kraks vejviser 1940 handelskalender

Æskefabrikker København (Fortsættelse):

Fag-Register for Danmark

VII — 4092 Jyllands Papir-Værk, A/S $7878 (3 Lin.) JYLLANDS PAPIR-VÆRK A/ s AARHUS ÆSKER Kristensen ’ s Zacho Eftf., Jens Sørensen Sejrøg. 8 $ 4478 Specialitet : Fars- og Salatbakker. MAMMENS ÆSKEFABRIK, Akts. Trejborgv. $ 2050 & 2051 Repræsentant Kai Lemche Boldhusg. 2 É'$ By 6012 Æsker for alle Brancher. Al Iskrememballage. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Esbjerg: Esbjerg Papæskefabrik ved M Knudsen Rolfsg. 75 $ 1567 Æskefabriken Dana v. A Clemmensen Bor- gerg. 18 $ 629 Hesselager: Jensen Jens $273] Se u. Artikler til Oste fabrikker. H olstebro: Holstebro Papæskefabrik, V Mogensen $ 660 Korsør: Korsør Papæskefabrik, V Garde Pedersen $ 443 Odense : Fuhrmann ’ s Fred; Æskefabrik $ 1223 & 7002 - Fremstilling af alle Æskearter.] Hagen & Sievertsen, Akts. $ 63 & 6261 Repræsentant i København: P Nørred am $ Søb. 1420. mg MODERNE PAP •OG KARTON Emballage for ethvert Formaal. TELEGRAMAOR. /•< .. kartonnage " TLF. 63-6261. Hansen Thorv. Set. Jørgeijs G. 108 $ 5715 Cigar- og Cigarillos Æsker. Odense Æskefabrik, Bogbinderi og Proto ­ kolfabrik ved Niels Rasmussen Vesterg.69 $ 4435 & 4835 Petersen N A Nederg. 16 $ 4579 Randers ; Randers Æske- & Papvarefabrik, 1 W Schlemmer Vesterg. 6 $ 2765 Silkeborg: M idtjysk Æskefabrik, N Kristian Bollerup Sønderg. 2 $ 763j Alle Arter Æsker. Omgaaende Levering. Silkeborg Papæskefabrik, S A Rasmussen $878 Svendborg: Meyer Heinrich Brydegaardsv. 64 $ 1290 Svendborg Æskefabrik ved Frederiksen & Andersen Set. Peders Str. $ 1351 Vejle ; Bundgaard Andersen ’ s Eftf., Vejle Papvare- Fabrik $ 1912 (2 Lin.) Se næste Spalte Johansen ’ s Jens Kartonnagefabrik Fre- dericiag. 21 $ 968 Vejle Konfektions.'pske- & Papvarefabrik ved Grauslund & Co. Sønderbrog. 30 $ 383 Æskefabriken Dan, Akts.Nørrebrog.24$763 V iborg: Mortensen Carlo st. Set. Mikkels G. 21 $355

Waldorff ’ s Papir-Industri, Akts., Kirke- gaardsv. 25 [S] $ * C. 4815 (5 Ledn.)

ÆSKER - KARTONNAGER PAPIRVARER - PAPVARER OG DEKORATIONSMATERIALER. rrr r

Æskefabriken Elvo ved VØrstrup Kigkur ­ ren 10 [S] $ C. 12438 Æskefabr. Erikyrv. Ernst Meyer Backersv. 101 [S] $ Su. 820 Aalborg:

Holst Adolph, Akts. $ 2712 (3 Lin.) —

VEJLE PAPVARE-FABRIK VEJLE TLF.1912 (2UNIER) TELE6RAMADR.„PAPMANDEN?

TLF. 2712 < 3 LIN.) AALBORG

LITOGRAFISK ANSTALT ÆSKE- l PROTOKOLFABRIK BOGBINDERI MASK1NLAVEDE ÆSKER FOR GULD ­ SMEDE OG APOTEKERE. SÆBE -OG CIGARETÆSKER M.M.LAGER I KBHVN. NYROPSGADE 17 - 19. TLF. C. 60*42 -C.11522^ Thorup Charles Hobrov. $ 2383

PAP

ÆSKER TIL MARGARINE, SÆBER, KRYDDERIER, FODTØJ, KONFEKTION. KRAIKEKKER (Specialitet: MflNIUflNIERKER Cåæhke-ojfåssemærker). @apso£d til Optælling afJ&g. Paprammer ■fil Æ£f ranspopf kassen

Aarhus: Aarhus Papvarefabrik ved Fru D Clausen Fredei iksg. 40 $ 5830 . ign Aarhus Æskefabxik ved H E Jensen & Son Anholtsg. 4 $ 458 & 459 “ Jacobsen J Mejlg. 35 $ 9317

(fjfgt. dansk latent Jfr. 3791).

%

X

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker