................................. .............................. Virksomhedens Art: ............................................................................... '■ ..... ..................... Forretningsadresse og Telefon: ......................................................................................... (By, Gade, Husnummer, Etage) I Fag-Registret ønskes Optagelse under følgende Fag-eller Vare-Overskrifter:

Er Forretningen optaget i nærværende Aargang (1940) af Vejviseren og i bekræftende Fald under hvilken Adresse? ........................... ...........................................

Indehaverens Navn og Stilling: .......................................................................... : .............. Indehaverens Privatadresse og Telefon: ........................................................................... (By, Gado, Husnummer, Etage) Er Indehaveren optaget i nærværende Aargang (1940) af Vejviseren og i bekræftende Fald under hvilken Adresse?.; ......................................................................

.................................... 1940

......................................

(Dato)

(Underskrift)

NYTORV 17 ' KBHVN. K. ELF. C. 308.

Anmeldelsesblanket for Ikke-Erhvervsdrivende. Undertegnede anmoder om, at følgende maa blive optaget i KRAK S VEJVISER 1941: Navn: ................................... '. .......... ..................................................................................... Stilling: ...........................■.»..< u. ...................... y ....................................................................................................................................................... Adresse og Telefon: ............................... .. ........... ...................................... (By, Gade, Husnummer, Etage) Er Deres Navn optaget i nærværende Aargang (1940) af Vejviseren og i bekræftende Fald under hvilken Adresse? .......................................................................

................................... 1940 (Dato)

(Underskrift)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker