kraks vejviser 1940 handelskalender

VI I -4093

Ørred

Fag-Register for Danmark

TUBORGS BRYGGERIER, Akts., Strandv. 54 jj ★ Cent. 8000 Postadresse Hellerup Telegramadr. „Tuborg København" Tuborgs Depot for Skibsproviantering, Amalieg. 32,34 El $ Cent. 4956. Tysk 01 Import & Eksport ved Jul. Lorenz Christiansg. 11 E jjl By 3384 Hjørring: Bryggeriet „Vendia “ , Akts. $ 22 & 1122 Hobro: Bie ’ s H I Bryggeri |} 8 Kol ding: SLOTSMØLLENS FABRIKKER, Akts. Fredericiag. 22 J) 1857 & 1858, privat $ 92 - Grundlagt 1570. Oden se: ALBANI BRYGGERIERNE, Akts. Bayerskølbryggeri 301 (4 Lin.) Afd.: Slotsbryggeriet $ 281 (4 Lin.). Randers: BRYGGERIET THOR, Akts. ffl 23 & 523 Svendborg: Svendborg Bryghus, Akts. Set. Hans V. 9 f 162 & 1562 Viborg: BAYERSK-OG HVIDTØLSBRYGGE- RIET ODIN, Akts. $ 36& 1036 Post- kontol4545 - Grundlagt3.Decemberl832. Øremærker. Aarhus: Dansk Øremærkefabrik ved R M Schrøder Ryesg. 23 $ 2815 Brønderslev: Pressevarefabriken ved P A Pedersen $ 393 Horsens: Pedersen Evald Beringsg. 7 1748 Svinemærke fabrikken Stevns vedN S Leth Beringsg. 10 f) 1392 Kolding: Andersen S Guldborg,Nikolaj PI. 4 £550 O dense: Hansen H P Gronneg. 11 ffi 5026 Fabrikation af Øremærker. V emb: Qvistgaard G £ 12 VEMI MÆRKEFABRIK Statsautoriseret Leverandør af Eksport-Øremærker til levende Kvæg, Svin med mere. V. G. QVISTGAARD Telefon 12.

Esbjerg: ’ ’ Bachmann A Ny Fiskerihavn £ 953, Stats £ 39 Se under Fisk en gros. Frisendal pr. Lunderskov: Jøker H Nissen £ Gelballe 8

Æskefabrikat io nsartikler.

Røbenhavn: Bie F L, Akts., Valdemarsg.l 403 $ -jArC.0518 Maskiner, Lim, Heftetraad stort Lager. Carlske Fabriker, De, ved Brodr. S &B Lund Langebrog. 6 Kl » C. 11307 & Am. 5103 Favorit-Koldlim og Tjørrklister. C hristensen Kai B Amerikav. 12 13 |)V3716 KAI B CHRISTENSEN Amerikavej 12 Tlf. Vester 3716 Pap og Kartonfarveri. Luksus Overtræks ­ papir. Parafineret Papir & Pap.

Sydjydsk Damkultur ved P Hansen s Enke & P Garantziotis £ 48 & 88 ........ — ■

( portionsforellen ) ( truites PORTION) III & EDE J?

Gleiche R NyVesterg. 7E $ C. 3866

INGENIØR R.GLEICHE NY VESTERGADE 70 TELF. CENT. 3866

SYDJYDSK DAMKULTUR P.HANSENS ENKE &RGARANTZIOTIS LUNDERSKOV • TLF. M-0 6.68 1 — — — Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Lysbro pr. Silkeborg: Errboe J $ S 477 Se tillige Eksport-Vejviser sidst dette Bind. Nørre Esp pr. Ti m : Nielsen Thue ffi T 58x Vej le: Nyland P Holm £ 463 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

NYE OG BRUGTE MASKINER. MATERIALER. •

Levison Erik, Akts., Vesterbrog. 69, 71 03 $ ★ C. 3018 Madsen Thomas West end 7 E $ Cent. 2008 Maskinimporten ved H Bath Toldbodv. 12 Kl »Palæ 3411 Lager af: Brugte og nye Maskiner. Meyer & Schou Badstuestr. 9,11 Kl $ ★ Cent. 2415 - Alle Slags Maskiner for Æskefabrikker samt Reservedele. „Rotac “ Tranev. 23 I nv I |} ★ Ta. 3958 Papdaasemaskiner. Sch jerbeck Jørgen jun. Fredh. Kan. 6 Kl $ ★ Cent. 2160, 2139 & 4370 Træpap, Læderpap, Straapap,graa Pap. Egen Bølgepap-Fabrik. Schonberg ’ s Papirvarefabrik, Akts., Vester ­ brog. 29 03 $ ★ Cent. 7210,7212 &V7212 Se: Bølgepap. Hl. Beer — Biére — Bier '(se tillige: Bryggerier; Presølfabrikk^r). København: Bie ’ sHIBryggeri, Hobro, Hovedoplag v.Otto Suenson & Co. Dronn. Tværg. 7 Kl $ C.482 BRYGGERIET CERES Aarhus,Depot v. P A Freilev Frdbg. Allé 84 [0 f ★ C. 279 BRYGGERIET STJERNEN, Akts., Dronn. Olgas V. 61 El i) ★ Cent. 1919 CARLSBERG BRYGGERIERNE Hovedkontor V esterfælledv.100 ^ ★ C.7000 Depot for Skibsproviantering Havneg. 47 Kl $ C. 4980 FORENEDE BRYGGERIER, DE, Akts., Hovedkontor V-Boulevard 22 03 II ★ Cent. 8170 Telegramadr. „Centrum". Freilev PA Kgl. Hof-Leverandør Frdbg. Allé 84 E f ★ Cent. 279 & 1279 Bass Porter & Pale Ale. Svendborg Bryghus, Akts., Hovedoplag for Kbhvn. H Schroder Hansen N-Farimagsg. 62 Kl f Palæ 1227

Østers. Oysters — Huitres — Austern

Køb enhavn: Limfjordsøsters Kompagniets Hoveddepot Boldhusg. 1 Kl $ C. 6765 Nykøbing M.: Limfjordsøsters-Kompagniet ved Valdemar Jensen & Co. £ 204

Østersmel.

Odense: Nielsen P C & Kemp £ 95 (5 Lin.)

Østersskaller.

Faarevejle : Skal-Dur ved K Bøgvad Ipsen £ 43 Holbæk: Holbæk Øta-Kompagni, Akts. £1213 (4 Lin.) Odense: Nielsen P C & Kemp £ 95 (5 Lin.) priv.3395 Telegramadr. „Neslein*. Skibby: Hansen ’ s Brødr. Skalleleje £ 111

Trout — Truit — Forelle.

Aabenraa: Nymølle Fiskeri, Olesen £ 608 x Dag næs pr. Horsens: Roldsgaard ’ s Johs. Damkultur £ H 657 Ejstrupholm: Søborg Damkultur, Bruno Hansen £16 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker