kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4091

Fag-Register for Danmark

Æskefabrikker

Dohm C C jun. Pilestr. 63 EJ $ By 2226x Elvo, Æskefabriken, V Ørstrup KigkurrenlO I lIS] C. 12438

Kbhvns Papæskefabrik ved Gollmann Pilestr. 52C Kl f By 6933 Mammens Æskefabrik, Akts., Repræsentant Kai Lernche Boldhusg. 2 Kl $ By 6012 Meyer ’ s Edv. Emballagefabr. Krimsv. 15 [S] f C. 16977 Meyland-Smith N Borgerg. 71 E ffi Cent. 10440 Mortensen C A & Co ’ s litografiske Etabi. og Æskefabrik, Akts., Bredg. 25E $ C. 13744 Nordisk Kartonnagefabrik ved H J Olsen & J R Thøgersen Hessensg. 12[S] ffi-^-Cent. 11337

Ærter. Peas — Pois — Erbsen

ÆSKER I PRIAAA KUNSTLÆDER TIL BUTIK

Svendborg:

Svendborg Boghvede- & Havremølle Ø-Hav- nev. 17 $ 106 & 1460

LAGER OG KONTOR. BEDSTE forarbejdning . Jlbsotub. .q-stc. briser.

cÆRTERj AFSKALLEDE I FINESTE KVALITETER

Fabriken Anco ved Charly Andersen Nørre- brog. 148 Elf Cent. 12627

DANSK - FABRIKAT. SVENDBORG BOGHVEDE og HAVREMØLLE TLF.106 & 1460 STe/egramadn,, f/foghuetfomellen. ' V ----------------------- ... ■ . Svendborg Ærtemølle Ø-Havnev.17 II 1460 & 106 Æskefabrikker. Box Makers — Fabr. de boltes — Schachtelfabriken Æskefabrikatioiisartikler se i Slutningen af dotte Fag. (se tillige: Kartonnage; Papemballage). København: Axelholm, Akts., Peder Hvitfeldts Str. 9 K ® ★ C. 9167 Æsker for alleBrancher i alleUd førelser. Banemann F S Studiestr. 32 Kl $ Palæ 3613 Banemann & Knudsen ’ s Papæske fabrik, Akts., Nørreg. 7 Kl J) Cent. 10595 Baungaard K Holmbladsg. 126 O f C. 6175 & 14930 Papæsker med lovbeskyttet Sammenlægning i brune, graa og mønstrede Pap for Konfektion og Damehatte etc. Briinnich Joh. Viktoriag. 10 E $ Cent. 3889 Bræmer M E, Holger Danskes V. 83 E Gh. 469 y Christensen Alfr. Smalleg. 10 [E $ ★ Fa.673 Christensen ’ s P Æskefabrik PeterIpsensAllé 27 [NV] fl-fcTg. 913

SPECIALFABRIK FOR PAPEMBALLAGE Nordisk Papirvarefabr. (F V Jarmer ’ s Eftf.) GI. Kongev. 33 Cent. 15117

NORREBROGADE 148 0 TELEFON CENT. 12 627

PAPEMBALLAGE far alle jiranc/ie.: SPEC: KONFEKTUREÆSKER. ] Frdbg. Papæskefabrik ved I E Henrichsen Worsaaesv. 20 CS $ N 5375 Goot Rinze van der Provstev. 14 I nv I II Tg. 3013 & Tg. 3813 Grønholm H Kongedybet 25 (S] $ Am. 7177 Hansen II Mariendalsv. 27 E] ® C. 9032&Gh. 8532 Henriksen & Blom Ryesg.48[ø)$l-A'Cent.9177 Hen-iksen Finer Nyropsg. 13 El $ C. 10987 Alle Arter Pap- & Kartonpakninger . Holst Adolph, Akts., Nyropsg. 19 El ® C. 8042 Honoré P & F Gørtlerv. 2,4 I nv I $ Tg. 6283 Ibsen G st. Kongensg. 40G Kl By 3578 Jacobsen ’ s Lilly Æskefabrik & Bogbinderi Læderstr. 11 EJ j) Palæ 2246 Jarmer ’ sF VEftf.Gl.Kongev. 33[v] Jp C.15117 Se Nordisk Papirvarefabrik. Jensen ’ s I P Trykkerier Niels EbbesensV. 29 El $ Cent. 9862 & 12095 Johansen ’ s J Pap- & Papirvarefabrik Vingaardstr. 5 Kl $ Cent. 4438 & 10438 Kemnitz Severin Dybensg. 13 IS $ By 2333 Kolbye ’ s E A Eftf. ved Jenny Hansen Valdemarsg. 10 El Cent. 11023 Fabrikken grundlagt 1844. KRUCKOW-WALDORFF, Akts., Jeintelandsg. 3 SI D ★ Cent. 1872 Kbhvns Galanterivarefabr. ved Th. Wind- feld Aaboulevard 23 A El $ N 8770 Luksusæsker. Københavns ny Bølgepapfabrik, Akts., Hannoverg. 8 [g] JJ Am. 4770 KØBENHAVNS NY BØLGEPAPFABRIK AKTS. HANNOVERGADE 8 CsJ TLR AM.477O i £

TLF. CENT. 15117 KARTONNAGE I MASSEFREMSTILLING SAMMENFOLDELIGE EMBALLAGEÆSKER PAPRAMMER TIL ÆGTRANSPORTKASSER

Overgaard W Engtoftev. 5 IS |l Eva 185 Papæskefabr. Aja ved Th. Pontoppidan st. Kongensg. 63 RI $ Cent. 10138 Philipsen & Co. Havneg. 37K1 ^-A-Cent. 5500

TRYKKEPRÆSKEFABRIK Plisskin R L Brolæggerstr. 11 Kl f By 8915 R L Plisskin Tlf. By 8915 Skotøjs-, Kravater-, Slips-, Karbon- & Skjorte-Æsker. Emballage til alle Brancher. Rasmussen M Ryesg. 129 101 $ 0 1696y Ritz I M Borgerg. 56E ® Cent. 11005 Spec.: Slips- & Kravatæsker. Schonberg ’ s Papirvarefabrik, Akts., Vester- brog. 29 El $ * Cent. 7210, 7212 & V7212 Bølgepap, Æsker, Æskepap. Skandinavisk Kartonfabrik, HReinicke Fredli. Kan. 6 K! C. 9220 KARTONFABRIK TLF. CENT.a JIM l < WOES!!!] Skandinavisk Kartonnagefabrik ved Brodr. Kristensen Nyhavn 31 G Kl $ Palæ 2793 & Palæ 2794 Unica, Akts., Polensg. 17 [S] $ Am. 7999 ButiÆs- og Lageræsker. SKANDINAVISK

Columbusemballage, Akts., Holmbladsg. 126 O f C.2908 & 13325

BØLGEPAP ­ EMBALLAGE

Dansk Guldsmedeæske-Fabrik, C M Svend ­ sen Frederikssundsv. 62 I nv I $ Ta. 7862

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker